5756

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – ม.อ. – มช.

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 6 3 มหาวิทยาลัยภูมิภาค ได้แก่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเพณี มข. – ม.อ. – มช. 3 พลังเพื่อแผ่นดิน ครั้งที่ 6 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2565 โดยมี รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และรศ.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดกิจกรรม และได้จัดการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง University in the Future โดย […]

“สมศักดิ์” เร่งประชุมแก้ปัญหาพืชกระท่อม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ได้

“สมศักดิ์” เร่งประชุมแก้ปัญหาพืชกระท่อม แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ไม่ได้ หลังติดระเบียบ อย. ชาวใต้-ผู้ประกอบการ ร้องให้ช่วยขับเคลื่อน ขออนุกรรมการแก้ปัญหา สรุปผลใน 7 วัน หลัง อย. ยังห่วงความปลอดภัย-ไม่มีข้อมูลการกินใบกระท่อม แนะ ทำข้อเปรียบเทียบ “กัญชา-กระท่อม” เพื่อเป็นแนวทางแก้ปัญหา วันที่ 3 กันยายน 2565 นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ได้เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการไม่สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และเครื่องสำอาง โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เภสัชกร วราวุธ เสริมสินสิริ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สถาบันอาหาร เข้าร่วม ที่กระทรวงยุติธรรม โดยนายสมศักดิ์ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ ตนได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากว่า ไม่สามารถนำพืชกระท่อม […]