83493

อาจารย์ ม.แม่โจ้ ปั้น “น้องภูมิใจ” ชนะเลิศออกแบบมาสคอต

อาจารย์ ม.แม่โจ้ ปั้น “น้องภูมิใจ” ชนะเลิศออกแบบมาสคอต พร้อมโชว์ World Expo 2025 Osaka Kansai ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดออกแบบมาสคอต “Thailand Pavilion Expo 2025 Mascot and Costume Design Contest” จากผลงาน “น้องภูมิใจ” ซึ่งจัดโดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ที่มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจากกว่า 100 ผลงาน โดย mascot ดังกล่าวจะได้นำไปแสดงใน นิทรรศการไทย “World Expo 2025 Osaka Kansai” ที่จะจัดขึ้น ณ นครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 13 เมษายน – 13 ตุลาคม 2568 เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและ Soft […]

คณะวิศวะฯ ม.แม่โจ้ เจ้าภาพเตรียมจัดประชุมวิชาการ วิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ

คณะวิศวะฯ ม.แม่โจ้ เจ้าภาพเตรียมจัดประชุมวิชาการ วิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 30 “เกษตรปราดเปรื่อง (Intelligent Agriculture)” ยกระดับระบบการเกษตรอย่างยั่งยืน คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ในหัวข้อ “เกษตรปราดเปรื่อง (Intelligent Agriculture)” เตรียมต้อนรับวิศวกรการ เกษตรจาก 13 สถาบันด้านวิศวกรรมเกษตรทั่วประเทศ ร่วมเวทีวิชาการและเปลี่ยนเรียนรู้สู่สังคมวิชาชีพ ระหว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2567 ณ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.กาญจนา นาคประสม คณบดีคณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า “หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร ได้รับเกียรติจาก สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ขึ้น เพื่อเป็นเวทีให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานทางวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความคิดเห็นทางวิชาการ และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ อันจะส่งผลให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้น ความมุ่งมั่นที่จะศึกษาค้นคว้าและทำโครงงานวิศวกรรมเกษตรให้ดีที่สุด โดยจัดให้มีกิจกรรม […]

ปลาสวยงามจากทั่วประเทศ ร่วมประกวดปลาสวยงามชิงถ้วยพระราชทาน

ปลาสวยงามจากทั่วประเทศ กว่า 1,000 ตัว ร่วมประกวดปลาสวยงามชิงถ้วยพระราชทาน งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ จัดพิธีมอบถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดปลาสวยงาม ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร อาหาร สุขภาพ ประเภท ปลากัดสวยงาม ปลาหางนกยูง และปลาแฟนซีคาร์พ ซึ่งมีผู้สนใจส่งปลาสวยงามจากทั่วประเทศเป็นจำนวนมาก แบ่งเป็น ปลากัดสวยงาม จำนวน 836 ตัว ปลาหางนกยูง 260 คู่(520 ตัว) และปลาแฟนซีคาร์พ 88 ตัว รวมเป็น 1,444 ตัว โดยรางวัล Best in Show ของแต่ละประเภท ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ […]

ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมชุมชน

ซีพี ออลล์ ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมชุมชน​ หวังเป็นต้นแบบดูแลป่าและชุมชนพึ่งพากันอย่างยั่งยืนก่อนขยายผล วันที่ 20 ธันวาคม 2566 สำนักกิจการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บมจ. ซีพี ออลล์ นำโดยคุณประสิทธิ์ ฉกาจธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาความยั่งยืน และ คุณตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา รองผู้จัดการทั่วไป​ ส่วนงานยุทธศาสตร์​สิ่งแวดล้อมและคอนเน็กซ์อีดี​ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสนับสนุนเพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมชุมชนที่ยั่งยืน ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย ผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมีนสกุล คณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์ และ ผศ.ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคุณชยางกูร ชินวรภัทร ผู้ใหญ่บ้านบ้านดงเจริญชัย คุณชาติชาย ใจกันทะ กำนันตำบลสะเมิงใต้ พร้อมคณาจารย์ และชาวบ้านจาก 2 ชุมชน ณ ห้องประชุมสิงหรา ชั้น3 อาคารเทพพงษ์พาณิช วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ […]

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเปิด “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิด “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 15.20 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักศูนย์พัฒนาพันธุ์พืช จักรพันธ์เพ็ญศิริ ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย นายวีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย รองอธิการบดี คณาจารย์ นักวิจัย หัวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักฯ เฝ้าฯ รับเสด็จ และกราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงาน ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับพิจารณาให้ดำเนินการโครงการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักให้กับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ได้สร้างพันธุ์ใหม่ที่ได้รับพระราชทานชื่อพันธุ์ จำนวน 14 พันธุ์ ได้แก่ ถั่วฝักยาว 6 พันธุ์ ถั่วแขก 2 […]

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม“Maejo Innovation Day 2023”

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรม” Maejo Innovation Day 2023”พร้อมลงนามความร่วมมือ เพื่อร่วมต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับผู้ประกอบการ จำนวน 4 ผลงาน และมอบรางวัลให้กับนักวิจัย หน่วยงานที่ยื่นแจ้งขอข้อมูลจดลิขสิทธิในผลงานวิจัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน ณ Co-Working Space สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า กิจกรรม“Maejo Innovation Day” โดย ฝ่ายพัฒนาความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและนวัตกรรมเชิงพาณิชย์ อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นตึ้งแต่ปี 2562 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้สถาบันการศึกษา เกิดความตระหนักในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ด้วยการอนุญาตให้ใช้สิทธิ […]

คณะสัตวศาสตร์ฯ ม.แม่โจ้ จัดประชุมภาคีเครือข่ายด้านสัตวศาสตร์

คณะสัตวศาสตร์ฯ ม.แม่โจ้ จัดประชุมภาคีเครือข่ายด้านสัตวศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 11 เตรียมสร้างเครือข่ายทางการศึกษาในระดับนานาชาติ วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นเจ้าภาพจัดประชุมภาคีเครือข่ายด้านสัตวศาสตร์แห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๑๑ Southeast Asia Network of Animal Science (SEANAS) ในระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2566 เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษาทางด้านสัตวศาสตร์ในระดับนานาชาติ ความร่วมมือด้านการจัดสหกิจศึกษา การฝึกงาน และแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดการประชุม มี ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวรายงาน โอกาสนี้ คุณจารุวรรณ โชติเทวัญ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบริหาร บริษัท สหฟาร์ม จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ “ธุรกิจการส่งออกเนื้อไก่ไทยและโอกาสในตลาดต่างประเทศสมัยใหม่” โดยมีสมาชิกภาคีเครือข่ายจาก 4 ประเทศจำนวน 104 คนเ […]

เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี

ม.แม่โจ้ เตรียมความพร้อมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร | อาหาร | สุขภาพ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง รองอธิการบดี พร้อมทีมคณะกรรมการจัดงานวันเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ให้การต้อนรับ พอ.อ.ต.วินัย พุ่มไพจิตร รอป.904/905 และคณะ พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการ ในโอกาสลงพื้นที่ร่วมประชุมเตรียมความพร้อม รับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี เกษตร : อาหาร : สุขภาพ เดือนธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่

ม.แม่โจ้ นับถอยหลัง “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ”

ม.แม่โจ้ นับถอยหลัง “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” งานเกษตรยิ่งใหญ่แห่งปี 16-24 ธค.66 นี้ ห้ามพลาด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นแขกรับเชิญร่วมสนทนาในรายการ “เช้านี้ที่ภาคเหนือ” ทางสถานีโทรทัศน์ NBT เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ การจัด “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เชียงใหม่. เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน 2566 “งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี : เกษตร อาหาร สุขภาพ” งานยิ่งใหญ่แห่งปีที่ทุกท่านรอคอย จะมีขึ้นระหว่างวันที่ […]

1 2