พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม

ผวจ.แพร่​ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม​ ปีการศึกษา​ 2565 เมื่อบ่ายวันพุธที่​ 3 สิงหาคม​ พ.ศ.​ 2565 เวลา​ 13.30 น.​ นายสมหวัง​ พ่วงบางโพ​ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่​ เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่ม​ ประจำปีการศึกษา​ 2565​ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเด็กและเยาวชนผู้พิการให้ตรงตามความจำเป็นเฉพาะบุคคล​ จำนวน​ 102​ ทุน​ ณ​ ห้องประชุมแก้วกัลยา​ ชั้น​ 3​ อาคารพิริยาทร​ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแพร่​ อำเภอเมืองแพร่​ จังหวัดแพร่

มอบทุนการศึกษา ให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส

มูลนิธิ CCF ใน ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพฯ มอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา โครงการพัฒนาเด็ก ซี.ซี.เอฟ.จ.พะเยา ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี 2564/65 ให้กับเด็กนักเรียน ที่ สพป.พะเยา เขต 2 โดยมี นายชาญชัย ทองแสน ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 และ ผอ.โรงเรียน ในภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวน 10 โรงเรียน ร่วมมอบทุนการศึกษา นายชาญชัย ทองแสน กล่าวว่า ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเด็กและเยาวชนด้อยโอกาส ที่อยู่ในการอุปการะของมูลนิธิฯ ได้รับทุนการศึกษา ทั้งหมด จำนวน 1,388 ทุน เป็นทุนการศึกษา 3,787,500 บาท (สามล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) ทุนการศึกษาดังกล่าว จะช่วยลดช่องว่างปัญหาทางการศึกษา และเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนจำนวนมาก จึงให้นักเรียนได้ตั้งใจเรียนใช้ความมานะพยายามเรียนให้สูงที่สุดเท่าที่ตัวเองจะทำได้ ซึ่งต้องขอบคุณ มูลนิธิฯ และขอให้มูลนิธิฯ เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเติบโต เพื่อช่วยเด็กและเยาวชนได้เพิ่มมากขึ้น […]