“สี จิ้นผิง” ในงานเฉลิมฉลอง 25 ปี “ฮ่องกง” คืนสู่มาตุภูมิ

สุนทรพจน์ของ “สี จิ้นผิง” ในงานเฉลิมฉลอง 25 ปี “ฮ่องกง”คืนสู่มาตุภูมิ  เช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 2022 งานเฉลิมฉลองครบรอบ 25 ปีที่ “ฮ่องกง” คืนสู่อ้อมอกมาตุภูมิและพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งของกลุ่มผู้บริหารเขตบริหารพิเศษฮ่องกงได้จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมและนิทรรศการฮ่องกง    “นายสี จิ้นผิง” เลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ประธานาธิบดีจีน และประธานคณะกรรมาธิการทหารของคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน ได้เข้าร่วมงานและพิธีดังกล่าว และกล่าวสุนทรพจน์  ปธน.สี กล่าวเน้นว่า  ประวัติศาสตร์อารยธรรมนับ 5,000 ปีของประชาชาติจีน ได้บันทึกความขยันหมั่นเพียรของบรรพบุรุษจีนที่ใช้ชีวิตในพื้นที่หลิ่งหนันผืนนี้ ประวัติศาสตร์ยุคใกล้หลังสงครามฝิ่นได้บันทึกการเสียเกียรติของฮ่องกงที่ถูกแบ่งแยกออกจากแผ่นดินใหญ่ของจีน และได้บันทึกการต่อต้านเพื่อกู้ชาติและดำรงอยู่ของพี่น้องประชาชาติจีน    ประวัติศาสตร์นับร้อยปีที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนชี้นำประชาชนจีนฟันฝ่าต่อสู้อย่างองอาจกล้าหาญได้บันทึกคุณูปการสำคัญที่เป็นเอกลักษณ์ของพี่น้องชาวฮ่องกง แต่ไหนแต่ไรมาพี่น้องชาวฮ่องกงได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขและอยู่เคียงข้างคู่กันกับมาตุภูมิอย่างเสมอต้นเสมอปลาย  ปธน.สี กล่าวเน้นว่า วัตถุประสงค์พื้นฐานของนโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบบ” ก็เพื่อ ปกป้องอธิปไตย ความปลอดภัย และผลประโยชน์การพัฒนาของบ้านเมือง รักษาความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองที่เป็นเวลายาวนานของฮ่องกงและมาเก๊า ข้อปฏิบัติทั้งหมดของส่วนกลางนั้นล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่ออนาคตอันดีงามของบ้านเมือง  ของฮ่องกง และของมาเก๊า ตลอดจนของพี่น้องชาวฮ่องกงและมาเก๊า    เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทดสอบครั้งแล้วครั้งเล่า และพิสูจน์ให้เห็นว่า  นโยบาย “หนึ่งประเทศสองระบบ” สอดคล้องกับผลประโยชน์มูลฐานของบ้านเมืองและประชาชาติ  สอดคล้องกับผลประโยชน์มูลฐานของฮ่องกงและมาเก๊า    จึงได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากประชาชนจำนวนกว่า 1,400 ล้านคนของมาตุภูมิ  […]