26170

ราชมงคลล้านนา ร่วมใจ ช่วยน้ำท่วม

สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันฯ พร้อมด้วยณะทำงาน นำรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่ (Hydro Pure) ลงพื้นที่เทศบาลตำบลหนองหอย ให้บริการน้ำดื่มสะอาดแก่ผู้ประสบอุทกภัย ทั้งนี้คณะทำงานได้บริการให้ความช่วยเหลือด้านงานช่างเบื้องต้น สำหรับรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่จะให้บริการถึงวันที่ 11 ตุลาคม 2565 ณ เทศบาลตำบลหนองหอย หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะรับบริการรถผลิตน้ำดื่มสามารถติดต่อได้ที่ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชม หมายเลขโทรศัพท์ 053266516 ต่อ 1032

2 ตัวเเทนเยาวชนไทย คว้าเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม สาขาเมคคาทรอนิกส์

2 ตัวเเทนเยาวชนไทย ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้าเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม สาขาเมคคาทรอนิกส์ จากเวที WorldSkills Competition 2022 Special Edition มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอแสดงความยินดีกับ 2 ตัวเเทนเยาวชนไทย สาขาเมคคาทรอนิกส์ (Mechatronics) นายณัฐวัสส์ ทองพินิจกุล เเละ นายชุติเดช ทองพินิจกุล ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่สามารถคว้าเหรียญฝีมือยอดเยี่ยม จากการเเข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Edition ณ เมืองชตุทท์การ์ท สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สำหรับเส้นทางความสำเร็จในครั้งนี้ จุดเริ่มต้นจากการที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ส่ง 2 เยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงาน ที่จังหวัดขอนแก่นและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับประเทศและได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับอาเซียนและได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน WorldSkills Competition 2022 Special Edition นายณัฐวัสส์ ทองพินิจกุล ตัวแทนเยาวชนไทย เปิดใจว่า “ความสำเร็จในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอบคุณสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบควบคุมอัตโนมัติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอาจารย์ผู้ฝึกสอนทุกท่าน […]

80 ศิลปิน ร่วมแสดงนิทรรศการครั้งใหญ่ ณ หอศิลป์ฯ มทร.ล้านนา

80 ศิลปิน งานศิลปะเซรามิกร่วมแสดงนิทรรศการครั้งใหญ่ ณ หอศิลป์ฯ มทร.ล้านนา วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 16.45 น. พิธีเปิดงานแสดงนิทรรศการศิลปะเซรามิกครั้งใหญ่ CERAMIC ART EXHIBITION เป็นการรวมผลงานศิษย์เก่า คณาจารย์ ศิษย์ปัจจุบัน เครือข่ายศิลปินรับเชิญ และคนรักดินจากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 80 คน มีผลงาน จำนวน 100 ชิ้นงาน จัดแสดงในระหว่างวันที่ 10-30 กันยายน 2565 ที่ หอศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(เจ็ดยอด) เวลา 16.45 น. ชมการแสดงเปิดงานในชุด “ฟ้อนขันดอก” โดย Khareena Tierney ลูกของศิษย์เก่า ปวริศา เทียร์นี่ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระ จูน้อยสุวรรณ คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชเทคโนโลยีมงคลล้านนา […]

มุทิตาจิตแด่ รศ.วันชัย เพี้ยมแตง เกษียณอายุราชการ

ศิษย์เก่าเซรามิก ร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ รศ.วันชัย เพี้ยมแตง เกษียณอายุราชการ วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ศิษย์เก่าสาขาวิชาเซรามิก ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(เจ็ดยอด) ร่วม “มุทิตาจิต รศ.วันชัย เพี้ยมแตง” ในปี พศ.2530 ได้บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ ได้สร้างลูกศิษย์และบุคคลกรไว้อย่างมากมายในงานเซรามิก กระทั่งปีนี้ได้ครบอายุเกษียณราชการ นายอรรถพล สมัครธัญกิจ ประธานจัดงาน มอบพานธูปเทียน ดร.นพวรรณ เดชบุญ หัวหน้าหลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ มอบพานดอกไม้แก่ รศ.วันชัย เพี้ยมแตง และ รศ.ไพจิตร อิ่งศิริวัฒน์ อาจารย์อาวุโส กล่าวให้พรและแสดงความรู้สึก ศิษย์เก่าทยอยมอบดอกมะลิ รับการผูกข้อมืออวยพรแก่อาจารย์ มอบของที่ระลึก ร่วมถ่ายภาพ ณ ลานพระวิษณุกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ (เจ็ดยอด)

“ปั้นดิน…เพ้นท์สี” พื้นที่ครอบครัวและคนรักงานศิลปะ

“ปั้นดิน…เพ้นท์สี” พื้นที่ครอบครัวและคนรักงานศิลปะ ณ สตูดิโอศิลปเก่าเซรามิก มทร.ล้านนา วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565 หลักสูตรเทคโนโลยีเซรามิกส์ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด) และศิษย์เก่าเซรามิก จัดงาน “Saturday Clay Jedyod” กิจกรรมพิเศษ “คอร์สปั้นดินและเพ้นท์ดิน” ได้เปิดรับลงทะเบียนผ่านทางออนไลน์ ในจำนวน 150 คน ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง 1.) ช่วงเช้า เวลา 10.00 น. – เวลา 12.00 น. และ 2.) ช่วง บ่าย เวลา 13.00 น- เวลา 15.00 น. ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่จะได้เรียนรู้เทคนิคการปั้นดิน การระบายสีลงบนเซรามิกกันอย่างเพลิดเพลินสนุกสนานเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ของคนรักงานศิลปะ ณ สตูดิโอศิลปเก่าเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (เจ็ดยอด)

มทร.ล้านนา น้อมสืบสานพระราชปณิธาน

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา น้อมสืบสานพระราชปณิธาน ร่วมกันปลูกข้าวเพื่อแผ่นดิน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กองทัพบก เป็นประธานเปิดกิจกรรม ราชมงคลล้านนาน้อมสืบสานพระราชปณิธาน ปลูกข้าวเพื่อแผ่นดิน ภายใต้โครงการ 90 พระชนมพรรษา สายน้ำล้านนา​ เทิดไท้พระพันปีหลวง สืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 สู่การสืบสานรักษา ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน ได้เล็งเห็นคุณค่า ความสำคัญของข้าวไทย โดยกิจกรรมดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน

1 2