ผ่านฉลุย! เชียงใหม่พร้อมเจ้าภาพร่วมซีเกมส์

มติ ผ่านฉลุยเชียงใหม่พร้อม เจ้าภาพร่วมซีเกมส์ หน 33 ร่วมกับ กทม. ชลบุรี เจ้าภาพ รองหมู ดร. จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอะการบดี ม. การกีฬาแห่งชาติ ว. เชียงใหม่ นั่งหัวโต๊ะ ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้แงประชุมกกท. ภาค 5 เชียงใหม่ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัด ซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ในปี 2025 ที่ประเทศไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดที่ กรุงเทพ และ ชลบุรี นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.ภาค 5 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ก.ค. 2565 โดยมี ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่ […]