พบเห็นแจ้งได้เลย รถบรรทุกแต่งไฟสปอร์ตไลท์

เจอ จับหมด !! ใครเห็นแจ้งได้เลย รถบรรทุกแต่งไฟสปอร์ตไลท์ กวนสายตา กรมการขนส่งทางบก เตือน!! รถบรรทุกที่มีการตกแต่งติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์จำนวนมาก เป็นอันตรายรบกวนสายตาผู้ใช้รถใช้ถนน มีความผิดตามกฎหมาย ปรับสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท อาจถูกสั่งระงับการใช้รถจนกว่าจะดำเนินการแก๋ไขเรียบร้อยแล้ว พร้อมขอให้เจ้าของรถบรรทุกให้ความสำคัญกับความปลอดภัย ห้ามดัดแปลงตกแต่งโคมไฟให้ผิดไปจากที่กำหนด นอกจากนี้ กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกที่ติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์ สามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์คุ้มครองผู้โดยสาร และรับเรื่องร้องเรียน 1584 พร้อมหลักฐาน เช่น ภาพหรือคลิปวิดีโอบันทึกการกระทำความผิดชัดเจน วันเวลา สถานที่เกิดเหตุ รายละเอียดรถ ทะเบียนรถกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการตรวจสอบ การกระทำความผิดและดำเนินการเปรียบเทียบปรับตามระเบียบ โดยค่าปรับในส่วนแรก จะถูกนำส่งเป็นรายได้แผ่นดินเพื่อนำไปพัฒนาประเทศ ส่วนที่เหลือจะนำมาจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ และมอบให้ผู้แจ้งพฤติการณ์การกระทำความผิด เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย ตามนโยบายของ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และรองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก รวบรวมแจ้งได้ที่ Line :@1584DLT, Facebook : “1584 ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะ” เว็บไซต์http://ins.dIlt.go.th/cmpweb/, E-mail: [email protected] ..