362

เลือกประกันภัยรถยนต์แบบไหน ให้เหมาะกับรถเรา

เมื่อต้องการทำประกันรถยนต์ แน่นอนว่าหลายคนมีคำถามว่าจะทำประกันประเภทไหนดี เพราะประกันรถยนต์มีหลากหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทก็เหมาะกับการใช้งานรถยนต์ที่แตกต่างกันออกไป อีกทั้งยังมีราคาที่แตกต่างกันด้วย แต่การซื้อประกันรถยนต์ ไม่ควรพิจารณาเรื่องราคาเพียงอย่างเดียว ควรพิจารณาเรื่องอื่นประกอบด้วยโดยเฉพาะการใช้งาน ครั้งนี้จึงเป็นการแนะนำเรื่องซื้อประกันรถให้เหมาะสม ประกันชั้น 1 ประเภทแรกกับประกันชั้น 1 คุ้มครองอุบัติเหตุมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการชนแบบมีคู่กรณีหรือการชนแบบไม่มีคู่กรณี ประกันชั้น 1 ก็จะคุ้มครองทั้งหมด อีกทั้งยังคุ้มครองกรณีถูกโจรกรรม อุบัติเหตุจากไฟไหม้ น้ำท่วมด้วย ประกันชั้น 1 จึงเหมาะกับการใช้รถยนต์ที่มีความเสี่ยงสูง หรือเหมาะกับรถที่ต้องการการถนอมเป็นพิเศษ ดังนี้ รถยนต์ใหม่ รถยนต์ใหม่ป้ายแดงมีความเสี่ยงสูงตรงที่เจ้าของรถอาจยังไม่คุ้นชินกับรถยนต์เท่าไร จึงมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย จึงเหมาะกับประกันภัยชั้น 1 มากที่สุด รวมถึงรถยนต์อาจจะไม่ใช่ป้ายแดงแล้ว แต่มีอายุไม่เกิน 5 ปี ก็ยังเหมาะกับประกันชั้น 1 อยู่ แม้ผู้ใช้งานจะมีความคุ้นชินกับรถ แต่เพราะยังจัดเป็นรถใหม่ จึงต้องการการดูแลและถนอมเป็นพิเศษ เพราะรถยนต์ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี หากนำไปจำหน่ายต่อยังพอได้ราคาที่ไม่ตกมากนัก แต่ถ้าหากไม่ได้ทำประกันและมีความเสียหายเกิดขึ้น โดยที่ไม่ได้มีการเคลม การขายต่อจะโดนกดราคาทำให้ราคาขายตกเกินไปจนไม่คุ้มค่า รถยนต์ที่ใช้งานทุกวัน จำนวนการใช้งานสัมพันธ์กับความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ทำให้การใช้งานรถยนต์ทุกวันมีความเสี่ยงมากกว่ารถยนต์ที่ใช้งานนานๆ ครั้ง ทำให้รถยนต์ที่ถูกใช้งานเป็นประจำทุกวัน เหมาะที่จะทำประกันชั้น […]

กรมการขนส่งทางบก เปิดตรวจรถฟรี ก่อนเที่ยวปีใหม่

กรมการขนส่งทางบก จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ชวนเจ้าของรถตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ฟรี ณ ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศตลอดเดือนธันวาคม 2565 มุ่งมั่นลดอุบัติเหตุจากการขัดข้องของเครื่องยนต์ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม  เปิดเผยว่า เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงวันหยุดยาวที่ประชาชนนิยมเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปพักผ่อนท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ประกอบกับตอนนี้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยเข้าสู่สภาวะปกติ มีการคลายมาตรการทางด้านสาธารณสุข โดยคาดการณ์ว่าเทศกาลปีใหม่ในปีนี้จะมีประชาชนเดินทางและใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ขอแนะนำว่า สำหรับผู้ขับขี่รถในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ควรตรวจเช็กสภาพรถให้มีความพร้อมก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยตลอดการเดินทาง ทั้งนี้ ขบ. ได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรม “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” เพื่อให้บริการตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์และรถจักรยานยนต์เบื้องต้นก่อนเดินทาง กว่า 20 รายการ โดยไม่คิดค่าบริการ เช่น การตรวจระบบเบรก สภาพยาง การทำงานของเครื่องยนต์ ระดับน้ำมันเครื่องและความสกปรกของน้ำมันเครื่อง หม้อน้ำและรอยรั่ว ไส้กรองอากาศ การทำงานของไฟส่องสว่างและไฟสัญญาณต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งจะได้รับการดูแลจากช่างผู้ชำนาญงาน นอกจากนี้ บางหน่วยงานยังมีบริการตรวจเช็กลูกหมากปีกนก ลูกปืนล้อ ตรวจถังน้ำมันเชื้อเพลิง รวมถึงท่อและข้อต่อน้ำมันเชื้อเพลิงให้เพิ่มเติม ทั้งยังให้ส่วนลดค่าอะไหล่บางรายการอีกด้วย เจ้าของรถยนต์และรถจักรยานยนต์สามารถนำรถเข้ารับบริการที่ศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ […]

ส.อ.ท. เผยคนไทยซื้อรถยนต์เพิ่มขึ้น ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ส.อ.ท. เฮ ส่งออกขยายตัว ยอดขายฟื้น เตรียมเข้าสู่สภาวะปกติ เดือนตุลาคม 2565 ผลิตรถยนต์ 170,717 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.83 ขาย  64,618 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.24 ส่งออก 94,228 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.51 นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนตุลาคม 2565 ดังต่อไปนี้ การผลิต จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2565 มีทั้งสิ้น 170,717 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2564 ร้อยละ 10.83 จากการผลิตเพื่อส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 9.75 เพราะได้รับชิ้นส่วน เซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นในรถยนต์นั่งบางรุ่น ทำให้ผลิตเพื่อส่งออกมีสัดส่วนถึงร้อยละ 57.13 ของยอดผลิตทั้งหมด และผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นจากตุลาคมปีที่แล้วร้อยละ 12.31 แต่ลดลงจากเดือนกันยายน 2565 ร้อยละ 4.75  จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – ตุลาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 1,534,754 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – ตุลาคม 2564 ร้อยละ 12.36 […]

บังคับใช้แล้ว! ลดภาษีรถยนต์ไฟฟ้า 80%

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565 น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้พระราชกฤษฎีกาลดภาษีประจำปีสำหรับรถยนต์ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2565 มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา  โดยมีสาระสำคัญให้ลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเป็นรถใหม่สำเร็จรูปจากโรงงาน ที่จดทะเบียนภายในระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ โดยภาษีประจำปีจะลดลงร้อยละ 80 ของอัตราที่กำหนดตาม (11) ของอัตราภาษีประจำปีท้ายพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 และกำหนดให้ลดภาษีเป็นระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่รถนั้นจดทะเบียน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดปัญหาฝุ่น PM 2.5 รวมถึงกระตุ้นระบบเศรษฐกิจการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ  น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ทั้งนี้การลดภาษีประจำปีสำหรับรถที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าเป็นไปเพื่อลดปัญหามลพิษทางอากาศตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายในเบื้องต้นที่รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศไว้ว่าจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ในปี 2065 สอดคล้องกับที่ได้ประกาศไว้ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 เมื่อวันที่ 31 ต.ค. – 12 พ.ย. […]

พร้อมให้ทดลองขับ! HAVAL H6 PHEV Plug-in Hybrid

ดีแบบนี้ต้องมีสักคัน 🚗 รถยนต์ All New “HAVAL H6 PHEV Plug-in Hybrid” เลือกใช้ได้ทั้งพลังงานไฟฟ้า & น้ำมันได้ในคันเดียวกัน👍.‼️ พร้อมให้ได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด และทดลองขับได้ที่ โชว์รูม GWM ซีซีซี ออโต้ เชียงใหม่.📣 ในวันที่ 28-29 ตุลาคม 2565 นี้ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.30 น. All New “HAVAL H6 PHEV Plug-in Hybrid” ที่สุดแห่งยนตรกรรมสุดล้ำที่อัดแน่นเทคโนโลยีจากโลกอนาคต ที่มาพร้อมกับการขับขี่เหนือระดับ ให้คุณขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าและน้ำมันในคันเดียว ด้วย EV mode 100% ได้ไกลถึง 201 กม.* ต่อการชาร์จ 1 ครั้ง ตอบโจทย์ทุกความต้องการ ให้ทุกเส้นทางประหยัดและสัมผัสประสบการณ์ใหม่ของพลังงานเครื่องยนต์จากมอเตอร์ไฟฟ้า 🚗 เครื่องยนต์ทรงพลัง กำลังรวมสูงสุด 326 แรงม้า🚗 […]

จีนสุดล้ำ! ส่งรถบินไฟฟ้า 2 ตัน ขึ้นบินครั้งแรก

สำนักข่าวซินหัว รายงาน – เมื่อวันจันทร์ (24 ต.ค) บริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งของจีน ประกาศว่า “รถยนต์ไฟฟ้าบินได้” น้ำหนัก 2 ต้น ที่ขึ้นบินและลงจอดแนวดิ่งของบริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการบินครั้งแรกแล้ว โดยการบินขึ้นแนวดิ่งจำเป็นต้องใช้แรงขับเคลื่อนมากกว่า การขับรถบนพื้นดินปกติสูงถึง 10-15 เท่า รถบินคันนี้ถูกติดตั้งระบบควบคุมการขับขี่ ที่ตรงตามข้อกำหนดของทั้งการขับขี่บนบก และการบินทางอากาศ พร้อมด้วยมาตรฐานความปลอดภัยเดียวกัน กับมาตรฐานของเครื่องบินพลเรือน อย่างไรก็ดี รถบินดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา รวมถึงการทดสอบสมรรถภาพต่างๆ และยังต้องใช้เวลาอีกมากก่อนนำไปใช้งานเชิงพาณิชย์

โตโยต้านครพิงค์ฯ เปิดตัวรถรุ่นใหม่ ALL NEW TOYOTA YARIS ATIV

โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ เปิดตัวรถรุ่นใหม่ ALL NEW TOYOTA YARIS ATIV เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 บริษัท โตโยต้านครพิงค์ เชียงใหม่ จำกัด จัดกิจกรรมเปิดตัวรถยนต์ Compact sedanรุ่นใหม่ล่าสุดในชื่องาน Believe in your infinite power (จงเชื่อมั่นพลังในตัวคุณอย่างไร้ขีดจำกัด) ภายใต้ปรัชญา “People beloved car” หรือ “รถยนต์ที่เป็นที่ชื่นชอบของทุกคน” อันเป็นผลสำเร็จจากการศึกษาความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริงในทุกด้าน ทำให้ได้รถยนต์ที่จะเป็นที่ชื่นชอบของทุกคน ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง พร้อมด้วย Package การขายที่จะทำให้ผู้ที่ครอบครองเป็นเจ้าของ ALL NEW YARIS ATIV ได้รับมากกว่ารถยนต์ ด้วยประสบการณ์ที่ดีที่สุด ทำให้ลูกค้าได้รับความคุ้มค่า สะดวกสบาย พร้อมความพึงพอใจสูงสุดในการเป็นเจ้าของ “เริ่มต้นจากความภาคภูมิใจ เป็นสิ่งที่กลุ่มลูกค้าที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวมองหา ซึ่งใม่ใช่แค่รถยนต์ที่ใช้งานได้จริง แต่ยังต้องเป็นรถยนต์ที่สะท้อน Lifestyle และตัวตนได้อีกด้วย แนวทางการออกแบบของ YARIS ATIV […]

(มีคลิป) พาชม TOYOTA New Hilux Revo-D และ New Fortuner Leader

พาชม TOYOTA New Hilux Revo-D และ New Fortuner Leader เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ ที่ โตโยต้า ล้านนา ตั้งหน้าตั้งตารอ รุ่นใหม่กันเลยสำหรับ สาวก โตโยต้า ทั้งสอง 2 รุ่น ทั้ง Revo และ Fortuner ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 ส.ค. 65 บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้เปิดตัว TOYOTA New Hilux Revo-D และ New Fortuner Leader ใหม่ล่าสุด เชิญสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ ที่ โตโยต้า ล้านนา ซึ่งภายในงานเมื่อลงทะเบียนทดลองขับ รับทันทีของที่ระลึกภายในงาน พร้อมรับคูปอง “ขับลุ้นโชค” ลุ้นรับ #HuaweiTablet พร้อมรางวัลอีกมากมาย โดยมีการจับรางวัลผ่านไลฟ์สด […]

EV ไทยลงนามความร่วมมือสถานีอัดประจุไฟฟ้า

เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ลงนามความร่วมมือเพื่อการเชื่อมต่อการใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปลั๊กอิน-ไฮบริด (PHEV และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) นายมงคล ตรีกิจจานนท์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในนามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งเป็นหนึ่งในเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ และ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อการเชื่อมต่อ การใช้งานร่วมกันของแต่ละเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ปลั๊กอิน-ไฮบริด (PHEV) และยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ณ ห้องประชุม X04B ชั้น 10 อาคารเคเอ็กซ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) เป็น 1 ใน 12 หน่วยงานที่เป็นเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจและ สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย ร่วมมือกันพัฒนาการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายสถานีอัดประจุไฟฟ้าโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า ได้ใช้บริการอัดประจุไฟฟ้าได้ในทุกเครือข่ายและมีระบบการให้บริการที่เป็นมาตรฐาน แสวงหาแนวทางในความร่วมมือในการใช้เครื่องมือ เช่น บัตรหรือ QR code โปรแกรมหรืออุปกรณ์อื่นๆ เพื่อให้อัดประจุไฟฟ้าข้ามเครือข่ายโดยไม่จำกัด และพัฒนาการเชื่อมโยง ระบบการเก็บค่าบริการจากผู้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้าใช้บริการต่างเครือข่ายที่สามารถบริหารจัดการรายรับ รายจ่ายให้กับเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจได้อย่างเป็นธรรม ที่มา : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ส.อ.ท.เผย เดือน มิ.ย. 65 ยอดขายรถพุ่ง

นายสุรพงษ์  ไพสิฐพัฒนพงษ์  รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยจำนวนการผลิต ยอดขายภายในประเทศ และการส่งออกรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของประเทศ ในเดือนมิถุนายน 2565 ดังต่อไปนี้ การผลิต จำนวนรถยนต์ทั้งหมดที่ผลิตได้ในเดือนมิถุนายน 2565 มีทั้งสิ้น 143,016 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 6.53 เพิ่มขึ้นจากการผลิตเพื่อขายในประเทศเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 20.69 โดยมีสัดส่วนร้อยละ50.35 ของยอดการผลิต และเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤษภาคม 2565 ร้อยละ 10.67  จำนวนรถยนต์ที่ผลิตได้ในเดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 870,109 คัน เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม – มิถุนายน 2564 ร้อยละ 3.02 รถยนต์นั่ง เดือนมิถุนายน 2565 ผลิตได้ 43,805 คัน ลดลงจากเดือนมิถุนายน 2564 ร้อยละ 11.89 ยอดผลิตของรถยนต์นั่ง ตั้งแต่เดือนมกราคม – มิถุนายน 2565 […]

1 2