นร.รร.จอมทอง คว้ารองอันดับ 2 คลิปดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ

นักเรียน โรงเรียนจอมทอง รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คลิปดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ โรงเรียนจอมทอง แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คลิปดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ประเภทวง ระดับเด็ก (คณะส้มป่อย)จากการแข่งขันการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้าน และการแสดงพื้นบ้าน พ.ศ.2565 “รวมศิลป์แผ่นดินสยาม 2565 รวมศิลป์ไทย ไร้ขีดจำกัด THAI HYBRID PLAY” โรงเรียนจอมทอง แสดงความยินดีกับ เด็กชายภีมพิพัฒน์ กุลชนะพิไล , เด็กชายรัฐศาสตร์ ชมภูชิต , เด็กชายภูธนิก เทพพะ , เด็กชายเหมากร วิเชียร์กันทา , เด็กชายพงศกร อะมูล และเด็กชายณัฐวัชร แก้วเคียงคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 2 โรงเรียนจอมทอง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คลิปดนตรีพื้นบ้านภาคเหนือ ประเภทวง ระดับเด็ก (คณะส้มป่อย) จากการแข่งขันการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้าน และการแสดงพื้นบ้าน พ.ศ.2565 “รวมศิลป์แผ่นดินสยาม 2565 รวมศิลป์ไทย ไร้ขีดจำกัด […]

MOU การดำเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดให้กับนักเรียน

โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติดให้กับนักเรียน วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดให้มีการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานเสริมสร้างภูมคุ้มกันสิ่งเสพติดให้กับนักเรียน ระหว่างโรงเรียนจอมทอง กับภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย อำเภอจอมทอง โรงพยาบาลจอมทอง สถานีตำรวจภูธรจอมทอง องค์การบริหารส่วนตำบลข่วงเปา วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และสาธรณสุขอำเภอจอมทองได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.ศตศักดิ์ พิมลทิพย์ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี โดยมี นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง กล่าวรายงาน และต้อนรับภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันสิ่งเสพติด ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข และโครงการ To Be Number One โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. และมูลนิธิยุวพัฒน์ ณ หอประชุมใหญ่ อาคาร 1 อินทนนท์ โรงเรียนจอมทอง […]