กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนบ้านไร่หลวงนำโดยนายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวงให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2 ประกอบด้วย คณะผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 25 คน เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำผลงานนวัตกรรมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาโครงการโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนบ้านไร่หลวง อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

สภ.นาพูน ส่งครูแดร์เข้าสอนที่ รร.บ้านไร่หลวง

เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2565 เวลา 12.30 น. พ.ต.ท.กิตติพงษ์ กังวาลไกล สวญ.สภ.นาพุน อ.วังชิ้น จ.แพร่พ.ต.ท.อดุลย์ ท้าวคำ สวป.สภ.นาพูน มอบหมายให้ ร.ต.อ.พิสุทธิ์ สุทธิ รอง สวป.สภ.นาพูน/ครูตำรวจแดร์ รหัส​ 23603 เข้าทำการสอนนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่หลวง หมู่​ 6 ต.นาพูน อ.วังชิ้น จ.แพร่ มีนักเรียน​ ระดับ​ ป.5 จำนวน​ 15 คน​ โดยให้ความรู้ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน​ บทที่ 9 เรื่อง ฝึก ฝึก และฝึก และให้ความรู้การถูกล่วงละเมิดทางเพศ TICAC โดยได้รับความสะวกจาก นายเกียรติศักดิ์ ชับยาณะ ผอ.รร.บ้านไร่หลวง สพป.แพร่เขต 2 และคณะครูเป็นอย่างดี

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านไร่หลวงนำโดยนายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ประกอบด้วย พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2565 ณ ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

(มีคลิป) กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 27 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านไร่หลวงนำโดยนายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ประกอบด้วย พิธีถวายพระพรชัยมงคล พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณฯ การแสดงฟ้อนรำถวายพระพร และกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านไร่หลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

การติดตามการขับเคลื่อนนโยบายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านไร่หลวง โดยนายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานต่อคณะกรรมการติดตาม ในการติดตามการขับเคลื่อนนโยบาย จุดเน้น สพฐ. และนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี น.ส.พรเพ็ญ ทองสิมา ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานคณะกรรมการติดตามฯ ณ ห้องประชุมลานรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2

มุทิตาจิตโล่รางวัลเกียรติคุณ ผู้สร้างสรรค์เรื่องเล่าของท้องถิ่น

มุทิตาจิตโล่รางวัลเกียรติคุณ ผู้สร้างสรรค์เรื่องเล่าของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม และพระพุทธศาสนา โรงเรียนบ้านไร่หลวง โดยนายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่หลวง จังหวัดแพร่ ขอกราบมุทิตาจิต พระโกศัยเจติยารักษ์, ดร. รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านไร่หลวง ในโอกาสเข้ารับมอบโล่รางวัลเกียรติคุณผู้สร้างสรรค์เรื่องเล่าของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม และพระพุทธศาสนา ด้วยการสื่อสารปลอดภัยสร้างสรรค์ จาก เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เป็นประธานมอบ จัดโดยมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยโครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนา เพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ อนุโมทนาอุปถัมภ์ โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

การนิเทศติดตาม และประเมินผลโครงการ ร.ร.บ้านไร่หลวง จ.แพร่

การนิเทศ ติดตาม และประเมินผลโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านไร่หลวง นำโดยนายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 นำโดย นางพุทธพร อินทรนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในโอกาสนิเทศติดตามการดำเนินงานสถานศึกษา เครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะจำเป็นในการดำรงชีวิต ในสังคมคุณภาพยุคศตวรรษที่ 21 และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นต่อไป ณ โรงเรียนบ้านไร่หลวง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2