รร.รัฐราษฏร์บำรุง ห่วงใยเฝ้าระวังคุณ และโทษของกัญชง กัญชาฯ

รร.รัฐราษฏร์บำรุงห่วงใยผู้ปกครองให้เฝ้าระวังคุณและโทษของกัญชง กัญชาและกระท่อม นายอนุสรณ์ พรมรังกา ผอ.รร.รัฐราษฏร์บำรุง ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ สังกัด สพป.แพร่ เขต 1เผยว่า รร.รัฐรทษฎร์บำรุง มีความห่วงใยต่อผู้ปกครองเกี่ยวกับคุณและโทษของกัญชง กัญชาและกระท่อม หากมีการใช้เกินความจำเป็นอาจจะส่งผลมายังบัต่หลานรร.รัฐรทฏร์บำรุงจึงได้แจ้งหนังสือไปยังผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การเฝ้าระวังโทษภัยของกัญชา กัญชง กระท่อมเรียน ผู้ปกครอง รร.รัฐราษฎร์บำรุง-รร.วัดเหมืองค่าทุกท่าน ด้วยขณะนี้รัฐบาลได้ปลดล็อกพืชกัญชา กัญชงและกระท่อมออกจากยาเสพติด แต่พืชทั้ง 3 อย่างยังมีโทษต่อผู้เสพโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ดังนั้น โรงเรียนจึงมีความเป็นห่วงต่อความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง จึงกำหนดให้โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงเป็น “สถานที่ปลอดกัญชา กัญชงและกระท่อม 100%” และทางโรงเรียนขอให้ผู้ปกครองได้ช่วยเฝ้าวังดูแลเด็กนักเรียน ให้ปลอดภัยจากโทษภัยที่อาจเกิดขึ้นในครอบครัวได้ กล่าวคือ1.โทษภัยของกัญชา (รวมทั้งกัญชง) ในกัญชามีสาร 2 ชนิด คือ THC และ CBD ซึ่งสาร THC มีผลกระทบต่อสมองเด็กที่รุนแรง ทำให้มีพัฒนาการล่าช้า ปัญหาพฤติกรรม เชาวน์ปัญญาลดลง เสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคจิตเภท ภาวะฆ่าตัวตาย เสี่ยงต่อการคิดเสพติดอื่นๆ ส่งผลเสียต่อสุขภาพกายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว อาการทางระบบประสาท […]