การลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA2022

การลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA2022 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ของโรงเรียนสารภีพิทยาคม วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2565 ดร.ณัฐา เพชรธนู ผู้อำนวยการศูนย์ PISA สพฐ. พร้อมด้วย ดร.เพ็ญนภา แก้วเขียว รองผู้อำนวยการสำนักทดสอบ สพฐ. ดร.สุภาภรณ์ สิ้นภัย ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพม.อยุธยา และคณะศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ ประกอบด้วย นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ นางฐิติพร ไขแสง นายนราศักดิ์ ไชยเรือง และนายปิยะณัฐ กันทา ได้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA2022 โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ของโรงเรียนสารภีพิทยาคม โดย นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยโรงเรียนสารภีพิทยาคม พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับและนำเสนอแผนการขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมระดับสถานศึกษา ทั้งนี้ คณะตรวจเยี่ยมยังได้ทดลองใช้เครื่องมือประเมินความฉลาดรู้ตามแนว PISA2022 และได้สังเกตทักษะการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ผ่านระบบ PISA Style Online […]

กิจกรรมบูรณาการต่อต้านยาเสพติด พิธีเทเหล้าเผาบุหรี่

โรงเรียนสารภีพิทยาคมร่วมกับ มูลนิธิ ZOE และกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค 5จัดกิจกรรมบูรณาการต่อต้านยาเสพติด พิธีเทเหล้าเผาบุหรี่ กิจกรรมส่งเสริมสิทธิเด็ก ภัยการค้ามนุษย์ และภัยสื่อออนไลน์ ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หลายภาคส่วนให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมในวันนี้ นายวุฒิไกร วรรณการ ผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม นายแพทย์สมิธ ศมพันธุ์พงศ์ ผอ.โรงพยาบาลสารภี นายชูเดช เกตุชูรัตน์ ส.อบจ.เชียงใหม่ พ.ต.อ.หญิง จรีย์วรรณ พุทธานุรักษ์ ผกก.สอบสวน กลุ่มงานสอบสวนกองบังคับการตำรวจภูธรภาค 5 ร.ต.อ.ชัชวาล นวลจันทร์ รองสารวัตรสืบสวนสอบสวนกองกำกับการ 3 ตำรวจภูธรภาค 5 นายวิทยา สุนทรแดนไพร ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพบ้านโซเอ (ZOE)นายรักษ์ ติยานิน ผอ.รพ.สต.ยางเนิ้ง เป็นต้น งานดังกล่าวที่จัดขึ้นในวันนี้ มีหลายกิจกรรมได้แก่ การเดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดกิจกรรมสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมร้อง เล่น เต้น […]