7251

พิธีสถาปนาคณะกรรมการ สโมสรฝึกพูดเชียงใหม่ ปีบริหาร 2566

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 13.10 น. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในงานฉลองครบรอบ 49 ปี และพิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสรฝึกพูดเชียงใหม่ ปีบริหาร 2566 พร้อมทั้งบรรยายพิเศษเรื่อง “พลิกฟื้นเชียงใหม่ หลังวิกฤติโควิด-19” โดยมีนายกสโมสร ท่านอดีตนายกฯ มวลมิตรสโมสรและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานที่ โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในงานครบรอบ 49 ปีและงานสถาปนาคณะกรรมการสโมสรฝึกพูดเชียงใหม่ ปีบริหาร 2566 สโมสรฝึกพูดเชียงใหม่ เป็นสโมสรฝึกพูดแห่งแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้จัดกิจกรรมด้านการฝึกพูด การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้กับสมาชิกและผู้สนใจทั่วไป องค์กร หน่วยงานต่างๆ ซึ่งได้สร้างบุคลากรอันทรงคุณค่าออกไปรับใช้สังคมทั้งภาครัฐและเอกชนให้กับสังคมจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมากและเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ขอชื่นชมคณะกรรมการผู้ก่อตั้งสโมสร คณะกรรมการปีต่างๆทุกๆท่านที่ได้เสียสละทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์และกำลังสติปัญญา อุทิศตนเพื่อฝึกการพูดให้กับสมาชิก ผู้สนใจองค์กร หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนนักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อให้พูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนถูกต้องตามหลักภาษาไทย พูดดีพูดเป็นมีทักษะในการสื่อสารที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาการเป็นผู้นำ เป็นวิทยากร พิธีกรต่างๆ ในโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับนายกสโมสรและคณะกรรมการ ปีบริหาร […]

เชียงใหม่ แก้ปัญหารถติด พลิกวิกฤตการจราจร อ.แม่ริม ที่ดินราคาพุ่ง

ยผ.จัดรูปที่ดินฯ เชียงใหม่​ “แก้ไขปัญหารถติด พลิกวิกฤตการจราจร ที่ดินศูนย์กลางเมืองรองราคาพุ่ง” วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง, นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายวิรัช ตั้งมั่นคงวรากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และนายภควัต ขันธหิรัญ นายอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมในพิธีเปิดถนนโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวถือเป็นก้าวแห่งความสำเร็จในการพัฒนาเมืองแบบราษฏร์ – รัฐ​ ร่วมพัฒนาตามที่วางผังเมืองไว้อย่างเป็นระบบ สร้างโครงข่ายคมนาคมและขนส่งที่สมบูรณ์ เปิดพื้นที่ตาบอดให้สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในพื้นที่ได้ ช่วยเพิ่มมูลค่าที่ดิน และสามารถพัฒนาเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเจ้าของที่ดินยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินของตนเอง นำมาซึ่งประโยชน์แก่เจ้าของที่ดินและชุมชน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นหนึ่งในภารกิจสำคัญที่กรมโยธาธิการและผังเมืองให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตามผังเมือง เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนด้วยการร่วมกันพัฒนาเมืองระหว่างกลุ่มเจ้าของที่ดินกับหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ พ.ศ. 2547 ส่งเสริมให้ประชาชนนำที่ดินตาบอดซึ่งสาธารณูปโภคเข้าไม่ถึง มาร่วมกันกับภาครัฐพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา ที่ได้มาตรฐาน เข้าถึงที่ดินทุกแปลง ให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเจ้าของที่ดินยังคงกรรมสิทธิ์ไว้ เน้นการร่วมพัฒนาระหว่างประชาชนกับภาครัฐ […]

เชียงใหม่ คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานฯ ปี 2566

เชียงใหม่ คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ระดับจังหวัด ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา พร้อมเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกในระดับประเทศต่อไป วันที่ 14 ธ.ค.65 ที่ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ประจำปี 2566 ระดับจังหวัด เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้สร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ และมีคุณูปการต่อการศึกษา โดยมี นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ บุคลากรทางการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในปีนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ครั้งที่ 5 ทั้งหมดจำนวน 5 คน ได้แก่ นางลักขณาวดี […]

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ชวนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวช่วงสิ้นปี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนชาวเชียงใหม่ร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดี ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงสิ้นปี 2565 นี้ พร้อมฝากความห่วงใยถึงประชาชน ขอให้คงมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด วันนี้ (13 ธ.ค. 65) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนชาวเชียงใหม่ ให้ระมัดระวังตนเองจากโรคโควิด-19 ที่ยังคงพบการระบาดอยู่ โดยขอให้ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งการเว้นระยะห่าง การสวมหน้ากากอนามัย และให้สังเกตอาการของตนเอง หากพบมีอาการเข้าข่ายโรคโควิด-19 ให้เข้ารับการตรวจได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านทุกแห่ง อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โควิด-19 ที่ดีขึ้นในห้วงที่ผ่านมา ทำให้มีผู้คนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จนทำให้ธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งร้านอาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว รวมถึงการเจรจาด้านธุรกิจ กลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ทั้งยังส่งผลให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ และแสดงศักยภาพการเป็นเมืองท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย นอกจากนี้ จากการสำรวจของดุสิตโพลล์ ยังพบว่า […]

(มีคลิป) มูลนิธิทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ จัดพิธีรำลึกพระชายาฯ

มูลนิธิทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ จัดพิธีรำลึกพระชายาเจ้าดารารัศมี เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น. ณ บริเวณหน้ากู่พระอัฐิพระราชชายา เจ้าดา รารัศมี วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอยหมายให้นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้น พระชนม์ พระราชชายาเจ้าดารารัศมีปีที่ 89 โอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพวงมาลา วางหน้ากู่พระอิฐ พระราชชายาเจ้าดารารัศมี โดยมีผู้เข้าร่วมลงทะเบียน องค์กรต่างๆ เข้ารับเข็มที่ระลึก พระราชชายาเจ้าดารารัศมีจาก ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ประธานมูลนิธิทายาทเจ้านายฝ่ายเหนือ พร้อมกล่ารายงาน พระราชชายาเจ้าดารารัศมี ในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ราชการที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ทรงเป็นพระธิดาของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ […]

มอบรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ Creative Design Awards 2022

รองผู้ว่าฯ เชียงใหม่ มอบรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ Creative Design Awards 2022 รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ Creative Design Awards 2022 ส่งเสริมและสนับสนุนการออกแบบผลิตภัณฑ์ ภายใต้อัตลักษณ์ศิลปะล้านนาร่วมสมัย สร้างแรงบันดาลใจด้านการออกแบบสร้างสรรค์แก่ศิลปิน วันที่ 4 ธันวาคม 2565 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงาน ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 3 เชิงรุก : ล้านนาสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานประกาศผลพร้อมพิธีมอบรางวัลการออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design Awards) ประจำปี 2022 แก่นักออกแบบเจ้าของผลงานอันโดดเด่น ทรงคุณค่า ทั้งสะท้อนอัตลักษณ์ล้านนา ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน โดยมี อาจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุริยะ ทองมุณี […]

เชียงใหม่ ผนึกกำลังพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

จังหวัดเชียงใหม่ประชุมหารือภาคเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มเริ่มดีขี้น และเตรียมข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน วันนี้ (28 พ.ย. 65) ที่ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ หรือ กรอ. โดยมีนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการ และผู้แทนจากภาคเอกชน เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้รายงานถึงภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้มีแนวโน้มดีขึ้น เนื่องจากเริ่มมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยและพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ภายหลังสถานการณ์โรคโควิด-19 คลี่คลายลง มีการสำรองห้องพักในจังหวัดเชียงใหม่มากขึ้น ถือเป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มขยายตัวทางเศรษฐกิจ สำหรับภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ มีแนวโน้มดีขึ้นตามลำดับ เกษตรกรมีการขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น เนื่องจากในปีนี้สภาพอากาศเอื้ออำนวย ประกอบกับปริมาณน้ำที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตพืชผลทางการเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตภาพรวมดีเพิ่มขึ้น จากนั้นภาคเอกชนได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ข้อเสนอแรกคือ โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง, โครงการสร้างสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ แห่งที่ 2, โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง กรุงเทพ-เชียงใหม่ และโครงการเปิดประตูสู่ภาคเหนือ เป็นต้น นอกจากนี้ […]

เปิดงานกิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาสัมพันธ์วันวิชาการ 2565 “90 ปี”

วันนี้ ( 27 พ.ย. 65 ) เวลา 10.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันครอบครัวเรยีนาสัมพันธ์วันวิชาการ 2565 “90 ปี พลังรักรับใช้แห่งล้านนา 9 ทศวรรษแห่งความชื่นชมยินดีและความหวัง” เพื่อฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 90 ปี โรงเรียนเรยีนาวิทยาลัย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ศิษย์เก่า และชุมชน และเพื่อนำรายได้สมทบทุนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องปฏิบัติการของโรงเรียน ณ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า 2565

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย วันนี้ (25 พ.ย. 65) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2565 ที่ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี และลูกเสือ เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันสำคัญของ “คณะลูกเสือแห่งชาติ” โดยลูกเสือ เนตรนารี จะร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ต่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ในฐานะที่พระองค์ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ด้วยการประกอบพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชสดุดี และแต่งเครื่องแบบลูกเสือ เนตรนารี […]

ฝึกอบรมกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติกำลังพลทหารฯ กองบิน 41

ฝึกอบรมกิจกรรมปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติกำลังพลทหาร สังกัดกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดเชียงใหม่ นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์ ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จิตอาสาพระราชทาน ได้มอบหมายให้คณะวิทยากรจิตอาสา 904 จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มทร.ล้านนา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว) นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ ปลัดอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สังกัด กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ร.ต.ท.พิชญนันท์ อนันชัย รอง สว.(ป) กก.ตชด.33 […]

เชียงใหม่ได้รับวัคซีน LAAB ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปป้องกันโควิด

จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับวัคซีน LAAB เป็นภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปป้องกันโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการติดเชื้อ วันนี้ (23 พ.ย. 65) ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อติดตามสถานการณ์โรคโควิด-19 และอัตราการฉีดวัคซีนฯ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานสรุปสถานการณ์ของโรคโควิด-19 ในห้วงวันที่ 14-20 พฤศจิกายน 2565 ว่า จังหวัดเชียงใหม่ ยังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันทั้งสัปดาห์ 53 ราย มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สูงถึง 7 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น สำหรับข้อมูลการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) สสจ.เชียงใหม่ รายงานว่า ปัจจุบัน ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีอัตราเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น เข็มที่ 3 […]

TO BE NUMBER ONE รอบคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันระดับภาคเหนือ

เชียงใหม่ จัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANG MAI CHAMPIONSHIP 2023 รอบคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANG MAI CHAMPIONSHIP 2023 รอบคัดเลือกระดับจังหวัด เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับภาคเหนือในวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 วันนี้ (20 พ.ย.65) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANG MAI CHAMPIONSHIP 2023 รอบคัดเลือก โดยมี นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ […]

1 2 3 5