วุ่น! เด็ก 6 ขวบกินขนมผสมกัญชา อีกรายคว้ามีดไล่แทงคน

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 65 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย รายงานผู้ป่วยเด็กที่มีอาการป่วยจากภัญชา (ข้อมูลวันที่ 27-30 มิถุนายน พ.ศ 2565) ระบุ จากผลของการเปิดกัญชาเสรี ทำให้เด็กและวัยรุ่นเข้าถึงกัญชาได้ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ คณะอนุกรรมการจัดทำข้อแนะนำเรื่องผลกระทบของกัญชาต่อเด็กร่วมกับศูนย์ข้อมูลของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จึงขอความร่วมมือกุมารแพทย์รายงานเด็กที่มีผลกระทบ/อาการป่วยจากกัญชา เพื่อเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนเพื่อปกป้องเด็กจากกัญชาต่อไป นับจากการปลดล็อคกัญชาในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ได้มีรายงานผู้ป่วยเด็กที่มีผลกระทบ/อาการป่วยจากกัญชามายังราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (เริ่มเก็บรายงานผู้ป่วยเด็กที่มีอาการป่วยจากกัญชาวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565) พบผู้ป่วย 3 คน คนแรก เป็นเด็กชาย อายุ 6 ขวบ 7 เดือน ภูมิลำเนาอยู่ใน กทม. เป็นเด็กสมาธิสั้น ซื้อขนมผสมใบกัญชามากิน มีพฤติกรรมซน สมาธิสั้น ไม่อยู่นิ่ง กระโดด ปีน คึกคักกว่าปกติ ไม่ฟังและไม่ตอบคำถาม ช่วงนอนหลับนานกว่าปกติ ประมาณ 11 ชม. หมอให้คำแนะนำเด็กไม่ควรกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา สังเกตอาการ และโทรติดตามอาการ […]