81996

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนฯ

ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพิมาน บริษัท ปตท. (จำกัด) มหาชน ร่วมกับ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่ ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพิมาน จ.นครพนมติดตามการดำเนินงานโครงการ พัฒนายกระดับสินค้าในโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2566 บริษัท ปตท. (จำกัด) มหาชน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี พร้อมด้วย อ.ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ คุณสุวรรณี วงศ์สวัสดิ์ไพศาล พนักงานกิจการเพื่อสังคมอาวุโส บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงาน ร่วมลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนายกระดับสินค้าในโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพิมาน ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ซึ่งมี อ.วลัยพร สุพรรณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย […]