18259

เชียงใหม่ ย้ำ! ปล่อยโคมลอยได้เฉพาะพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

เมื่อวันที่ 7 พ.ย.2566 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการปล่อยโคมลอยในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดพื้นที่ปล่อยโคมอย่างชัดเจน โดยห้ามจุดและปล่อยโคมโดยเด็ดขาดใน 6 อำเภอ 39 ตำบล ประกอบด้วย อำเภอเมืองและอำเภอหางดง ทุกตำบล , อำเภอสารภี ในพื้นที่ตำบลขัวมุง ตำบลดอนแก้ว ตำบลสันทราย ตำบลท่าวังตาล และตำบลหนองผึ้ง , อำเภอสันทราย พื้นที่ตำบลหนองหาร , อำเภอแม่ริม พื้นที่ตำบลดอนแก้ว ตำบลเหมืองแก้ว ตำบลริมใต้ ตำบลแม่สา ตำบลริมเหนือ และอำเภอสันป่าตอง พื้นที่ตำบลทุ่งเสี้ยว เนื่องจากเป็นพื้นที่ชุมชนและอยู่ในรัศมีการบิน ซึ่งขณะนี้มีพื้นที่ขออนุญาตและได้รับการอนุญาตแล้วทั้งหมด 10 อำเภอ 26 จุด ทั่วทั้งจังหวัด มีจำนวนโคมลอยทั้งหมด 46,030 ดวง โคมควัน 257 […]

ลอยกระทง เทศกาลต้นฤดูท่องเที่ยวและความหวังทางเศรฐกิจของเชียงใหม่

เทศกาลลอยกระทง จังหวัดเชียงใหม่จะช่วยกระตุ้นภาวการณ์ท่องเที่ยวช่วงต้นฤดูท่องเที่ยวให้คึกคักได้ แต่ว่าจะคึกคักมากขนาดไหน กับการกระตุ้นเศรฐกิจในระดับภูมิภาค ของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะเริ่มในเดือน พฤศจิกายนนี้ และถือว่าเป็นช่วงต้นฤดูท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเริ่มหลั่งไหลมาเยือนเพื่อสัมผัสลมหนาวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและถือโอกาสชมงานประเพณีเดือนยี่เป็งของชาวล้านนา ธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่และสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ผู้ประกอบการท่องเที่ยวคาดหวังว่าเทศกาลยี่เป็ง หรือลอยกระทง จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของเชียงใหม่คึกคักหลังอยู่ในภาวะซบเซามานาน   บวกกับมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว การสนับสนุนจากภารัฐ และชุมชนท้องถิ่น ที่มีช่างฟ้อนจำนวนหลายร้อยคนในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมใจกันเดินทางไปร่วมฟ้อนใหญ่ เป็นฟ้อนเทียนหรือว่าฟ้อนบูชาเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมแสดงในงานยี่เป็งเชียงใหม่ปี 2566 การฟ้อนเทียนที่หรือฟ้อนบูชาเมือง ที่มีความอ่อนช้อย สวยงาม ของช่างฟ้อนหลายร้อยคนก็มีอายุตั้งแต่ 5 ปี ไปจนถึง 80 ปี มีการนัดกันไปฝึกซ้อมบริเวณลานอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ กลางเมืองเชียงใหม่ ทุกคนต่างพร้อมใจกันสวมชุดพื้นเมืองสวยงาม ตั้งแถวเป็นแนวยาวบนลานอนุสาวรีย์ 3 กษัตริย์ ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้เกิดความสวยงามและพร้อมเพรียงกันได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปเที่ยวบริเวณดังกล่าวจำนวนมาก ฟ้อนบูชาเมือง ที่มีความอ่อนช้อย สวยงาม กิจกรรมนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมสืบทอดประเพณีที่ดีงาม ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ มีการส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรม เวลาไปเข้าวัดตามเทศกาลต่างๆ ในเขตเชียงใหม่ก็จะเห็นการฟ้อนโดยเฉพาะในช่วงงานเทศกาลต่างๆ เป็นการแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ด้านผู้ประสานงานเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่ บอกว่าการฟ้อนเทียนหรือว่าฟ้อนบูชาเมืองถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการดำเนินกิจกรรม ต๋ามประทีปส่องฟ้าฮักษาเมือง ที่จัดเป็นประจำทุกปีในช่วงเริ่มต้นเทศกาลที่เป็นหรือว่าลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีของชาวล้านนาที่สืบทอดต่อๆกันมาหลายชั่วอายุคน เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่และหลายภาคส่วนจึงร่วมกันจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีล้านนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน มันคือการสืบทอดสืบทอดศิลปวัฒนธรรม การส่งต่อทางวัฒธรรมจากรุ่นสู่รุ่น สังเกตว่าการจัดกิจกรรมนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานตั้งแต่ 5 ขวบ ไปจนถึง 80 ปี ซึ่งไม่สามารถหาความหลากหลายทางอายุได้จากกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งแตกต่างจากกิจกรรมครั้งนี้ บางกิจกรรมจะตัดขาดออกจากกัน แต่กิจกรรมนี้จะมีตั้งแต่รุ่นหลานไปจนถึงรุ่นใหญ่ที่เป็นคุณยาย ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจกันเพื่อที่จะสืบทอดวัฒนธรรมแห่งรากเง้า รู้ถึงวัฒนธรรม การแสดงพื้นบ้าน การฟ้องพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์เป็นของของตัวเอง  โดยการซ้อมฟ้อนครั้งนี้ ถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างช้านาน เมื่อถึงเดือนยี่เหนือหรือเดือน 12 ภาคกลางชาวล้านนาจะประกอบพิธีกรรมบูชาพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวันขึ้น 15 ค่ำ หรือคืนเดือนเพ็ญหรือเดือนเป็ง จึงเรียกประเพณีบูชาในเดือนยี่ว่ายี่เป็ง ยี่เป็งคือประเพณีสำคัญของชาวล้านนา จัดขึ้นระหว่างวันขึ้น 13 ค่ำถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่เหนือ ประกอบด้วยประเพณีชักครมและลอยโคมหรือลอยขโมยหรือลอยกระทง เดิมชื่อว่าเป็นการบูชาพระนารายณ์ซึ่งบรรทมในเกษียณสมุทร บ้างชื่อว่าบูชาพระอุปคุต พระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์ ซึ่งบำเพ็ญเพียรใต้สะดือทะเลลึก ในวันขึ้น 13 ค่ำ หรือวันดา ชาวบ้านจะช่วยกันเตรียมสิ่งของสำหรับทำบุญ จัดทำประตูปลาไว้ตามบ้านหรือคุมวัด […]

ยี่เป็งนี้ ปล่อยโคมลอยได้เฉพาะพื้นที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

เชียงใหม่ย้ำ!! ช่วงยี่เป็ง ปล่อยโคมลอยได้เฉพาะพื้นที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2566 ที่ห้องปฏิบัติการ POC ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานแถลงมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการปล่อยโคมลอยในช่วงประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลง สำหรับปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดวันและเวลาปล่อยโคม รวมถึงลักษณะของโคม และพื้นที่ปล่อยโคมอย่างชัดเจน โดยสามาถทำการปล่อยโคมได้เพียง 2 วันเท่านั้น คือ วันที่ 27 และ 28 พฤศจิกายน 2566 โดยในวันที่ 27 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันลอยกระทงเล็ก จะอนุญาตให้ปล่อยโคมควันหรือว่าวฮมได้เฉพาะเวลา 10.00-12.00 น. ส่วนโคมลอยและโคมไฟ อนุญาตให้ปล่อยได้เฉพาะเวลา 19.00-01.00 น. ส่วนในวันที่ 28 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันแห่ขบวนกระทงใหญ่ กำหนดให้ปล่อยโคมลอยและโคมไฟได้เฉพาะเวลา 19.00-01.00 น. […]

อ.ดอยเต่าขอโทษผิดพลาดไม่มอบรางวัลนางนพมาศอันดับ 2

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2565 มีแถลงการณ์คณะกรรมการจัดงานยี่เป็งและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอยเต่า ประจำปี 2565 จากกรณีความผิดพลาดในการไม่มอบรางวัลชมเชย อันดับ 2 ของการประกวดนางนพมาศ สืบเนื่องจากการประกวดนางนพมาศ ในงานยี่เป็งและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอยเต่า ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ปรากฎว่าผู้ประกวดหมายเลข 5 นางสาวรัตนาภรณ์ ปาทะ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบงตัน เป็นผู้ส่งเข้าประกวด ซึ่งมีคะแนนที่จะต้องได้รางวัล ชมเชย อันตับ 2 ไม่ได้รับการประกาศผลรางวัลเพื่อให้ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 2 บนเวทีประกวด นั้นคณะกรรมการจัดงานยี่เป็งและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอยเต่า ขอชี้แจงกรณีตังกล่าวว่า การประกาศผลรางวัลประกวดนางนพมาศดังกล่าว คณะกรรมการตัดสินนางนพมาศได้ให้คะแนนนางนพมาศแล้วเสร็จตามหลักเกณฑ์การประกวตนางนพมาศอย่างถูกต้อง จึงได้ส่งต่อให้กับกองประกวตนางนพมาศ เพื่อประสานกับกองอำนวยการจัดงานยี่เป็งและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอตอยเต่าประจำปี 2565 เพื่อส่งต่อผลคะแนนให้กับพิธีกรในการประกาศผลคะแนนบนเวที่ประกวด โดยมีผลการตัตสินคะแนนนางนพมาศในงานยี่เป็งและส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอดอยเต่า ประจำปี 2565 ดังนี้ -หมายเลข 1 นางสาวพลอยไพลิน ชัยชนะ ได้รับคะแนน 92.29-หมายเลข 2 นางสาวชลธิชา สมหนองอ้อได้รับคะแนน 85.29-หมายเลข 3 […]

วิทยุการบินฯ เผย เที่ยวบินช่วงลอยกระทงเพิ่มขึ้น 76 %

วิทยุการบินฯ เผยปริมาณเที่ยวบินช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2565 เพิ่มขึ้น 76 % จากปี 64 พร้อมสถิติการพบเห็นโคมลอยและโคมควันบริเวณโดยรอบสนามบิน บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เผยปริมาณเที่ยวบินช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2565 โดยภาพรวมทั้งประเทศมีปริมาณเที่ยวบินจำนวน 5,457 เที่ยวบิน เฉลี่ย 1,819 เที่ยวบินต่อวัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเทศกาลลอยกระทงปี 2564 76% ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า “ปริมาณเที่ยวบินภาพรวมตั้งแต่เดือน ม.ค. – ต.ค. 65 จำนวน 410,627 เที่ยวบิน เฉลี่ย 1,351 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งหากเปรียบเทียบกับปี 2564 จำนวน 390,000 เที่ยวบิน เฉลี่ย […]

ควันหลงยี่เป็ง อ.สารภี

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณียี่เป็งและงานแสดงผลิตภัณฑ์ของดีตำบลไชยสถาน ประจำปี พ.ศ.2565 โดยมีนายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีตำบลไชยสถาน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมเศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว ตลอดจนสร้างความสมัครสมานสามัคคีของการบริหารจัดการท้องถิ่นร่วมกัน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ปภ.เผยข้อมูลการเกิดอุบัติภัยในช่วงเทศกาลลอยกระทง 2565

ช่วงเทศกาลลอยกระทงของทุกปี พบว่าเป็นช่วงที่มีการเกิดอุบัติภัยสูง ทั้งการจมน้ำ อันตรายจากพลุ ดอกไม้ไฟ รวมถึงอุบัติภัยจากโคมลอย ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ (กปอ.) ได้ติดตามสถานการณ์อุบัติภัยที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา พบว่า เกิดอุบัติภัยในพื้นที่ 9 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา นครพนม ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุดรธานี เชียงราย และน่าน โดยเกิดอุบัติภัยจากพลุ ประทัด ดอกไม้ไฟ รวม 11 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ 28 คน การพลัดตกน้ำ 4 ครั้ง ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย 2 คน ผู้เสียชีวิต 2 ราย แยกเป็น -สมุทรสาคร อุบัติภัยจากพลุประทัด จำนวน […]

รองพ่อเมืองเชียงใหม่ เปิดงานยี่เป็งล้านนา แหล่งกำเนิดโคมไฟท่าศาลา

รองพ่อเมืองเชียงใหม่ เปิดงานยี่เป็งล้านนา แหล่งกำเนิดโคมไฟท่าศาลา วันที่ 9 พ.ย. 2565 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566​ โดยมี นายจำรัส คำราพิศ นายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาในนามตัวแทนผู้จัดงานโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนา กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ ของการจัดกิจกรรมประเพณียี่เป็งหรือประเพณีลอยกระทง เป็นเทศกาลที่น่าประทับใจและสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ชมความโดดเด่นในอัตลักษณ์ของความเป็นประเพณีท้องถิ่น ความงดงามจากโคมไฟล้านนา ที่ประดับประดาตามพื้นที่ต่างๆ ทำให้ผู้ที่ได้พบเห็นเกิดความประทับใจ และได้เรียนรู้ถึงประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวล้านนาไปด้วย ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถสืบสาน อนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามเหล่านี้ให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งตำบลท่าศาลาเป็นแหล่งผลิตโคมไฟล้านนาที่เก่าแก่ และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจ จึงได้จัดแสดงนิทรรศการซุ้มโคมไฟล้านนาทุกหมู่บ้าน ซุ้มส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปะการประกวดกระทงใหญ่ กระทงใบตอง การประกวดคุณยายนพมาศ และหนูน้อยนพมาศ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ส่งเสริมประเพณียี่เป็งของชาวล้านนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน รวมทั้งให้ประชาชาชนได้สัมผัสบรรยากาศช่วงเทศกาลยี่เป็งอีกด้วย ข้อมูล:กองการศึกษาภาพ:ทีมประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจโครงการสืบสานประเพณียี่เป็งล้านนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ม.แม่โจ้ คว้าแชมป์กระทง ครองถ้วยพระราชทาน

ม.แม่โจ้ คว้าแชมป์ รับรางวัลยอดเยี่ยม ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประกวดกระทงใหญ่งานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 2565 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม การประกวดกระทงใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจำปี2565 ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม ความสุขแห่งสายน้ำปิงนครามหานที” โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รก.รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ ณ ปะรำพิธี หน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ สำหรับในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดทำรถกระทงใหญ่ ในแนวคิด “มิ่งระมิงค์พิงค์บุรีสรีเชียงใหม่เสน่ห์สายน้ำอุดมความงามถิ่นวัฒนธรรม” เพราะ “น้ำ” ถือเป็นต้นกำเนิดแหล่งอารยธรรม เป็นเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงชีวิตทุกชาติพันธุ์ จนเกิดแหล่งอารยธรรมต่างๆเกิดขึ้น โดยเฉพาะอุษาคเนย์ที่มีจารีต พิธีกรรมและการละเล่นเกี่ยวกับน้ำมากมาย เชียงใหม่เมืองเก่าแก่ก่อตั้งมาร่วม 700 ปี มีน้ำแม่ระมิงค์หรือน้ำปิงเป็นแม่น้ำหลักที่หล่อเลี้ยงชาวเชียงใหม่มายาวนาน ก่อให้เกิดจารีตประเพณี เช่น ประเพณีลอยกระทง การขอขมาแม่น้ำ การบวชกลางน้ำ เป็นต้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงจัดขบวนรถกระทงโดยอาศัยแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ ใช้โทนสีที่โดดเด่นเพื่อสื่อให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมล้านนาผ่านเสื้อผ้าอาภรณ์ ท่วงทำนอง การฟ้อนรำ เครื่องสักการะ […]

(มีคลิป) ฟินสุดๆ เวียงทอง จัดสืบสานประเพณีลอยกระทงท่าน้ำยม

เวียงทอง จัดสืบสานประเพณีลอยกระทงท่าน้ำยม หน้าวัดทองเกศ เป็นบรรยากาศฟินสุดๆ เมื่อคืนวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 19.00 น. นายวาทิต ปัญญาคม ปลัดจังหวัดแพร่ไปเป็นประธาน้ปิดงานลอยกระทงตำบลเวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร่ โดยมีนายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น กล่าวรายงานพร้อมด้วยนางชลธิชา ฟูบินทร์ นายกกิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่นและประธานแม่บ้านมหาดไทยอำเภอสูงเม่น ร่วมพิธีเปิดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงตำบลเวียงทอง เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีลอยกระทงของตำบลเวียงทองและส่งเสริมการท่องเที่ยวของคนในชุมชนตำบลเวียงทอง โดยมีนายเสรี เวียงนาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง กล่าวต้อนรับพร้อมด้วยนายสถานิษย์ จันใจวงค์ กำนันตำบลเวียงทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเวียงทอง คณะผู้บริหาร,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงทอง สภาวัฒนธรรมตำบลเวียงทอง ผู้นำชุมชนและประชาชนชาวตำบลเวียงทองเข้าร่วมพิธี ณ ท่าน้ำยมวัดทองเกศ(หลังเก่า) ตำบลเวียงทอง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

(มีคลิป) วังชิ้น จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565

ม่วนขนาด! อบต ป่าสัก ร่วมกับ ชมรมกำนัน ผญบ.ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น.นายปานศร ภมรคนธ์นายอำเภอวังชิ้น และคณะได้มาร่วมชมริ้วขบวนกระทงของพี่น้องชาวตำบลป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ ขบวนเริ่มตั้งจากที่หน้าวัดกระต๋อม มาถึงบริเวณงานลานเพลินหน้า สภ.สรอย รวม 10 หมู่บ้าน มีการประกวดกระทงพร้อมขบวนแห่ของหมู่บ้านด้วย ต่อมาเวลา 19.30 น.นายปานศร ภมรคนธ์ นายอำเภอวังชิ้น เป็นประธานเปิดงานประเพณีเทศกาลงานลอยกระทง ที่ลานเพลินหน้า สภ.สรอย ม.1 ต.ป่าสัก อ.วังชิ้น จ.แพร่ โดยมีนายกฤต สินมะมณี นายก อบต.ป่าสักกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานว่า เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีที่พี่น้องชาวตำบลป่าสักได้ยึดถือมานานหลายร้อยปีมาแล้ว นายอำเภอวังชิ้น ประธานพิธีได้กล่าวและชื่นชมในการจัดงานว่า ตำบลป่าสัก เป็นตำบลที่เล็กแต่จัดงานได้ยิ่งใหญ่เท่าระดับอำเภอและจังหวัด ไม่ว่าขบวนแห่กระทงที่ได้เห็นในวันนี้นั้น พี่น้องประชาชนในพื้นที่มาร่วมงานกันมากแสดงว่าทางผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนมีความสมานสามัคคีกันดีมาก […]

ผบ.ตร.พอใจการดูแลความปลอดภัยงานลอยกระทง

ผบ.ตร.พอใจการดูแลความปลอดภัยงานลอยกระทง ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ทำงานอย่างเข็มแข็ง สั่งดำเนินคดีคนจุดพลุ ผู้ว่าจ้าง เหตุพลุระเบิดนครพนม พร้อมถอดบทเรียน วันนี้ (9 พ.ย.2565) เวลา 11.00 น. ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร.เปิดเผยถึง การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลลอยกระทงเมื่อคืนที่ผ่านมา ว่า “ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พอใจกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการ ดูแลความสงบเรียบร้อย อำนวยความสะดวกการจราจรในเทศกาลลอยประทง มีเหตุที่น่าสนใจ เหตุพลุระเบิด บริเวณลานพนมนาคา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 15 คน เบื้องต้นพบว่า หลังจากเปิดงาน มีการจุดพลุจำนวน 3 ลูก โดยพลุลูกที่ 3 ระเบิดหลุดออกจากปล่องจุด ไม่พุ่งขึ้นไปบนฟ้า แตกกระจายไปบนพื้น โดนผู้คนที่มาเที่ยวงานได้รับบาดเจ็บ ขณะนี้ผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับการรักษา ทำแผลกลับบ้านหมดแล้ว ในทางคดี พบว่า การจุดพลุ ไม่ได้มีการขออนุญาตโดยถูกต้อง พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครพนม จึงได้แจ้งข้อกล่าวหาดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดจำนวน 3 ราย ซึ่งเป็นคนที่จุดพลุ […]

1 2 3 12