ภาพวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่ ในอดีต

เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา นำเสนอภาพวิถีชีวิตของชาวล้านนา ในเชียงใหม่ในอดีต รวมถึงวัฒนธรรมการแต่งตัวของหญิงชาวล้านนา ที่หาชมได้ยาก ขอบคุณภาพเก่าเล่าอดีต ภาพวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่ ในอดีต เชียงใหม่นิวส์

ตักบาตรเป็งปุ๊ด ประเพณีล้านนา

เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา ขอนำเสนอเรื่องราวของ ประเพณี การใส่บาตรเที่ยงคืน หรือตักบาตรเป็งปุ๊ด ที่ชาวล้านนาสืบทอดกันมา เพื่อบูชาพระอุปคุต ที่เชื่อว่าช่วยเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและช่วยเรื่องโชคลาภ สำหรับการใส่บาตรเที่ยงคืน หรือตักบาตรเป็งปุ๊ด นั้น เป็นประเพณีที่ชาวล้านนาเชื่อกันว่า การตักบาตรเป็งปุ๊ดเป็นมงคลอันยิ่งใหญ่ ที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จและโชคลาภมหาศาล ตามตำนานพระอุปคุต เป็นสามเณรที่จำศีลอยู่ในมหาสมุทร สัญลักษณ์ของพระอุปคุตจะมีใบบัวปรกที่เศียร บางแห่งจะเรียกว่าพระเจ้าบัวเข็ม สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ได้อัญเชิญพระอุปคุตมาเป็นธุระในการระดมทุนจากพุทธศาสนิกชนเพื่อก่อสร้างพระเจดีย์ 84,000 องค์ได้สำเร็จ คนจึงเชื่อว่าตักบาตรพระอุปคุตแล้วจะประสบความสำเร็จ โดยจะนิยมตักบาตรกับเณรในเวลากลางคืน ตามความเชื่อ โดยมีเรื่องเล่าถึงประวัติของ วัดอุปคุต ในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นต้นแบบของการตักบาตรเป็งปุ๊ดว่า มีสองสามีภรรยาพบสามเณรเดินผ่านในยามวิกาล จึงใส่บาตร เมื่อสามเณรรับบาตรแล้วก็หายตัวไปในป่ารก หลังจากนั้น สองสามีภรรยาดังกล่าวก็ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ค้าขายเจริญรุ่งเรือง จึงได้มาสร้างวัด อุปคุตไว้ตรงที่ใส่บาตร สำหรับวัดในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดพิธีตำบาตรเป็งปุ๊ด มีวัด อุปคุต วัดสวนดอกพระอารามหลวง และวัดศรีดอนมูล ในระยะหลังๆ มีวัดอื่นๆ จัดพิธีดังกล่าวด้วย โดยวัดสวนดอกพระอารามหลวงจะนำปัจจัยทั้งหมดที่ได้ไปใช้ในการบูรณะพระวิหารหลวง ส่วนข้าวสาร อาหารแห้งที่ได้รับจะนำแจกจ่ายวัดต่างๆ ต่อไปที่สืบทอดกันมาตักบาตรเป็งปุ๊ดคึกคัก ทั้งนี้กำหนดพิธีการตักบาตรเป็งปุ๊ด หรือตักบาตรเที่ยงคืนนั้นได้เริ่มตั้งแต่ เวลาประมาณ 22.00 น.ของวันคืนอังคาร […]

เสาสะดือเมือง (เสาหลักเมือง)

เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา ขอนำเสนอเรื่องราวของ เสาสะดือเมือง ที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิคู่บ้านคู่เมืองของเมือง ที่ชาวล้านนาเชื่อว่า การได้มาเที่ยวหรือพักอาศัย เมืองใดๆ แล้ว การได้มากราบไหว้สักการะ เสาสะดือเมือง หรือเสาหลักเมือง ช่วยเสริมสร้างสิริมงคล และทำให้การทำงาน ท่องเที่ยวมีความราบรื่น ประสบความสำเร็จ เสาสะดือเมืองเชียงราย (เสาหลักเมือง) เป็นเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของการก่อตั้งชุมชนและเมือง สำหรับจังหวัดเชียงรายจะเรียกเสาหลักเมืองว่าเสาสะดือเมือง จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ระบุว่า เมื่อครั้งการสร้างเมืองครั้งแรกใช้คำว่า “เสาสะดือเมือง” ไม่ใช้คำว่าเสาหลักเมือง เสาสะดือเมืองเชียงรายแห่งนี้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2530 เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 60 พรรษา หรือ 5 รอบ และเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพญามังรายมหาราช ผู้ทรงสร้างเมืองเชียงรายเนื่องในวโรกาสการเฉลิมฉลองการสร้างเมืองเชียงรายครบ 725 ปี โดยนายอร่าม เอี่ยมอรุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดในขณะนั้นได้เป็นแม่งานร่วมกับหน่วยงานราชการ เช่น สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน และรัฐบาลเยอรมัน ลักษณะของเสาสะดือเมืองเชียงราย สร้างขึ้นโดยยึดตามรูปแบบเสาใจกลางบ้านของชาวไทลื้อซึ่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตอำเภอเทิง อำเภอเชียงของ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งปกติเสาใจกลางบ้านของชาวไทลื้อจะสร้างด้วยไม้ แต่เสาสะดือเมืองเชียงรายเป็นเสาหิน […]