เชิญร่วมสร้างสุขาภิรมย์ 11 ห้อง วัดนิวาสสถาน จ.เชียงใหม่

สร้างสถานสุขาภิรมย์ การรู้จักปล่อยวางและการได้ปล่อยวาง คือ หนทางแห่งการดับทุกข์ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมสร้างห้องน้ำและห้องสุขา ณ วัดนิวาสสถาน ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ สร้างจำนวน 11 ห้อง ขนาดพื้นที่ต่อห้อง 2 เมตร × 1.50 เมตรแบ่งเป็น ห้องน้ำหญิง 5 ห้อง ห้องน้ำชาย 5 ห้อง โถฉี่แยก ห้องน้ำชาย อีก 4 ชุด ห้องน้ำพิเศษ (ผู้สุงอายุ ผู้พิการ) 1 ห้อง ร่วมทำบุญตามจิตศรัทธาโดยไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนได้ที่… ธนาคาร กรุงเทพเลขบัญชี 510-300510-3ชื่อบัญชี วัดนิวาสสถาน ติดต่อสอบถามพระครูวิสิฐสุตานุกูล 089-950-7538

ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา เพื่อแสงสว่างแห่งดวงปัญญา

#ขอเชิญร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษาเพื่อแสงสว่างแห่งดวงปัญญา #กองบุญละ 99 บาทหรือร่วมทำบุญตามเจตนาโดยไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อน 🚩#ร่วมบุญได้ที่🔹ธนาคารกรุงไทย🔹เลขบัญชี 661-2-60684-3🔹ชื่อบัญชี วัดนิวาสสถาน หรือร่วมส่งเทียนไปได้ที่วัดนิวาสสถานเลขที่ 364 หมู่ 8 ตำบลแม่อายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 50280 #ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมเจ้าอาวาสวัดนิวาสสถานโทร. 089-9507538 การ ถวายเทียนพรรษานี้เป็นโบราณประเพณีที่ทำสืบๆ มาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงฤดูเข้าพรรษา ภิกษุทั้งปวงต้องจำพรรษาในอาวาส. พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จึงได้จัดทำให้เป็นกุศลพิธีขึ้น เมื่อได้นำเทียนไปถวายพระสงฆ์แล้ว ท่านก็จะได้จุดบูชาต่อหน้าพระประธานในพระอุโบสถ ผู้ถวายย่อมได้รับอานิสงค์ คือ ทำให้เกิดปัญญา ทั้งชาตินี้และชาติหน้า เปรียบเหมือนแสงสว่างแห่งเทียน ทำให้สว่างไสวรุ่งเรือง ผู้ถวายย่อมทำให้มีความรุ่งเรืองด้วย ลาภ ยศ สรรเสริญ ทำให้คลี่คลายเรื่องราวต่างๆ ที่มีปัญหาให้ร้ายกลายเป็นดี เจริญไปด้วยมิตรบริวาร ย่อมเป็นที่รักของมนุษย์ และเทวดาทั้งหลาย เมื่อจากโลกนี้ไปย่อมมีกายทิพย์อันสว่างไสว เมื่อลาลับโลกนี้ไปย่อมไปสู่สุคติสวรรค์ หากบารมีมากพอ ย่อมทำให้เกิดดวงตาจักษุ คือปัญญารู้แจ้งเข้าสู่พระนิพพาน คำถวายเทียนพรรษายัคเฆ ภันเต สังโฆ ปะฏิชานาตุ มะยัง ภันเต เอตัง ปะทีปะยุคัง สะปะริวารัง เตมาสัง […]