เจ้าคณะจังหวัด นำพุทธศาสนิกชนสวดมนต์วัดเก่าทุกวันพระ

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 5 สิงหาคม 2565 พระพุทธิญาณมุนี เจ้าอาวาสวัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย เป็นประธาน โครงการ “สวดมนต์เสริมสิริมงคลถวายวัดเก่าในเขตเวียงเชียงแสน” ซึ่งจะมีทุกๆ วันพระ 8 ค่ำ ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม โดยได้นำคณะสงฆ์บวชเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 15 รูป สามเณร พร้อมด้วยแม่ชี อุบาสก อุบาสิกา และ นางเกศสุดา สังขกร นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงแสน พร้อมคณะศรัทธาชมรมสวดมนต์วัดเก่าฯ เข้าร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น เจริญสมาธิ แผ่เมตตา และเวียนเทียน ณ วัดพระเจ้าทองน้อย ตรงข้ามวัดพระเจ้าล้านทอง ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นหนึ่งในวัดเก่าของเวียงเชียงแสน พระพุทธิญาณมุนี เปิดเผยว่า ปัจจุบันวัดเก่าที่ตั้งอยู่ทั่วไปในเขตอำเภอเชียงแสนที่มีสำคัญทางประวัติศาสตร์ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานมีจำนวนเป็นร้อย ๆ วัด วัดเก่าบางวัดถูกทิ้งเป็นวัดร้างขาดการดูแล ประกอบกับตัวเมืองเชียงแสนเป็นเมืองโบราณ มีวัดเก่าแก่ที่อยู่ในกำแพงและนอกกำแพงเมืองเป็นจำนวนมาก การสวดมนต์เสริมสิริมงคลถวายวัดเก่าในเวียงเชียงแสนทุกวันพระ […]

เชียงราย “สืบสานหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” 2565

จ.เชียงราย จัดกิจกรรม “สืบสานหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565 วันที่ 4 ก.ค. 65 นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี “สืบสานหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา” ประจำปี 2565 จำนวน 29 ต้น เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม โดยมีนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายคฑาสิทธิ์ เนื่องหล้า นายอำเภอเชียงแสน หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมพิธี ณ วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย วันเข้าพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนา ที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่งตลอดฤดูฝนอันมีกำหนดระยะเวลา 3 เดือนตามที่พระวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือเรียกกันตามภาษาปากว่า “จำพรรษา” การเข้าพรรษาตามปกติเริ่มนับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี และสิ้นสุดลงในวันขึ้น […]