นำบุคลากรและผู้ป่วยจิตเวช ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565

นำบุคลากรและผู้ป่วยจิตเวช ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ณ วัดพวกเปีย วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายแพทย์กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง นำคณะผู้บริหาร คณะกรรมการชมรมจริยธรรม คณะกรรมการสร้างสุขในองค์กร บุคลากร และผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565 ในโอกาสวันเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ณ วัดพวกเปีย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและสืบสานประเพณีอันดีงามสืบไป