พิธีวางศิลาฤกษ์ วัดสันทรายมูล

” พิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาเอกมงคลศาลาบำเพ็ญบุญ วัดสันทรายมูล “ วันพุธที่ 13 กรกฎาคม 2565 วันอาสาฬหบูชา เวลา 09.19 นาฬิกานายชูศักดิ์ พวกอินแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันทรายมูล(มงคลวิทยา) พร้อมคณะครู ได้เข้าร่วมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และยกเสาเอกมงคล ศาลาบำเพ็ญบุญวัดสันทรายมูล โดยมีท่านพระครูพิพัฒน์ ศีลสังวร รองเจ้าคณะอำเภอสันทราย เจ้าอาวาสวัดสันทรายมูล เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต พลตรี จิราวัฒน์ จุฬากุล ผู้บัญชาการกองพลทหารบกที่7 นายอำนาจ เรืองแสง สรรพกรพื้นที่เชียงใหม่ 2 ดร.การุณ คุณยศยิ่ง เจ้าของโครงการหมู่บ้านการุณ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พร้อมทั้งมีคณะศรัทธาสาธุชน ร่วมอนุโมทนาบุญโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัดสันทรายมูล ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่