ทม.แพร่ ร่วมพิธีหล่อเทียนพรรษา ณ วัดเหมืองแดง

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันเข้าพรรษา” โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานในพิธี เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมกับประชาชนในชุมชน รวมทั้งสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ในอดีต อีกทั้งให้นักเรียนได้ทราบถึงวันสำคัญทางศาสนาและประวัติความเป็นมา โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พนักงานเทศบาล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง คณะผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดเหมืองแดง และนายพีรศักดิ์ บุญนิธิพันธุ์ ส.อบจ.แพร่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ วัดเหมืองแดง ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร่