81634

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดพิธีทำบุญตักบาตร “วันวิสาขบูชา”

วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวินัย พลสิทธิ์, นางสาวกาญจนา พรมซาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน 9 รูป ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย เพื่อให้นักเรียนได้รู้ถึงความสำคัญของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา “วันวิสาขบูชา” ซึ่งตรงกับวันตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 นั้นนับว่าเป็นวันที่มีความสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคน และนับเป็นวันสำคัญสากล รวมทั้งเป็นแนวทางการปลูกฝังกล่อมเกลาจิตในให้กับนักเรียนในการประพฤติปฏิบัติในการดำรงชีวิต

เชียงใหม่ พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เมื่อเวลา 07.00 น. วัน 3 มิถุนายน 2566 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ที่ว่าการอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ พิธีถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 ทางนายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง ได้นำทุกภาคส่วนร่วมพิธี พ.ต.อ.ณัฐพล จันมะโน ผกก.สภ.สันกำแพง นำข้าราชการตำรวจร่วมพิธี ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลตำบลสันกำแพง และพนักงานเทศบาล กำนัน ผญบ.ทั้ง 10 ตำบล 100 หมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พระสงฆ์ สามเณร เพื่อนราชกุศล บรรยาย… นายภิญโญ พัวศรีพันธุ์ นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ นำทุกภาคส่วน พิธีถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุทาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ […]

พล.ร.7 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

พล.ร.7 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 66 เวลา 07.30 – 08.30 น. พลตรี ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7, คุณ ฐิติมา กฤษณสุวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา พล.ร.7 พร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชา , นายทหาร ,กำลังพล และสมาชิกสมาคมแม่บ้านฯ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ 3 มิถุนายน 2566 ณ อาคารยอดทัพ พล.ร.7 อ.แม่ริม จว.เชียงใหม่ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้ เพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ ปฏิบัติงานถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยอุตสาหะและความจงรักภักดี เป็นที่ประจักษ์แก่ผองพสกนิกร การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พช.แพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

พช.แพร่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา 3 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2566 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยเวลา 07.30 น. ณ ศาลาพุทธสถาน เป็นพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมีพระราชเขมากร เจ้าคณะจังหวัดแพร่ เป็นประธานสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ พนักงานรัฐ ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมพิธีนายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ […]

สูงเม่น ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2556เวลา 07.30.น. นายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสูงเม่น ปลัดอำเภอ สภ.สูงเม่น สภ.บ้านกวาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง กิ่งกาชาดอำเภอสูงเม่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเม่น และประชาชนชาวอำเภอสูงเม่น เข้าร่วมพิธีฯ ในครั้งนี้ ณ หอประชุมอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

แพร่ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

จ.แพร่ ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เมื่อวันที่3มิ.ย.66 เวลา 07.30 น. ที่บริเวณข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ หรือกาดสามวัยเทศบาลเมืองแพร่ อำเภอเมืองแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำคณะข้าราชการ ประชาชนทุกหมู่เหล่า ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระพรชัยมงคลโดยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายธูป เทียนแพ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้นประกอบพิธีถวายเครื่องไทยธรรม พิธีทอดผ้าไตร จำนวน 10 ไตร และพระสงฆ์อนุโมทนา ถวายอดิเรก ประธานในพิธีกรวดน้ำ เสร็จแล้วร่วมกันทำบุญตักบาตร พระภิกษุ สามเณร จำนวน 45 รูป รับบิณฑบาต จังหวัดแพร่ยังขอความร่วมมือหน่วยงาน องค์กร บริษัท ห้างร้านต่างๆ […]

น่าน ทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา 2566

น่าน ผู้ว่าฯ นำเหล่า ข้าราชการ ประชาชน ทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน และนางสุดารัตน์ แววบัณฑิต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการ และพุทธศาสนิกชนชาวน่าน ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตร ณ ศาลาหลวงวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 45 พรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมีพระราชศาสนาภิบาล เจ้าคณะจังหวัดน่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ นำเจริญสมาธิถวายเป็นพระราชกุศล จากนั้น นำพระภิกษุสงฆ์ สามเณร จำนวน […]

แม่ฮ่องสอน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. 2566 เวลา 09.39 น. ที่อ่างเก็บน้ำม่อนตะแลง บ้านม่อนตะแลง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ทั้งนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดแม่ฮ่องสอน และโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดพิธีปล่อย พันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 200,000 ตัว เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ […]

รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ”วันงดสูบบุหรี่โลก 2566”

วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายมงคล กาเหว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ รับโล่ประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ องค์กร บุคลากร ภาคีเครือข่ายที่สนับสนุนการขับเคลื่อนการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ ระดับจังหวัดเชียงใหม่ และ โรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ ประจำปี 2565 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคารศาลาสหกิจ เทศบาลตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

รร.กาวิละวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก 2566

โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day ขึ้น เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักถึงโทษ พิษภัย ผลกระทบ และความสูญเสียทั้งทางสุขภาพ เศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ซึ่งในปี 2566 ประเทศไทยได้กำหนดประเด็นรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกว่า “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย”

ม.แม่โจ้ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

ม.แม่โจ้ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันพฤหัสบดี ที่ 1 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี 2566 นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้นำนักศึกษา พร้อมด้วยนายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 วันที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 07.30 น. ที่วัดพระธาตุดอยกองมู ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ข้าราชการทุกหมู่เหล่า และพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 โดยมีพระสุมณฑ์ศาสนกิตติ์ เจ้าคณะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสงฆ์ และสามเณร จำนวน 46 รูป ออกรับบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชนชาวแม่ฮ่องสอน ที่พร้อมใจกันร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร อีกทั้งเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนกำหนดการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน […]

1 2 3 28