วันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” 2565

วันต่อต้านยาเสพติดโลก “รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” ประจำปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายยุทธพงศ์ ไชยศร นายอำเภอจอมทอง ประธานศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอจอมทอง เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 “รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” พร้อมแสดงสัญลักษณ์เทเหล้าเผาบุหรี่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานในอำเภอจอมทอง คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนจอมทอง โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ และวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานด้านสาธารณสุข และชมรมทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษาอำเภอจอมทอง การแสดงดนตรีของนักเรียน ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนสุทธิวงศ์ดำรงวิทย์ และวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ณ หอประชุมใหญ อาคาร 1 อินทนนท์ โรงเรียนจอมทอง