แม่ออน นำจิตอาสาพระราชทาน ซ่อมสร้างปรับปรุงบ้าน

นายอำเภอแม่ออน ได้นำจิตอาสาพระราชทาน ซ่อมสร้างปรับปรุงบ้าน ห้องน้ำ ครัวเรือนยากจนตามเป้าหมาย TPMAP วันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 10.00 น.เป็นต้นไปทาง นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน/ผอ.จอส.พระราชทาน อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ประธานกรรมการ.ศจพ.อ.แม่ออน การซ่อมสร้างปรับปรุงบ้าน ห้องน้ำ ให้แก่ครัวเรือนนายทอน ใจคำติ๊บ อายุ 79 ปี บ้านเลขที่ 34 ม.5 บ้านป่านอต ต.แม่ทา อ.แม่ออน ซึ่งเป็นครัวเรือนยากจนตามเป้าหมาย TPMAP โดยได้รับงบประมาณจัดซื้อวัสดุจากสำนักงาน โดยได้รับความมือจาก พัฒนาชุมชน ฝ่ายปกครองตำบลแม่ทา อบต.แม่ทา จิตอาสา อ.แม่ออน สมาชิก อส.อ.แม่ออน ที่ 24 นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง กำลังทหารในพื้นที่และประชาชน ในการช่วยกันซ่อมแซมปรับปรุงบ้านและห้องน้ำ พร้อมกันนี้ยังได้มอบถุงยังชีพให้แก่นายทอนฯ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครัวเรือนต่อไป