วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 มอบหมายให้ นายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ และคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา “90 พรรษา พระมารดาแห่งการคุ้มครอง ความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ กลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ

ระหว่างวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นำคณะกรรมการตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา เข้าตรวจการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการเชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร (สถาบันกลุ่ม CMT พาณิชย์-เมโทร) และวิทยาลัยอาชีวศึกษาจันทร์รวี อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร

เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหารให้แก่ ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้าในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายพิศุทธ์ พิศุทธกุล ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ กล่าวมอบนโยบายแก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร ผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า ในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ตามหลักสุขาภิบาลและกฎหมายข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับมอบวุฒิบัตร และบัตรประจำตัวสำหรับผู้ผ่านการอบรมจากเทศบาลนครเชียงใหม่ และสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านอาหารแก่ผู้บริโภค โดยมี นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายธวัชชัย กันทะวันนา ผู้อำนวยการ ส่วนบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

วทชม.ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ

นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ชนะเลิศการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ มอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล แก่คณะครูแผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ คณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้า และนักเรียนนักศึกษา ที่ร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ระดับภาค (กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ) เป็นตัวแทนของภาคเหนือ ไปแข่งระดับชาติต่อไป ได้รับรางวัลเป็นดังนี้ 1.แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ชนะเลิศ อันดับ 1 งานแข่งขันฝีมือแรงงานระดับชาติ▶ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน 1.นายทวีชัย กันทะวัง 2.นายนิติภูมิ เผ่าต๊ะใจ▶รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน 1.นายนนทสิทธ์ บุปผาใสสิริ 2.นายศิลาฤกษ์ จะแลครูผู้ควบคุม นายสุรปัญญ์ จันทร์สวัสดิ์ , นายกิติพงษ์ พงษ์จำปา ,นายพิพัฒน์ ชุมแสง แผนกวิชาช่างไฟฟ้า รับรางวัลเหรียญเงิน แข่งรายการสาขาระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมนักศึกษาผู้เข้าแข่งขัน 1.นายอัสนี บัวจันทร์ […]

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุน

วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาราชการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 นำคณะกรรมการตรวจและติดตามการให้เงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา เข้าตรวจการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานอร์ทฝาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ร่วมประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมด้วย นายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นายธีรวุธ ยะอูป รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร นายชรันต์ยุทธ์ บุญยง รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ และนางสาวปรียานุช คำเย็น หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM กับผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัล นำโดยคุณวิทยา ศรีสุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มเซ็นทรัล คุณสุธาสินี ศุภศิริสินธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน กลุ่มเซ็นทรัล เกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืน อย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการ “เซ็นทรัล ทำ” ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ประเมินผลงานเลื่อนวิทยฐานะ

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นประธานการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว.21 เป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ราย ได้แก่ นายสมนึก มายัง ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ นายเอกสิษฐ์ นันติ ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นายวิระหาร ท้าวคำมา ครูแผนกวิชาช่างยนต์ และขอมีและเลื่อนวิทยฐานะเป็นครูชำนาญการ จำนวน 1 ราย ได้แก่ นายนิติกร อ่อนนาง ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องประชุมสุทธาธรรม วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดประชุมเสวนา

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม และร่วมประชุมเสวนา โครงการแลกเปลี่ยนด้านอาชีวศึกษากับต่างประเทศ ณ ห้องประชุมช้างคลาน 1 โรงเเรมอโมราท่าแพ เชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ รักษาการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทุกฝ่าย และคณะกรรมการ อวท. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล รวมทั้งร่วมกันลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขอันมหาศาลของประเทศชาติและประชาชน ณ ลานพิธี อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาวิชาชีพ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะดำเนินงาน “โครงการบูรณาการการพัฒนาทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix It-จิตอาสา) วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” ณ พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า โดยมีนายบุญรัตน์ สว่างแจ้ง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และคณะครู ให้การต้อนรับ ได้รับความอนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมอย่างดียิ่ง จากนายสนธยา พรหมเสน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแอ่น และสมาชิก

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประชุมบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมบุคลากรทางการศึกษา แม่บ้าน และนักการภารโรง ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้เกิดผลดีต่อทางราชการ ณ ห้องประชุมสุทธารมย์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนนักศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมงาน ณ อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

1 2