ศปก.อ.แม่แตง​ ตรวจติดตามร้านอาหาร​

ศปก.อ.แม่แตง​ ตรวจติดตามร้านอาหาร​ พบต่างให้ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎหมายด้วยดี วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.00 น. นายชัยณรงค์ นันตาสาย นายอำเภอแม่แตง มอบหมายให้​ นายชาธิปัตย์ กิตติธนดิตถ์ ปลัดอำเภอ ฝ่ายความมั่นคง นางสาวอังคณา ใจเอ้ย ปลัดอำเภอ งานปกครอง พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอแม่แตง และสมาชิก อส.อ.แม่แตง ตรวจสถานบริการที่คล้ายสถานประกอบการ ในพื้นที่อำเภอแม่แตง พร้อมทั้งแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 40/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังกาแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2565 จำนวน 3 ร้าน ทั้งนี้มีรายงานผลการดำเนินการ​ ว่า​ การตรวจติดตามสถานประกอบการ​ ร้านอาหาร​เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ผู้ประกอบการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการป้องโควิด-19​ ที่ทางราชการกำหนดเป็นอย่างดี