กองบิน 41 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ

กองบิน 41 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2565 นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนรวางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก วินัย สมภิพงษ์ ผู้แทนผู้บังคับการกองบิน 41 ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันประสูติ 4 กรกฎาคม 2565 โดยมี นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีฯ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องด้วยในวันที่ 4 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดพิธีดังกล่าวขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวชาวจังหวัดเชียงใหม่ทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ […]