ม.แม่โจ้ เปิดวันแรกส่งมอบต้นกล้ากัญชา 30 บาท ให้ประชาชน

ม.แม่โจ้ เปิดวันแรกส่งมอบต้นกล้ากัญชา 30 บาท ให้ประชาชน เฉพาะที่สั่งจอง เมื่อวันที่ 1 ก.ค.2565 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนที่สั่งจองซื้อต้นกล้ากัญชาสายพันธุ์แม่โจ้ 03 และชำระเงินแล้วตามระบบ ต่างทยอยกันเดินทางเข้ารับต้นกล้ากัญชาตามลำดับที่ได้รับการนัดหมาย ซึ่งวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดให้เข้ารับต้นกล้ากัญชา โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่นดี หลังจากที่มีการปิดไปชั่วคราวเพื่อจัดระบบการส่งมอบต้นกล้าให้กับผู้ซื้อ ที่ในแต่ละวันจะทำการส่งมอบให้เฉพาะผู้ซื้อที่สั่งจองไว้และชำระเงินแล้ว พร้อมกับได้รับการนัดหมายให้มารับเท่านั้น เฉลี่ยวันละประมาณ 10,000 ต้น โดยจะมีจุดลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบข้อมูลหลักฐานอย่างละเอียดก่อนที่จะมีการส่งมอบต้นกล้าให้กับผู้ซื้อ ซึ่งจะไม่มีการขายให้กับผู้ซื้อที่วอร์คอินเข้ามาและผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี อย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ศาสตราจารย์ ดร.อานัฐ ตันโช ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า ตามรัฐบาลได้มีการเปิดเสรีกัญชา กัญชง ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.65 ที่ผ่านมา โดยการปลูก เสพ สูบ สามารถทำได้โดยถูกกฎหมาย อย่างไรก็ตามภายใต้ข้อกำหนดและการนำไปใช้บางอย่างจำเป็นต้องได้รับการควบคุม ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประกาศเปิดขายต้นกล้าพันธุ์กัญชาสายพันธุ์แม่โจ้ 03 ในราคาต้นละ […]