ลุยโคลน ชมน้ำตกรูปหัวใจ

นักท่องเที่ยวแห่เดินลุ่ยโคลนและข้ามลำห้วยขึ้นเขาสัมผัสความงามน้ำตก “รูปหัวใจ” อ.อุ้มผ้าง จ.ตาก คึกคัก เมื่อวันที่ 18 ก.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานในช่วงฤดูฝนมีนักท่องเที่ยวที่นิยมชื่นชอบการเดินป่าหลั่งไหลกันเข้าไปในพื้นที่เพื่อร่วมสัมผัสผืนป่าธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และขึ้นไปสัมผัสความงามน้ำตก “ปิ๊ตุ๊โกร” หรือ “น้ำตกรูปหัวใจ” ซึ่งน้ำตกตั้งอยู่บนเทือกเขาสามหมื่น ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง อ.อุ้มผาง จ.ตาก ทำให้บรรยากาศบริเวณเชิงเขาคึกคัก โดยนักท่องเที่ยวเดินเท้าลุยโคลนและข้ามลำห้วยขึ้นเขาแบบทุลักทุเล เป็นการเผชิญภัยที่หายากมากที่สุด ภายหลังจากชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภออุ้มผาง เทศบาลตำบลแม่จัน คณะกรรมการป่าชุมชนบ้านกุยเลอตอ ตำรวจท่องเที่ยวจังหวัดตาก ประชาชนชุมชนต้นน้ำทะเลตำบลแม่จัน ได้ร่วมประชุมหารือมาตรการและจัดระเบียบในการเปิดให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมน้ำตก “ปิ๊ตุ๊โกร” หรือ “น้ำตกรูปหัวใจ” ตั้งแต่วันที่ 18 มิ.ย.2565 ที่ผ่านมา สำหรับน้ำตก “ปิตุ๊โกร” หรือ “น้ำตกรูปหัวใจ” น้ำตกตั้งอยู่บนดอยเทือกเขาสามหมื่น ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง เป็นน้ำตกที่ได้ขึ้นชื่อ ถือว่าเป็นน้ำตกใหญ่ที่สุดในเมืองไทยด้วยความสูงกว่า 500 เมตร หรือเกือบสองเท่าของตึกใบหยก

(มีคลิป) มุมสวย ดอยม่อนแจ่ม เชียงใหม่

ที่ท่องเที่ยว จ.เชียงใหม่ มุมสูงสวยๆ ของดอยม่อนแจ่มยามกรีนซีซั่นสวยงดงาม ไม่แพ้หน้าหนาวทะเลหมอกฟินเวอร์ ชมแปลงผักในห้วงฤดูฝนที่ชาวสวนปลูกลงตามแปลง ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาพักผ่อน ยังเป็นจุดหมายปลายทางต้นๆ ของนักท่องเที่ยวไทยและต่างประเทศ ต้องเดินทางมาสัมผัส ช่วงสภาพอากาศในห้วงฤดูฝน ที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรืองฝนตกหนักถึงหนักมาก บริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 9 -14 กรกฎาคม 2565 จ.เชียงใหม่ จะเริ่มในวันที่ 10-11 และ 14 กรกฎาคม 2565 ประกอบกับในช่วงวันที่ 10-14 ก.ค. 65 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรง บริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ผู้สื่อข่าวนำภาพมุมสูงสวยๆ ของบรรยากาศแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติและที่พัก ของ จ.เชียงใหม่ อย่างดอยม่อนแจ่ม อ.แม่ริม เป็นเป้าหมายต้นๆ ของนักท่องเที่ยวทั้งชาวทยและต่างประเทศ จะต้องแวะมาเช็คอิน ถ่ายภาพ เซลฟี่ และแวะพักค้างแรม เพื่อสัมผัสบรรยากาศ ในห้วงนี้ที่มีความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ […]

(มีคลิป) มั่นใจเที่ยวปลอดภัยน้ำพุร้อนสันกำแพง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน/หน.ศปก.อ.แม่ออน พร้อมด้วยนายสงกราน์ ราชธานี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง นายวิเวก คำราพิช สาธารณสุขอำเภอแม่ออน ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง โดยมีนายปิยวรรษ์ บุญโชติ ผู้จัดการกิจการน้ำพุร้อนสันกำแพง พาเยี่ยมชมกิจการฯ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว หลังสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่อนคลาย โดยเน้นย้ำให้กิจการน้ำพุร้อนปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยว และเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชม น้ำพุร้อน อาบน้ำแร่ และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โอทอปของอำเภอแม่ออน โดยรายได้ส่วนหนึ่งของกิจการน้ำพุร้อนจะนำมาพัฒนาชุมชนพื้นที่ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน ต่อไป

กรมอนามัย ตรวจเยี่ยมมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม จ.น่าน

อธิบดีกรมอนามัยและคณะลงพื้นจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระยะ post pandemic ใน setting วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ภาคเช้า นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัยและคณะผู้บริหารกรมอนามัย แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์ วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระยะ post pandemic ใน setting ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ การพัฒนาส้วมสาธารณะในวัดตามมาตรฐาน HAS สถานที่และแหล่งท่องเที่ยวดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting (CFS) ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุเขาน้อย วัดมิ่งเมือง และวัดพระธาตุช้างค้ำ ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะและกำลังใจในการพัฒนาส้วมสาธารณะในวัด ให้เกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัยและเอื้อต่อกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการได้มาตรฐาน HAS ต่อไป