จับคาราโอเกะย่านช้างคลาน​ ปล่อยดื่มยันตี 3

จับคาราโอเกะย่านช้างคลาน​ ตี​ 3 กว่ายังปล่อยนักเที่ยวนั่งดื่ม​ ชุดปฏิบัติการพิเศษปกครองเชียงใหม่สนธิกำลังรวบดำเนินคดี วันที่ 7 สิงหาคม 2565 เวลา 03.04 น.​ ภายใต้การอำนวยการของ​ นายประจญ ปรัชญ์กุล ผู้ว่าราชการจังกวัดเชียงใหม่, นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่, นายศราวุธ ทังดิน ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจตราสถานบริการ และสถานประกอบการอันมีลักษณะคล้ายสานบริการ ที่จำหน่ายสุรา ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามนโยบายและข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0307.6/ว5655 ลว. 5 ส.ค.​ 65 เรื่อง การควบคุมเเละกำกับดูเเลสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการฯ ทั้งนี้ชุดปฏิการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่(ฉก.เสือดำ) และกองร้อย อส.จ.ชม. ที่ 1 นำโดย​ นายหมวดตรีนาขวัญ อนันชัย ผบ.ร้อย อส.จ.เชียงใหม่ที่ 1 บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายอนุญาตทางปกครอง ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ […]

ตรวจร้านย่านนิมมาน เข้มขายสุราไม่เกินเที่ยงคืน

อ.เมืองเชียงใหม่​ ตรวจร้านย่านนิมมาน​ ทำบันทึกให้จัดเข้มขายสุราไม่เกิน​ 24.00 น.​ ควบคุมเสียงดนตรี​ พร้อมย้ำให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 22.00 น. นายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ สั่งการให้ น.ส.ยศธร ผลเจริญรัตน์ ปลัดศูนย์ดำรงธรรมอำเภอฯ บูรณาการร่วมกับ​ เจ้าหน้าที่ตำรวจ​ ​สภ.ภูพิงค์ ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการตามข้อร้องเรียน กรณีมีผู้ร้องเรียนผ่านศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ว่าได้รับความเดือดร้อนจากสถานประกอบการ ตั้งอยู่บริเวณ ถนนนิมมานเหมินทร์​ ซอย 5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยข้อร้องเรียนระบุว่า​ ร้านดังกล่าวส่งเสียงดังรบกวน และเปิดให้บริการเกินเวลา รวมทั้งจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้มีรายงานผลการปฎิบัติว่า ได้แจ้งให้เจ้าร้านทราบข้อร้องเรียน และได้บันทึกการตรวจตามแบบตรวจสถานบริการ/ร้านขายสุรา พร้อมกำชับเจ้าของร้าน ทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียน โดยให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 38/2565 เรื่อง มาตรการควบคุมและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฯ ข้อ 2 ร้านอาหารหรือร้านที่จำหน่ายเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยต้องผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัยในระดับ SHA […]