(มีคลิป) อดีตผู้ใหญ่บ้านจิตอาสาชวนเยาวชนทำความสะอาดสถานีรถไฟ

เรื่องราวดีๆ จากการนำของผู้ใหญ่ชวนเด็กเยาวชนบ้านแม่พวกไปทำความสะอาดอาคารสถานีรถไฟบ้านแม่พวกเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 นายน้อน เทียรมณี บ้านหมู่ 5 บ้านแม่พวก ต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ อดีตผู้ใหญ่บ้านแม่พวก กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เหมือนเดิมวันที่ 3 ก.ค 65 ถึงแม้จะเป็นพลังเล็กๆ แต่ก็สามารถทำให้จุดที่หม่นหมองและสกปรกก็ก็ดูทำให้สะอาดและสวยงามได้นี่คือพลังจิตอาสายุวชนและเยาวชนบ้านแม่พวกหมู่ที่ 5 ตำบลห้วยไร่อำเภอเด่นชัย สถานีรถไฟบ้านแม่พวก อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ อาคารอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรมดีเด่น ประจำปี 2559 จากอดีตปี พ.ศ. 2430 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเซอร์แอนดรู คล้าก และบริษัทปันชาร์ด สำรวจเพื่อก่อสร้างทางรถไฟจากกรุงเทพมหานครถึงเชียงใหม่ ในวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2454 ได้เปิดการเดินรถไฟจากกรุงเทพมหานครผ่านสถานีรถไฟปางต้นผึ้งมายังสถานีแม่พวก หลังจากนั้นในวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2454 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จประพาสเส้นทางรถไฟสายเหนือ ตั้งแต่สถานีรถไฟหัวลำโพงจนถึงสถานีรถไฟแม่พวก ในวันที่พระพันปีเสด็จมา มีประชาชนมาเฝ้ารับเสด็จจำนวนมาก พระองค์เสด็จไปยังสวนป่าสักซึ่งเป็นที่ตั้งของหอประพาสที่ได้สร้างไว้ […]