ด่วน!! เจอแจกจบ รับเฉพาะบัตรทองเท่านั้น

สปสช.ปรับบริการเจอแจกจบที่ร้านขายยา รับเฉพาะสิทธิบัตรทอง พร้อมปรับเกณฑ์จ่ายค่าบริการโควิด มีผลตั้งแต่ 4 ก.ค.65 ย้ำ! ผู้ป่วยโควิดยังรักษาตามสิทธิฟรี สปสช. มีมติเห็นชอบปรับหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยบริการ #โควิด19 เฉพาะหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ หลังโรคโควิด-19 เข้าสู่โรคประจำถิ่น ให้กลับไปเบิกจ่ายตามระบบปกติ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยบริการแบบ #เจอแจกจบ ที่ร้านขายยา และการแจก ATK กลุ่มเสี่ยงที่ร้านขายยาที่เข้าร่วมโครงการกับ สปสช. ปรับเป็นรับเฉพาะผู้ป่วยโควิด-19 สิทธิบัตรทอง 30 บาท หรือสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเท่านั้น จากเดิมที่ให้บริการทุกสิทธิรักษา ย้ำ! ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ยังรักษาตามสิทธิของตนฟรี! เช่น สิทธิบัตรทอง สิทธิประกันสังคม สิทธิข้าราชการ เป็นต้น สำหรับการปรับหลักเกณฑ์การจ่ายชดเชยบริการโควิด-19 เฉพาะหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพ มีรายละเอียดอาทิ 1.ค่าบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่าบริหารจัดการศพ ค่าความเสียหายจากการฉีดวัคซีน จากเดิมให้ทุกสิทธิรักษา ปรับเป็นให้ใช้สิทธิจากกองทุนสุขภาพของแต่ละกองทุนตามระบบปกติ ซึ่งผู้ใช้สิทธิบัตรทอง เมื่อเกิดความเสียหายหลังฉีดวัคซีน สปสช.จะใช้มาตรา 41 ของ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ […]