8 กูรูจาก 8 ด้าน สะท้อนมุมมอง-หาทางออกประเทศไทย

“25 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ” จัดใหญ่! 8 กูรูจาก 8 ด้าน สะท้อนมุมมอง-หาทางออกประเทศไทย 3 ก.ค. 2565 สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดงานครบรอบ 25 ปี ณ รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน ระบุว่า สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ถือกำเนิดขึ้นในวันที่ 4 ก.ค. 2540 โดยเวลานั้นคือ สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระในการกำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรมของสื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ ต่อมาในวันที่ 11 พ.ย. 2563 ได้ยกระดับเป็นสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่สื่อมวลชนประเภทต่างๆ หลอมรวมกัน รวมถึงการเกิดขึ้นของสื่อออนไลน์ ภารกิจของสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ คือการปรับปรุงข้อบัญญัติและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมให้สอดคล้องกับภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนแปลงไป มีการดำเนินการเชิงรุก รับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มีต่อการทำงานของสื่อมวลชนที่เป็นสมาชิก รวมถึงรับข้อร้องเรียนว่าได้มีการกระทำที่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพหรือไม่-อย่างไร โดยต้องการสานต่อกลไกเดิมที่วางรากฐานไว้ตั้งแต่ยุคสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ โดยกลไกรับเรื่องร้องเรียนในองค์กร หรือ Ombudsman มีความจำเป็นต้องทบทวนและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติกำลังดำเนินการวางระบบการติดตามเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการร้องเรียน หรือการ Tracking เพื่อให้ผู้ร้องเรียนและผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าเรื่องร้องเรียนนั้นๆ […]

“ข่าวสืบสวนฯ” เสนอข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์สาธารณะ

“ข่าวสืบสวนฯ” เสนอข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นเกราะคุ้มภัย สภาการสื่อมวลชนฯ จัด 25 ปี “ชีลา โคโรเนล” ปาฐกถา ชี้สื่อเมืองหลวงกำหนดประเด็น แต่อย่าทอดทิ้งคน ตจว.ขณะที่วงเสวนา ‘จริยธรรมการทำข่าวเชิงข่าวสืบสวนฯ’ ระบุ นำเสนอข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์สาธารณะ เป็นเกราะคุ้มภัยสื่อได้ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2565 สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดงานครบรอบ 25 ปี ณ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ โดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กล่าวเปิดงาน ระบุว่า ย้อนไปเมื่อวันที่ 4 ก.ค. 2540 บรรณาธิการ เจ้าของสื่อ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชน ในส่วนของสื่อสิ่งพิมพ์ ได้รวมตัวกันที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ประกาศเจตจำนงร่วมกันว่าต้องการก่อตั้งองค์กรขึ้นมากำกับดูแลกันเองด้านจริยธรรม โดยไม่จำเป็นต้องมีกฎหมาย จึงเกิดเป็นสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ จากนั้นในช่วงปลายปี 2540 ได้ออกข้อบังคับจริยธรรม ซึ่งใช้มาจนถึงปัจจุบัน โดยเหตุที่ใช้เวลายกร่างอยู่พอสมควร เพราะต้องการความละเอียดถี่ถ้วน มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาให้ความเห็น ทั้งนี้ ข้อบังคับจริยธรรม ทำให้องค์กรวิชาชีพยังคงแข็งแรงและเป็นที่น่าเชื่อถือ แม้ในยุคที่สื่อสังคมออนไลน์ […]

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติจัดงานครบรอบ 25 ปี ที่เชียงใหม่

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติจัดงานครบรอบ 25 ปี ที่เชียงใหม่ ในโครงการเสวนาสัญจร เรื่อง”การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล : ความท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น” วันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง MCB 2301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ ร่วมกับคณะการสื่อมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการเสวนาสัญจร เรื่อง “การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล : ความท้าทายของสื่อมวลชนท้องถิ่น” เนื่องในครบรอบ 25 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ กิจกรรมในงานมี 2 ช่วง ช่วงแรกคือ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การปรับตัวของสื่อในยุคดิจิทัล” ที่นายพงษ์สุข หิรัญพฤกษ์ หรือ หนุ่ย แบไต๋ ผู้ผลิตสื่อชื่อดัง ได้มาบรรยายผ่านระบบ Zoom โดยอธิบายถึงการทำงานของตัวเอง ว่าได้ผ่านการทำงานมานานกว่า 20 ปี ผ่านความล้มเหลว […]

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดงานใหญ่ในโอกาสครบรอบ 25 ปี

สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จัดงานใหญ่ในโอกาสครบรอบ 25 ปี เปิด 3 เวที ทั้งส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง ไฮไลท์ 3 ก.ค. พบกับ 8 กูรู ปาฐกถาพิเศษ “มองอนาคตประเทศไทย” ที่ .รร.เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ   สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ องค์กรวิชาชีพสื่อทำหน้าที่กำกับดูแลกันเอง ทางด้านจริยธรรมครอบคลุมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และดิจิทัล โดย นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จะจัดงานครบรอบ 25 ปี สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ โดยปีนี้ถือเป็นโอกาสพิเศษ ที่สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ จะจัดงานทั้งหมด 3 วัน คือ วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เป็นการจัดเสวนาสัญจร ที่ จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นการจัดเวทีปาฐกถาพิเศษ “มองอนาคตประเทศไทย” และวันจันทร์ที่ […]