11851

เชิญเที่ยว สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม

ประชาสัมพันธ์สวนพกฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า “เชิญทุกท่านไม่ว่าจะมีเพื่อน มีแฟน หรือคนโสด เตรียมตัว เตรียมกล้อง มาถ่ายรูปกับบรรยากาศสวนสวยกันได้เลย ยิ่งบรรยากาศในช่วงนี้เรียกได้ว่ารอคอยกันมาทั้งปีเลยทีเดียว มีจุดถ่ายภาพมุมใหม่ๆ ในเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน คือการได้เข้าไปในป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยพืชดึกดำบรรพ์เสมือนได้อยู่ในยุคที่มีไดโนเสาร์ด้วย หนาวแล้วเที่ยวไหนดี เที่ยวที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร. 06 2594 2963 Facebook : สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

นักวิชาการพฤกษศาสตร์ฯ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 2022

นักวิชาการพฤกษศาสตร์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่น 2022 จากสาธารณรัฐอินเดีย ดร.รัชชุพร สุขสถาน นักวิชาการพฤกษศาสตร์ 7 กลุ่มงานวิจัยเพื่อการพัฒนาและสร้างผลิตภัณฑ์ สำนักวิจัยและอนุรักษ์ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้รับรางวัลสาขา Pharmaceutical Scientist Award 2022 ซึ่งเป็นรางวัลนักวิจัย สาขาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมดีเด่น ประจำปี 2022 ในด้านพฤกษเคมี และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ โดยมูลนิธิ ดร.บี วสันตราช เดวิด (Dr. B. Vasantharaj David Foundation) ประเทศอินเดีย ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 ซึ่งมีคำขวัญ คือ “ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมสีเขียว” โดยรางวัลที่มอบนี้เพื่อเป็นเกียรติแก่นักวิทยาศาสตร์ชาวอินเดีย และนักวิชาการด้านการวิจัยในสาขาเกษตร/พิษวิทยา/เภสัช/วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำทุกปี โดย ดร.รัชชุพร สุขสถาน ได้รับเชิญให้บรรยายเกี่ยวกับพืชหอม และศักยภาพด้านผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ (Aromatic plants and their potential for natural […]

ชมธรรมชาติป่าดึกดำบรรพ์ในเส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดให้เข้าชมเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ เส้นทางตามรอยเสด็จพระราชดำเนิน ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จฯ ทอดพระเนตรงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุ์พืชในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา 10 ปี โดยเส้นทางศึกษาธรรมชาตินี้มีระยะทาง 1.3 กิโลเมตร ผ่านพืชวงศ์หมาก วงศ์ถั่ว วงศ์ขิงข่า กลุ่มเฟิน และลานสน มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย AR และ QR Code นำเสนอภาพประวัติศาสตร์การเสด็จพระราชดำเนิน ความรู้เรื่องพืชที่น่าสนใจ ฐานการเรียนรู้ด้านพืชและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนที่สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง และที่พลาดไม่ได้เลยคือการได้เข้าไปในป่าดงดิบที่เต็มไปด้วยพืชดึกดำบรรพ์เสมือนได้อยู่ในยุคที่มีไดโนเสาร์และยังได้ชื่นชมสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เพลิดเพลินไปกับพรรณไม้ที่ทรงคุณค่าหลากหลายชนิดท่ามกลางเสียงธรรมชาติ เสียงนกน้อย เสียงใบไม้กระทบกัน เสียงลำน้ำธรรมชาติ พรรณไม้เด่นที่พบได้แก่ หมากนเรศวร หมากแดง ปาล์มบังสูรย์ ปาล์มเจ้าเมืองตรัง ตาลฟ้า มะพร้าวแฝด ยูงทอง กูดต้นดอยสุเทพ สนสามใบ ปรง เป็นต้น สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม 0 5384 […]

ประชุมรัฐมนตรีเอเปคป่าไม้ ดูงานสวนพฤษศาสตร์

ประชุมรัฐมนตรีเอเปคป่าไม้ นำคณะดูงานสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แม่ริม เชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ในฐานะประธานการประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 แถลงผลการประชุมซึ่งประเทศไทยโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุม ระหว่าง 23-25 สิงหาคม 2565 ร่วมกับ 21 เขตเศรษฐกิจ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ นายวราวุธ กล่าวขอบคุณรัฐมนตรีป่าไม้เอเปค และผู้แทนจากทุกเขตเศรษฐกิจที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันมาอย่างสร้างสรรค์ จนการประชุมประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ร่วมกันส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ และยกระดับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาพื้นที่ป่าไม้ให้เพิ่มขึ้น รวมถึงส่งเสริมการค้าผลิตภัณฑ์ไม้ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมนี้มุ่งสู่เป้าหมายด้านการป่าไม้อย่างยั่งยืน สร้างความสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล ซึ่งประเทศไทยได้นำเสนอให้เขตเศรษฐกิจพิจารณานำหลัก BCG Economy Model ไปสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้กรอบการทำงานของเอเปค เพื่อเป็นแนวทางที่จะนำไปสู่การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ สร้างมูลค่า และส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืน โดยมีทรัพยากรป่าไม้เป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการสร้างความสมดุล ระหว่างเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม สร้างรายได้ให้กับเศรษฐกิจและประชาชนในท้องถิ่น รวมถึงการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจก ทำให้สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ และการประชุมในครั้งนี้ ยังได้จัดให้มีการศึกษาดูงานที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ […]

เปิดสวนฯ ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม รัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้

เปิดสวนฯ ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเอเปค ด้านป่าไม้ จาก 21 เขตเศรษฐกิจ วันที่ 24 สิงหาคม 2565 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เปิดสวนฯ ต้อนรับ คณะผู้เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ จาก 21 เขตเศรษฐกิจ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค โดย นายพรชัย หาญยืนยงสกุล กรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ และนำชมความสวยงามของพันธุ์ไม้หายาก พันธุ์ไม้ไทย พันธุ์ไม้ประจำถิ่น พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ผลงานวิจัยต่อยอดเชิงพาณิชย์ ภายในกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ และเส้นทางศึกษาธรรมชาติเหนือเรือนยอดไม้ ( Canopy Walks ) สวนพฤกษศาสตร์แห่งนี้ เป็นสวนพฤกษศาสตร์สากลแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นสวนพฤกษศาสตร์ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานพระนามาภิไธย ให้ใช้ชื่อสวนแห่งนี้ว่า “สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์”

วันแม่แห่งชาติ เที่ยวฟรีที่อุทยานฯดอยอินทนนท์ และสวนพฤกษศาสตร์ฯ

วันแม่แห่งชาติ เที่ยวฟรีที่อุทยานฯดอยอินทนนท์ และสวนพฤกษศาสตร์ฯ ที่สวนสัตว์เชียงใหม่ เด็กต่ำกว่า 135 ซม.ฟรี และที่ไนท์ซาฟารีคุณแม่เข้าเที่ยวฟรี เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2565 นายเกรียงไกร ไชยพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทางอุทยานฯ เปิดให้ประชาชนเข้าเที่ยวชมอุทยานฯ ฟรี ในวันที่ 12 ส.ค.2565 นี้ ส่วนบรรยากาศการท่องเที่ยว ประจำวันที่​ 11 ส.ค.นี้ อุณหภูมิที่ทำการฯ อุณหภูมิต่ำสุด 19°C จุดกิ่วแม่ปาน อุณหภูมิต่ำสุด 1​3°C ที่ยอดดอย อุณหภูมิต่ำ​สุด 12°C สภาพอากาศโดยทั่วไป ท้องฟ้าปิด​​ และอากาศหนาวเย็นในยามเช้า สถิตินักท่องเที่ยวเมื่อวานนี้ รวมจำนวน 943 คน ชาวไทย​ 359 คน ต่างชาติ 584 […]

12 สิงหาคม 2565 เข้าชมสวนพฤกษศาสตร์ฯ ฟรี!

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเชิญนักท่องเที่ยวเข้าชมสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ฟรี โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมผ่านประตู ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. และระหว่างวันที่ 11-12 สิงหาคม 2565 พบกับกิจกรรมบนเวทีของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับชมดนตรีในสวน และร่วมสนุกกับกิจกรรมรับของรางวัลอีกมากมาย**หมายเหตุ : ค่ายานพาหนะจ่ายปกติ

รองนายกฯ เปิดงาน เฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง

รองนายกรัฐมนตรี เปิดงานเฉลิมพระเกียรติ พระพันปีหลวง “90 พรรษา พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” ที่ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมงานถึง 31 ธันวาคม 2565 วันนี้ (10 ส.ค. 65) ที่ บริเวณกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน “90 พรรษา พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” โดยมี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ […]

งานเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่

งานเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระพันปีหลวง” เปิดแล้วอย่างยิ่งใหญ่ ทส.จัดกิจกรรมเด่นเต็มสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ รองนายกฯ ประวิตร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมร่วมชมงานได้ถึง 31 ธ.ค.นี้ วันนี้ (10 ส.ค. 65) เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดขึ้น โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) กล่าวรายงานการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ และประชาชน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยภายหลังพิธีเปิดนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม […]

นศ.สื่อศิลปะและการออกแบบ มช. ลงพื้นที่ถ่ายภาพอาณาจักรพืชพันธุ์ไม้

นศ.สื่อศิลปะและการออกแบบ มช. ลงพื้นที่ถ่ายภาพอาณาจักรพืชพันธุ์ไม้ สวนพฤกษศาสตร์ฯ แม่ริม วันพุธที่ 20 กรกฏาคม 2565 เวลา 12.00 น. ภาควิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ BACHELOR OF FINE ARTS PROGRAM IN CREATIVE PHOTOGRAPHY การถ่ายภาพสร้างสรรค์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรัลศักดิ์ ลอยมี นำนักศึกษาทั้ง 27 คน ใน กระบวนวิชา 114316 NATURE PHOTOGRAPHY เป็นกระบวนวิชาเอกเลือกที่ว่าด้วยการถ่ายภาพธรรมชาติในรูปแบบต่างๆ ฝึกให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะมุมมองความสวยงามรอบตัว ทั้งดอกไม้ แมลง ผีเสื้อ นกในธรรมชาติ พันธุ์พืช พันธุ์ไม้ สัตว์เลี้ยง และสัตว์ป่า เพื่อนำมาสร้างสรรค์เป็นชุดภาพถ่ายธรรมชาติ ตามที่นักศึกษาสนใจ ในหัวข้อ “การถ่ายภาพดอกไม้ ในสวน” ซึ่งเทคนิคที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ เทคนิคการถ่ายภาพระยะใกล้ (Macro & Close […]

ยกระดับมาตรฐานให้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

“ArbNet องค์กรระดับนานาชาติ ยกระดับมาตรฐานให้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขึ้นแท่นการเป็นสวนพฤกษศาสตร์มืออาชีพ ระดับสูงสุด” เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ แจ้งว่า สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จ.เชียงใหม่ เป็นแหล่งรวบรวมอนุรักษ์พันธุ์ไม้นอกถิ่น จำนวนมากกว่า 33,000 ต้น จาก 4,017 ชนิด โดยเน้นพืชวงศ์กล้วยไม้ ขิง-ข่า พืชสมุนไพร และพืชหายากใกล้สูญพันธุ์ของไทยเป็นหลัก ในส่วนของสวนรุกขชาติ มีการจัดปลูกไม้ต้นมากกว่า 590 ชนิด โดยวงศ์ที่มีความโดดเด่น ได้แก่ วงศ์ถั่ว ( Fabaceae), วงศ์ยาง (Dipterocarpaceae), วงศ์กระดังงา (Annonaceae), วงศ์ไทร (Moraceae) และวงศ์จำปี-จำปา (Magnoliaceae)เป็นต้น ในเดือนพฤษภาคม 2565 สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับที่ 4 ซึ่งเป็นระดับสูงสุด ในการเป็นสวนพฤกษศาสตร์หรือสวนรุกขชาติที่มีมาตรฐาน และดำเนินงานระดับมืออาชีพอย่างแท้จริงจาก The ArbNet Arboretum Accreditation […]

1 2