เร่งปกป้องเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่ม

กรมอนามัย –สสส. – เครือข่าย เร่งปกป้องเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่ม ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “ร่วมปกป้องเด็กไทยจากการตลาดอาหารและเครื่องดื่มที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ” เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพ สุขภาวะเด็กและเยาวชน หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านคุ้มครองผู้บริโภค หน่วยงานภาคีเครือข่ายด้านสื่อเด็กและเยาวชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง พร้อมเผยพบเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน เด็กวัยรุ่น มีภาวะอ้วนเพิ่มขึ้น เหตุกินหวาน มัน เค็ม นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญขัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า “ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาภาวะเริ่มอ้วน และอ้วนในเด็กเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากรายงาน HDC กระทรวงสาธารณสุข ปี 2565 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 พบเด็กอายุ 6 – 14 ปี […]

โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน(ตาย) ด้วยหลัก 10 อ

สธ.-ศอญ.-ศธ.-สสส.-ภาคีเครือข่าย Kick off โครงการสุขภาพดีด้วยทฤษฎีเพื่อน(ตาย) ด้วยหลัก 10 อ วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล ปี 2565 ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันนี้ (28 กรกฎาคม 2565) พลอากาศเอก สุบิน ชิวปรีชา กรมวังผู้ใหญ่ในพระองค์ 904 และรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เป็นประธานเปิดตัว (Kick off) โครงการสุขภาพดี   ด้วยทฤษฎีเพื่อน (ตาย) ด้วยหลัก 10 อ วิถีชีวิตใหม่ยุคดิจิทัล ปี 2565 ณ โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย นาวาอากาศเอก (พิเศษ) นายแพทย์ไพศาล จันทรพิทักษ์ กรรมการที่ปรึกษาแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ดร.นายแพทย์ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข และภาคีเครือข่าย ร่วมงานพลอากาศเอก สุบิน […]

กรมพลศึกษา ร่วมกับ สสส./สคล. จัดโครงการ อบรมผู้ฝึกสอนฟุตซอล

นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา กรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเครือข่ายผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตชอลเยาวชน”โค้ชผู้สร้างแรงบันตาลใจ สานฝันสู่ความเป็นจริง” กรมพลศึกษาร่วมกับมูลนิธิเครือข่ายพลังสังคม สำนักงานเครื่อข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเครือข่ายผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตชอลเยาวชน “โค้ชผู้สร้างแรงบันตาลใจ สานฝันสู่ความเป็นจริง” ในระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2565 เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลเยาวชนที่เข้ารับการอบรมและเป็นการส่งเสริมงานด้านการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬาให้เจริญก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำไปถ่ายทอดให้กับนักกีฬารุ่นต่อไปได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่การสอนและพัฒนานักกีฬาระดับเยาวชนให้มี จริยธรรม คุณธรรม ระบบการฝึกที่ถูกต้องและยั่งยืน เพื่อให้นักกีฬาประสบความสำเร็จ ห่างไกลจากยาเสพติดและของมึนเมา ตามจุดประสงค์ของโครงการ สำหรับการอบรมครั้งนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจประกอบไปด้วย การพัฒนาจรรยาบรรณในการเป็นผู้ฝึกสอน ,ทักษะการเป็นโค้ชเยาวชนที่ถูกต้อง ,หลักการการวางแผนในการออกแบบโปรแกรมการซ้อม ,หลักการประยุกต์วิทยาศาสตร์การกีฬา เข้ากับการพัฒนาเยาวชน ,การรักษาอาการบาดเจ็บเบื้องต้น และการฟื้นฟูสภาพนักกีฬาหลังการแข่งขันหรือการฝึกซ้อม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ บุญเลิศ เจริญวงศ์ โค้ชระดับ AFC License , ดร. ฉัตรกมล สิงห์น้อย จากมหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.อัชรัฐ ยงทวี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนา สำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา กรมพลศึกษา ที่ได้มาถ่ายทอดประสบการณ์และองค์ความรู้ต่างๆให้ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ อาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬา […]