สหวิทยาเขตพลนคร อบรมแอปทางการศึกษา

สหวิทยาเขตพลนคร จัดอบรมแอปพลิเคชันทางการศึกษา เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2565 ที่ห้องประชุมอัจฉริยภาพรร.สูงเม่นชนูปถัมภ์ อ.สูงเม่น จ.แพร่ สังกัด สพม.แพร่ สหวิทยาเขตพลนคร ดร.เลิศฤทธิ์ เรือนละหงษ์ ผอ.รร.สูงเม่นชนูปถัมภ์ ประธารสหวิทยาเขตพลนคร เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการศึกษาและการบริหารจัดการ 4 ด้าน โดยใช้แอปพลิเคชันทางการศึกษา “Apps kahoot menti Quizizz Socrative Zipgrade & การใช้ Excel เพื่อการประมวลผลการเรียน” ให้กับคุณครูในสหวิทยาวิทยาเขตพลนคร ประกอบด้วย1.โรงเรียนนารีรัตน์จังหวัดแพร่2.โรงเรียนลองวิทยา3.โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์4.โรงเรียนวังชิ้นวิทยา5.โรงเรียนบ้านกาศประชานุเคราะห์6.โรงเรียนสรอยเสรีวิทยา7.โรงเรียนท่าข้ามวิทยาคม8.โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์เพื่อให้ครูสามารถพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และการใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างมืออาชีพ มีความคล่องแคล่ว มั่นใจ ผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับกระบวนการ วิธีการสร้างสื่อประกอบการเรียนการสอน พร้อมสามารถถ่ายทอดเทคนิค วิธีการ นําไปแลกเปลี่ยนร่วมกับคุณครูท่านอื่นได้ จนเกิดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ต่อไป โดยผู้ผ่านการอบรมได้เกียรติบัตรในครั้งนี้