ปรับเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ให้สิทธิโรงเรียนจัดสอบสัมภาษณ์

ปรับเกณฑ์สอบครูผู้ช่วย ให้สิทธิโรงเรียนจัดสอบสัมภาษณ์ เร่งทดแทนครูเกษียณอื้อ! กลุ่มบุคลากร ข้าราชการบำนาญ สายงานการศึกษา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แจ้งความคืบหน้า ผลการแก้ปัญหา บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมี นส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานประชุมล่าสุดเพื่อหารือหลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนระดับ ตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป และตำแหน่งประเภทวิชาการผลการประชุมเห็นชอบและเร่งรัดให้มีการยกร่างหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง โยกย้าย และรับโอน ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) เพิ่มเติม เพื่อให้กระชับ และสอดคล้องกับบริบทของ ศธ.สนับสนุนให้กลุ่ม 38 ค.(2) ได้รับการสนับสนุน และมีขวัญกำลังใจมากขึ้น ตาม พ.ร.บ.ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 รวมถึงการปรับแก้หลักเกณฑ์การสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เบื้องต้นจะปรับการสอบภาค ค สอบสัมภาษณ์ จากเดิมที่ดำเนินการโดยต้นสังกัด มาให้โรงเรียนจัดสอบเองโดยตรง เพื่อให้สะดวก รวดเร็ว และสามารถบรรจุแต่งตั้งได้ทันต่อการใช้งาน […]