Echo Chamber ปัญหาใหญ่ในการรับข้อมูลบนโลกสารสนเทศ

หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับสภาวะที่เราอยู่กับชุดข้อมูลเดิมๆ และเลือกที่จะแสดงความเห็นกับกลุ่มสังคมที่มีความคิดเห็นเหมือนกับเรา จนหลายครั้งส่งผลให้เราพลาดข้อเท็จจริง ที่แตกต่างไปจากที่เราเข้าใจ ในปัจจุบันเรารู้จักสภาวะนี้ว่า Echo Chamber ตามความหมายของพจนานุกรมของ Cambridge นั้น Echo Chamber คือพื้นที่แห่งเสียงสะท้อน หรือมีความหมายโดยนัยคือ สถานการณ์ที่คนจะได้ยินแต่ความคิดเห็นแบบเดียวกัน ดังที่กล่าวไปในข้างต้น Echo Chamber ไม่ใช่ปรากฏการณ์ใหม่ที่พึ่งเกิดขึ้น ย้อนไปในอดีต เมื่อสื่อมวลชนขยายตัว ผู้ประกอบการเริ่มผลิตนิตยสาร หนังสือพิมพ์ สถานีวิทยุ รวมถึงช่องทีวีดาวเทียม ที่ตอบโจทย์ไปตามความต้องการเฉพาะของแต่ละกลุ่ม ซึ่งส่งผลให้ผู้รับสาร เริ่มที่จะเลือกเสพข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของตัวเองมากขึ้น และเลือกที่จะปฏิเสธชุดข้อมูลที่แตกต่างไปจากความเข้าใจของเรา จนนำไปสู่สภาวะ Echo Chamber ยุคแรกๆในที่สุด ในปัจจุบัน แม้สื่อเก่าจะเริ่มเสื่อมความนิยมไปตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แต่การเข้ามาของสื่อใหม่ในศตวรรษที่ 21 กลับทำให้สภาวะ Echo Chamber เกิดขึ้นจริงจังมากขึ้น อินเตอร์เน็ตไปจนถึงโซเชี่ยลมีเดีย แม้จะทำให้ผู้รับสาร สามารถค้นหาข้อมูลมากขึ้นกว่าสื่อยุคเก่า แต่ด้วยข้อมูลที่มีมากเกินไป เทคโนโลยี SEO และ AI จึงช่วยคัดกรองข้อมูลตามความต้องการของผู้รับสารจากการเก็บข้อมูลและประมวลผลพฤติกรรมการใช้งาน ทำให้ Echo Chamber บนโลกออนไลน์ เข้มข้นมากกว่าเดิม […]

จิตอาสาร่วมโครงการ “รักษ์ตาก รักษ์โลก”

เมื่อวันที่ 9 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.)โดย นพค.33 สนภ.3 นทพ.จัดกำลังพลจิตอาสา นพค.33 สนภ.3 นทพ. และรถบรรทุกสัมภาระ 6 ล้อ รับ – ส่ง นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม จำนวน 40 คน ร่วมโครงการ “รักษ์ตาก รักษ์โลก” การปลูกต้นเสี้ยวดอกขาว ดอกไม้ประจำจังหวัดตาก (TAK Province for Good) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติ โดยร่วมกับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตาก โดยมี นายสมชาย ไตรทิพย์ชาติสกุล นอภ.แม่สอด เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

จิตอาสาโรงพยาบาลลานนา ร่วมกิจกรรมพัฒนาวัดขะจาว

เช้าวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 จิตอาสาโรงพยาบาลลานนา นำโดย นางจิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ร่วมกับชุมชมตำบลฟ้าฮ่าม และกองพลรบพิเศษที่ 5 ร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสา.. เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ วัดขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่กิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565 จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างชุมชมตำบลฟ้าฮ่าม และกองพลรบพิเศษที่ 5 โดยมี ผศ.เกรียงไกร ธารพรศรี ผู้อำนวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา เป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้ ภายในงานมีการพัฒนา และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดขะจาว ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในวัดให้เกิดความสวยงาม เป็นศาสนสถานที่สวยงาม และเป็นการปลูกฝังจริยธรรมผ่านกิจกรรมดังกล่าว โดยกิจกรรม “จิตอาสา.. เราทำความดีด้วยหัวใจ” […]

จิตอาสามอบรอยยิ้มเด็กเล็ก

เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน 41 ในฐานะผู้แทนจิตอาสาพระราชทาน 904 กองบิน 41 พร้อมด้วยจิตอาสาพระราชทาน 904 กองบิน 41, คุณขวัญฤทัย วัฒนวรางกูร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 ร่วมกิจกรรมส่งมอบรอยยิ้มโดยการนำขนมต่างๆไปแจกให้เด็กเล็ก เพื่อเป็นการส่งมอบความสุขและรอยยิ้มให้แก่เด็กเล็ก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 90 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 กองบิน 41 จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 โดยมี นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม รองผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วย คุณขวัญฤทัย วัฒนวรางกูร ประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41, จิตอาสาพระราชทาน 904 กองบิน 41 และหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน 41 ร่วมตรวจเยี่ยมหน่วยบริจาคโลหิต ณ หอประชุมเดชะตุงคะกองบิน 41 ในการนี้ สมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 41 ร่วมให้บริการประจำจุดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ทั้งนี้ มีข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ กองบิน 41 รวมถึงทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน 41 ร่วมกันบริจาคโลหิตรวมได้จำนวนทั้งสิ้น 16,200 […]

แพร่จัดพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ

วันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 07.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้ นายสมจิตต์ ใจประการ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมพิธีมอบคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา”เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่

“ผบ.ตร.” บรรยายพิเศษ นรต.76 – 79 พี่สอนน้อง

พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) บรรยายพิเศษแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 1 – 4 (นักเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 76 – 79 ) จำนวน 806 นาย ในหัวข้อ “การรับราชการตำรวจอย่างมีคุณค่า” ที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จว.นครปฐม เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา พล.ต.อ.สุวัฒน์ฯ เริ่มบรรยายโดยเล่าเกร็ดชีวิตการรับราชการตำรวจของตนเอง ตั้งแต่เข้าเรียนโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 20 เข้าเรียนนักเรียนนายร้อยตำรวจรุ่นที่ 36 บรรจุในตำแหน่ง รองสารวัตรสอบสวน สน.หัวหมาก เลื่อนตำแหน่งเป็นสารวัตร รองผู้กำกับการ ผู้กำกับการ รองผู้บังคับการ ผู้บังคับการ รองผู้บัญชาการ ผู้บัญชาการ ผู้ช่วย ผบ.ตร. รอง ผบ.ตร. กระทั่งได้รับการแต่งตั้ง เป็น ผบ.ตร. ผบ.ตร.ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิต โดยเล่าว่า ทุกช่วงชีวิตรับราชการตำรวจ […]

(มีคลิป) ระทึก กู้ภัยเร่งช่วยเด็กขวบครึ่งติดอยู่ในรถกว่าชั่วโมง

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ที่ลานจอดรถร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊พรรณ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เกิดเหตุเด็กชายวัย ขวบครึ่งติดอยู่ในรถเก๋ง ฮอนด้าซีวิคสีขาว ของแม่หลังจากพาลูกมากินก๋วยเตี๋ยว หลังทานเสร็จจะกลับบ้าน อุ้มลูกชายไปเปิดประตูด้านผู้โดยสารพอปิดประตู ประตูกับล็อกทันทีโดยมีกุญแจอยู่ในรถไม่ได้เอาลงไป พยายามบอกช่วยเหลือ พร้อมทั้งบอกให้เด็กเปิดประตู แต่เปิดไม่ได้ จึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าช่วยเหลือ เนื่องจากเด็กร้องไห้และเริ่มมีเหงื่อไหล่คาดอาการในรถร้อนอบอ้าว หลังรับแจ้งเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือ แต่ไม่เป็นผลเนื่องจากเป็นรถยนต์รุ่นใหม่ จึงได้ประสานงานช่าง จากศูนย์ฮอนด้าน่านเข้าช่วยเหลือ โดยทำการยกรถและถอดล้อ รวมทั้งบังโคลนเพื่อใช้อุปกรณ์พิเศษไปเปิดล็อกประตูกว่าครึ่งชั่วโมงจึงช่วยเหลือออกมาได้ เป็นอุทาหรณ์อย่างดีกับผู้ปกครองที่นำบุตรหลานโดยสารรถยนต์ไปไหนมาไหนด้วยไม่ควรปล่อยเด็กไว้ในรถ หรือให้เด็กขึ้นรถก่อนควรขึ้นพร้อมกัน อีกอย่างก่อนลงจากรถควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้นำกุญแจติดตัวไปด้วย เป็นอีกหนึ่งข้อเสียของกุญแจรีโหมดที่ใช้งานแบบพุดสตาร์ท ด้าน นายพลวัฒน์ เศรษฐกิจ เจ้าหน้าที่กู้ภัยนครน่านรวมใจกล่าวว่า ได้รับแจ้งจากศูนย์วิทยุนันทบุรีว่ามีเหตุเด็กติดอยู่ในรถ แต่เมื่อไปถึงเป็นรถรุ่นใหม่จึงประสานงานช่างจากศูนย์ฮอนด้าเข้าทำการช่วยเหลือ ขนสามารถนำเด็กออกมาได้ ด้านเจ๊พรรณ แม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเล่าด้วยอาการตื่นเต้นว่า เด็กได้ขึ้นรถไปก่อน แล้วแม่ก็ปิดประตูที่นี้รถก็ล็อกเพราะกุญแจรถอยู่ข้างใน ตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น แต่เหตุการณ์ดังกล่าวเด็กไม่เป็นอะไร ปลอดภัยดี

พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์

พิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์ มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล เพื่อดูแลบำบัดผู้ที่ได้รับปัญหาทางสังคม และครอบครัว วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายยูจิน วี ประธานมูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าวว่า  Radion Hope Center เป็นศูนย์บริการครอบครัวและดูแลผู้ได้รับบาดแผลภายในแบบครบวงจรแห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์นี้ให้บริการทั้งเด็กที่ตกเป็นเหยื่อและครอบครัว เพื่อนำไปสู่การบำบัดฟื้นฟู ทั้งนี้ ความต้องการด้านการรักษาสุขภาพจิตที่เพิ่มขึ้นทั่วประเทศไทย อาคารแห่งความหวังนี้ จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นกุญแจสำคัญในการยกระดับและมอบความช่วยเหลือแก่องค์กรในประเทศไทย ทั้งองค์กรที่ไม่แสวงหากำไร ตลอดจนหน่วยงานของภาครัฐ” นายยูจิน วี กล่าว

ม.40 เตรียมรับเงินคืน ผ่านพร้อมเพย์

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เตรียมคืนเงินกรณีลดอัตราเงินสมทบ สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวน งวดเดือนสิงหาคม ปี 2564 – เดือนมกราคม ปี 2565 และ งวดเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม ปี 2565 โดยผู้ประกันตนจะได้รับเงินคืนในส่วนที่ชำระเกิน ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน โดยผู้ที่ผูกบัญชีก่อนวันที่ 1 สิงหาคม ปี 2565 จะได้รับการคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ในวันนี้ (8 สิงหาคม) – 11 สิงหาคม สำหรับผู้ที่ผูกบัญชีก่อน 8 กันยายน ปี 2565 จะได้รับการคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายนปี 2565 (ผู้ประกันตน ม. 40 ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th (คลิกดาวน์โหลดที่นี่ สปส.1-40/7) https://www.sso.go.th/…/76a91434d3408f1620a9fe0d1e1b09a… หรือขอรับได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศ) ทั้งนี้ […]

เคาะขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเดือน ส.ค.นี้

กระทรวงแรงงานส่งสัญญาณเคาะขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำเดือน ส.ค.นี้ โดยคณะกรรมการค่าจ้าง (ไตรภาคี) เตรียมเคาะตัวเลขปรับขึ้นราว 5-8% วางเป้าหมายบังคับใช้ปี 2566 นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการค่าจ้าง (ไตรภาคี) จะสามารถพิจารณาอัตราค่าจ้างได้ในเดือน ส.ค.นี้ เพราะมีการสรุปตัวเลขจาก 77 จังหวัดเสร็จแล้วเมื่อเดือน ก.ค.ที่ผ่านมา เบื้องต้นค่าจ้างขั้นต่ำจะปรับขึ้นประมาณ 5-8% ตามหลักการปรับตามหลักสากลที่อิงจากฐานของอัตราเงินเฟ้อในการคำนวณ ทั้งนี้ เป้าหมายจะให้มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2566 อาจจะพิจารณาให้มีผลบังคับใช้สิ้นปีนี้ เนื่องจากลูกจ้างได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างมาก ทำให้รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย โดยหลังจากนี้ต้องนำเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับใช้ต่อไป รมว.แรงงาน ยังกล่าวถึงกรณีกลุ่มแกนนำผู้ใช้แรงงานขอปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเป็น 492 บาทเท่ากันทั่วประเทศ ว่า อาจจะปรับเป็นตัวเลขตามที่เสนอมาไม่ได้ และคงไม่สามารถเท่ากันทั่วประเทศ เพราะแต่ละพื้นที่มีบริบทต่างกัน ขอบคุณ https://news.thaipbs.or.th/content/318233

ช่วยชายวัย 86 ปี ไร้บ้านที่อยู่อาศัย

พม.ลำปางศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง เดินเท้าเข้าหาคนไร้บ้าน ปูพรม 5 จุด เขตเทศบาลเมือง/เขลางค์นคร รุดช่วยชายวัย 86 ปี ไร้บ้านที่อยู่อาศัยใต้สะพานมานับ 20 ปี ณ บริเวณใต้สะพานลอยบ้านป่าแลว เส้นทางเลี่ยงเมืองถนนสายลำปาง – เด่นชัย ตรงทางโค้งยูเทิร์นเยื้องสุสานบ้านหนองห้า ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 15:00 น. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ โดย นายณรงฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการ ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง,,เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วย พ.ต.ท.วรเชษฐ สกิจกัน รอง ผกก.ป.สภ.เขลางค์นคร ,นาย ณัฐกิจ ประสิทธิ์วิทยากุล ประธานชุมชนป่าแลว 2 นายลาภสมบัติ ไชยานนท์ ประธานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลพระบาท ร่วมบูรณาการลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเสี่ยง กลุ่มคนไร้ที่พึ่ง เก็บข้อมูลคนไร้บ้าน เพื่อให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพ และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ช่วยกันสร้างการรับรู้ให้กับสังคม ภายใต้กิจกรรมจุดประสานงานเพื่อคนไร้บ้าน ” […]

1 2 3 10