เริ่มแล้ว!! X-Ray Mobile ตรวจเช็คสุขภาพปอด

กิจกรรมดีๆ ที่ ทม.พิชัย เริ่มแล้ว!! X-Ray Mobile ตรวจเช็คสุขภาพปอด คัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นเช้าวันนี้ (19 กรกฎาคม 2565 ) นายสองเมือง วงค์ไชย นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย เยี่ยมชมให้กำลังใจโครงการ X-Ray Mobile ของสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง ซึ่งจัดโครงการ X-Ray Mobile รถเอกซเรย์เคลื่อนที่ คัดกรองผู้ป่วยวัณโรค เช้าวันนี้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานเทศบาลเมืองพิชัย ซึ่งการตรวจเช็คสุขภาพปอด สามารถคัดกรองผู้ป่วยวัณโรค และนำเข้าสู่ระบบการรักษาได้รวดเร็ว หากได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกิดผลสำเร็จในการรักษา จึงอยากเชิญชวนกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้สัมผัสร่วมบ้านหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยวัณโรค, ผู้ที่มีประวัติดื่มสุราเป็นประจำ, ผู้ป่วยเบาหวาน ปอดอุดกั้นเรื้อรัง ไต มะเร็ง, ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี ที่มีโรคร่วมที่สัมพันธ์กับวัณโรค เช่น โรคภูมิต้านทานต่ำ, แรงงานข้ามชาติ และประชาชนที่สนใจ สามารถมารับการตรวจเช็คสุขภาพปอดในวันนี้ ตั้งแต่เวลา […]

สธ.ร่อนหนังสือแจ้งเตรียมรับมือ โควิดรอบใหม่

สธ.ร่อนหนังสือแจ้งสถานพยาบาล เตรียมรับมือ โควิดรอบใหม่ เมื่อวันที่ 5 ก.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ “ชมรมแพทย์ชนบท” โพสต์ภาพหนังสือราชการ “ด่วนที่สุด” ของ กระทรวงสาธารณสุข พร้อมข้อความระบุว่า ส่งสัญญานเตือน เตรียมพร้อมรับโควิด19ระลอกใหม่ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีหนังสือสั่งการ ด่วนที่สุด ถึง ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ให้หน่วยบริการสุขภาพในสังกัด เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ การระบาดโควิด19 ระลอกใหม่ ที่มีแนวโน้ม ผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มสูงขึ้น ในหลายพื้นที่ เตรียมสำรองเตียง เตรียมรับผู้ป่วยหนักและการรับส่งต่อขอประชาชนอย่าได้ประมาท. โดยมีใจความสำคัญดังนี้ จากสถานการณ์การรายงานผู้ป่วยโควิด 19 ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าผู้ติดเชื้อโควิด 19 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มขึ้น หน่วยบริการสุขภาพประจำต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่งสูงขึ้นเพื่อให้การให้บริการรักษาพยาบาล รวมทั้งมาตรการในการป้องกันการติดเชื้อสำกรับบุคลากรทางการแพทย์และสถธารณสุข มีประสิทธิภาพ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการปลอดภัย ประชาชนได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้นครอบคลุมมากยิ่งขึ้นกระทรวงสาธารณสุข เห็นควนแจ้งสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมความพร้อม ดังนี้1.สื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับทราบสถานการณ์และผู้ติดเชื้อที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการและระมัดระวังป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากการติดเชื้อ(Universal Precaution)2.สำรวจและเตรียมความพร้อมด้านยา เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อ เพื่อสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ3.เตรียมความพร้อมในการสำรองเตียง เพื่อรองรับผู้ป่วยรวมทั้งผู้ป่วยที่มีอาการหนัก4.เตรียมความพร้อมและซักซ้อมระบบการส่งต่อผู้ป่วย 5.เร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นให้กับบุคลากร รวมทั้งประชาชนอย่างครอบคลุม […]

แพร่ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลัง และตรวจประเมินโรงแรมฯ

ทม.แพร่ ร่วมกับกรมอนามัยที่ 1 เชียงใหม่ สสจ.แพร่ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.แพร่ ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและตรวจประเมินโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-15.00 น. เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมอนามัยที่ 1 เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังและตรวจประเมินยกระดับการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม (Green Health Hotel) เพื่อรองรับการเปิดเมืองท่องเที่ยวสุขภาพดี ณ โรงแรมมัดคำ บูทีค และโรงแรมภูมิไทยการ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดแพร่