สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ (เครือข่ายภาครัฐ สื่อมวลชน สถาบันศึกษา และเครือข่ายภาคประชาชน) นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานและมอบประกาศนียบัตรให้กับวิทยากรสื่อนักจัดรายการวิทยุ ที่ผ่านการอบรมความรู้ รู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพและผลิตภัณฑ์อันตราย เพื่อเป็นวิทยากรด้านการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ ครู ก และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ชนะการประกอบคลิปสั้น “รู้เท่าทันสื่อไม่หลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการคุ้มครองผู้บริโภคด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ จังหวัดเชียงใหม่ (เครือข่ายภาครัฐ สื่อมวลชน สถาบันศึกษา และ เครือข่ายภาคประชาชน) ในการขับเคลื่อนพัฒนากลไกการทำงานร่วมกันด้านโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00–15.00 น.ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมีผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, สภาองค์กรของผู้บริโภค ,นายกสมาคม นักจัดรายการวิทยุ โทรทัศน์และผู้สื่อข่าวเชียงใหม่, ประธานชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 จังหวัดเชียงใหม่, ประธานชมรมสื่อออนไลน์ ,คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ และเครือข่ายสื่อมวลชนร่วมเป็นเกียรติในงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขอบคุณและชื่นชมเครือข่ายชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 […]