เชียงราย เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าแบบยั่งยืน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือ บมจ.โปรเจคแพลนนิ่ง เซอร์วิส และกรมป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่าชุมชนให้ชาวบ้านอยู่ร่วมกับป่าแบบยั่งยืน 27 มิ.ย. 65 ณ ป่าชุมชนบ้านใหม่ หมู่ที่ 13 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือพันธมิตรสร้างป่าชุมชนเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ป่าเชียงราย นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส (พีพีเอส) นางนันทนา บุณยานันต์ ผู้อำนวยการสำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้ นายชัยวัฒน์ แสงศรีจันทร์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 2 เชียงราย และนายสัมพันธ์ ทนทาน ผู้ใหญ่บ้านใหม่ หมู่ที่ 13 ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย และชาวบ้านใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกป่า พร้อมดูแลป่าต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 10 ปี ภายใต้โครงการ CARE […]