913

บอลพลศึกษาเหนือเปิดฉาก เชียงใหม่ เฉือน เพชรบูรณ์

บอลพลศึกษาเหนือ เปิดฉาก เชียงใหม่ เฉือน เพชรบูรณ์ เจ้าภาพสุโขทัย เจ๊า ลำปาง การแข่งขัน ฟุตบอล กีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ “พลศึกษาเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัยวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 เปิดฉากดวลแข้ง มี รองอธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ ทั้ง 4 วิทยาเขต มาร่วมชมและให้กำลังใจนักกีฬาที่ สนาม มกช. สุโขทัย สำหรับกีฬายอดฮิต ฟุตบอล มี 4 ทีม ผลการจับฉลากประกบคู่แข่งขัน ในวันที่ 13 ก.ค. 65 เชียงใหม่ ประเดิมสนามเจอกับ เพชรบูรณ์ นักเตะจากแดนมะขามหวาน มกช. เชียงใหม่ เฉือนเอาชนะ มกช. เพชรบูรณ์ ไปหวุดหวิด 2-1 เก็บสามแต้มแรก ส่วน […]

พลศึกษาเกมส์ 45 ภาคเหนือ เปิดฉากลูกหนัง เตะทุกวัน

พลศึกษาเกมส์ 45 ภาคเหนือ เปิดฉากลูกหนัง เตะทุกวัน เชียงใหม่ ประเดิม เพชรบูรณ์ คณะนักกีฬาและผู้ฝึกสอน กีฬาฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล เปตอง ที่จะไปทำการแข่งกีฬากีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ “พลศึกษาเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัยวันที่ 12-17 กรกฎาคม 2565 ได้ทำการไหว้พระขอพรพระพลบดี พระพุทธศรีบุญเรือง เจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคลเอาฤกษ์เอาชัยก่อนการเดินไปแข่งขัน 1 ผลการจับฉลากประกบคู่แข่งขัน ในวันที่ 13 ก.ค. 65 เชียงใหม่ ประเดิมสนามเจอกับเจ้าภาพ สุโขทัย กช. เพชรบูรณ์ นักเตะจากแดนมะขามหวาน ส่วน เจ้าภาพ สุโขทัย เจอ ลำปาง เป็นคู่แรก วันที่ 14 ก.ค. 65 เริ่มเวลา 14.00 น. ลำปาง เจอ […]

(มีคลิป) “รุ่งอรุณแห่งความสุข” เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย – เมืองบริวาร

เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร ประกอบด้วย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อุทยานประวัติศาตร์ศรีสัชนาลัย และ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สุโขทัยราชธานีเก่าแก่ของไทย ที่ยังคงปรากฏร่องรอยหลักฐานของอารยธรรมอันรุ่งเรืองในอดีต สะท้อนให้เห็นภาพของความเป็น “รุ่งอรุณแห่งความสุข” เป็นต้นกำเนิดของประวัติศาสตร์ชาติไทย ที่ได้พัฒนาเป็นรัฐสำคัญของภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ในระหว่างพุทธศตวรรษที่ 18-20 ด้วยคุณค่าความโดดเด่นที่ปรากฏ ส่งผลให้เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก เมื่อปี พ.ศ. 2534 ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 15 ภายใต้หลักเกณฑ์คุณค่าความโดดเด่นอันเป็นสากล จำนวน 2 ข้อ คือ ข้อที่  1 เป็นตัวแทนที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ ด้านศิลปกรรมที่มีความงดงาม และเป็นผลงานชิ้นเอก ที่ได้รับการสร้างสรรค์จากอัจฉริยภาพด้านศิลปะอย่างแท้จริง ข้อที่ 2 เป็นสิ่งที่แสดงถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากยิ่ง หรือเป็นหลักฐานแสดงขนบธรรมเนียมประเพณี หรืออารยธรรมซึ่งยังคงหลงเหลืออยู่ หรืออาจสูญหายไปแล้ว โบราณสถานและโบราณวัตถุ ที่ปรากฏในเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัวและมีอิทธิพลต่อศิลปไทยในยุคต่อมา เช่น เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ และพระพุทธรูปปางลีลา เป็นต้น ปัจจุบัน เมืองประวัติศาสตร์สุโขทัย และเมืองบริวาร ได้รับการอนุรักษ์และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ โดยมีการกำหนดและบริหารจัดการ การใช้ประโยชน์พื้นที่อย่างชัดเจน และมีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม และช่วยกันดูแลรักษาให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าตกทอดสู่รุ่นหลังสืบไป

พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 45 ภาคเหนือ ที่มกช. สุโขทัย

พลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 45 ภาคเหนือ ที่ มกช. สุโขทัย มี 4 วิทยาเขต ร่วมชิงชัย รองหมู นำทัพนักกีฬา มกช. เชียงใหม่ไป แข่งขัน กีฬาพลศึกษาเกมส์ ครั้งที่ 45 รอบคัดเลือกโซนเหนือ ที่ มกช. สุโขทัย เป็นเจ้าภาพ ขอร่วมส่งแรงใจเชียร์ “ นักกีฬาจาก ม.กีฬาเชียงใหม่ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์ “ โดยในรอบคัดเลือกตัวแทนโซนภาคเหนือ เพื่อคัดตัวแทนเข้าร่วมในรอบมหกรรม ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 13-17 กรกฎาคม 2565 มี 4 วิทยาเขตร่วมชิงชัย อาทิ มกช. เชียงใหม่ มกช. ลำปาง มกช. เพชรบูรณ์ และ มกช. สุโขทัย ในครั้งนี้ […]