177

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ สั่งยกระดับ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากหมอกควัน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ สั่งยกระดับ ตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก ระดมทุกภาคส่วนร่วมแก้ปัญหา วันนี้ (28 มี.ค. 66) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเปิดเผยถึงสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่ ว่าตั้งแต่วันที่ 1-26 มีนาคม 2566 จังหวัดเชียงใหม่ มีจุดความร้อนสะสมแล้วจำนวน 1,751 จุด เป็นลำดับที่ 6 ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม ที่ผ่านมา จุดความร้อนมีจำนวนที่สูง ซึ่งสอดคล้องกับจังหวัดและประเทศข้างเคียงที่สูงขึ้นเช่นเดียวกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำชับให้ทุกหน่วยควบคุมจุดความร้อนให้น้อยลงและดับจุดความร้อนให้ได้ภายใน 1 วัน ซึ่งส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ ขณะที่การส่งเครื่องบินขึ้นไปทำฝนหลวงนั้น พบว่าในช่วง 7 วันนี้ ความชื้นในอากาศยังไม่สูงเพียงพอที่จะทำให้เกิดฝนได้ ประกอบกับในห้วงปัจจุบัน ยังไม่มีแนวโน้มที่จะมีฝนตกจากธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ อย่างไรก็ตาม […]

(มีคลิป) ลำปาง ฉีดพ่นละอองน้ำสวนสาธารณะเพื่อสร้างความชุ่มชื้น

ลำปาง ฉีดพ่นละอองน้ำสวนสาธารณะเพื่อสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่สีเขียวและจุดที่ประชาชนมารวมกลุ่มกันจำนวนมากห้วงที่ประสบปัญหามลพิษทางอากาศ เวลา 14.30 น.วันที่ 3 มีนาคม 2566 ที่สวนสาธารณะเขลางค์ เขตเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง นายชนาธิป เสมแย้ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายจรัสพันธ์ อรุณคง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครลำปาง ตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับผู้ปฎิบัติงานในการฉีดพ่นละอองน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นเพื่อสร้างพื้นที่ Green zone Safe zone ตามแหล่งสวนสาธารณะต่างๆที่ประชาชนมาใช้บริการจำนวนมากๆ เพื่อลดปัญหาปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานมากว่าสัปดาห์แล้ว แม้ว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะขอความร่วมมือประชาชนงดกิจกรรมกลางที่โล่งแจ้งออกไปก่อน แต่ทว่ายังมีหลายๆคนปรับเปลี่ยนเวลามาออกกำลังกายในช่วงสายและบ้ายแทนหลังสภาพอากาศเปิดมาบ้าง ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยสุขภาพร่างกายขอิงผู้มาใช้บริการสวนสาธารณะ จังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเขต 10 ลำปาง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เทศบาลนครลำปาง เทศบาลเมืองเขลางค์นคร แขวงทางหลวงลำปาง แขวงทางหลวงชนบทลำปาง ออกฉีดพ่นละอองน้ำในพื้นที่สวนสาธารณะเป็นประจำสลับสับเปลี่ยนกันไปจนกว่าสถานการณ์ต่างจะคลี่คลายลงไป

อ.เทิง และ อ.ภูซาง ร่วมทำ MOU แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

อ.เทิง และ อ.ภูซาง ร่วมทำ MOU แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เวลา 14.00 น. วันที่ 28 ก.พ. 66 นายบุญส่ง ตินารี นอภ.เทิง จ.เชียงราย และนายกิตติ ชัยดรุณ นอภ.ภูซาง จ.พะเยา ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าร่วมกัน โดยมีกำนัน นายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ต.หงาว ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ที่มีเขตติดต่อกับพื้นที่ของ ต.ภูซาง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา นำโดย นายก อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในกิจกรรมการลงนาม ณ บ้านพิทักษ์ไทย ม.20 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ทั้ง 2 อำเภอ ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยจะมีการลาดตระเวณ ตั้งจุดตรวจจุดสกัดพื้นที่เสี่ยง […]

นอภ.เทิง หารือตัวแทนเมืองปากทาแก้ปัญหาไฟป่า-หมอกควัน

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 28 ธ.ค. 65 นายบุญส่ง ตินารี นอภ.เทิง จ.เชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับประชาชน ในพื้นที่ชายแดน (People to People Connectivity) เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนในภูมิภาคอาเซียน ให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตามแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเชียน ค.ศ. 2025 (Master Plan on ASEANConnectivity2025 : MPAC 2025) โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน ในพื้นที่ชายแดนในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกัน โดยมีปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกัน กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.ตับเต่า ร่วมด้วยนายสาลี วนาสันต์ รองเลขาธิการพรรคเขต เมืองปากทา แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว และคณะ ที่เดินทางมาร่วมในพิธีเปิดงานประเพณีปีใหม่ม้ง ต.ตับเต่า ประจำปี 2566 และได้ถือโอกาสพบปะพูดคุยนอกรอบเพื่อหารือประสานความร่วมมือในด้านต่างๆร่วมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพียงหลวง 16 บ้านร่มโพธิ์ไทย ม.9 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย […]

ปภ.แนะรับมือฝุ่น PM2.5 อย่างปลอดภัย

ปภ.แนะประชาชนรับมือและลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM2.5…อย่างปลอดภัย หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นปัญหาที่มักจะเกิดในช่วงปลายฤดูหนาวต่อเนื่องต้นฤดูร้อน เนื่องจากสภาพอากาศหนาวเย็น แห้งแล้ง สภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ การเผาวัชพืชและตอซัง รวมถึงมลพิษจากแหล่งกำเนิด เช่น รถยนต์ควันดำ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ทำให้สถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง ดังนี้6 วิธีลดการเกิดหมอกควันและฝุ่น PM2.51.ไม่เพิ่มปริมาณหมอกควัน อาทิ เผาขยะหรือวัชพืช จุดธูปเทียน สูบบุหรี่ การประกอบอาหารโดยใช้เตาถ่าน2.เลี่ยงกิจกรรมที่ก่อให้เกิดไฟป่า โดยไม่เผาขยะ วัชพืช วัสดุทางการเกษตรตอซัง และไม่จุดไฟหาของป่าหรือล่าสัตว์ รวมถึงไม่ทิ้งก้นบุหรี่บริเวณที่มีวัสดุติดไฟง่าย3.ใช้วิธีฝังกลบหรือไถกลบในการเตรียมพื้นที่การเกษตร หากจำเป็นจะต้องใช้วิธีเผา เพื่อเตรียมพื้นที่ ให้จัดทำแนวกันไฟล้อมพื้นที่ทางการเกษตร และใช้น้ำราดดับให้สนิททุกครั้ง4 เพิ่มความชื้นในอากาศ อาทิ รดน้ำต้นไม้ ฉีดพ่นละอองน้ำ ปลูกพืชคลุมหน้าดิน เพื่อช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ5.กำจัดขยะถูกวิธี โดยวิธีการฝังกลบหรือเผาในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด ไม่เผาในที่โล่งแจ้ง เพราะจะเพิ่มปริมาณหมอกควันในอากาศ6.ลดการใช้ยานพาหนะ โดยใช้บริการขนส่งสาธารณะ ขี่รถจักรยาน หากขับรถให้เลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่มีค่าออกเทนสูงหรือใช้พลังงานทางเลือกวิธีลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM2.5

แม่ฮ่องสอนเตรียมแก้ไขปัญหาไฟป่าและ ฝุ่นหมอกควัน

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ปี 2566 วันที่ 13 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 โดยที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการดำเนินสถานการณ์และการถอดบทเรียนไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน แผนเฉพาะกิจการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าปี 2566 ภายใต้แผนขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง และรับทราบผลบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ในการบูรณาการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการคาดการสภาพอากาศในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนสถานการณ์ 2566 นอกจากนั้นที่ประชุมยังได้รับทราบ ร่างแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน ฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอนใน 8 มาตรการหลัก ทั้งแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่ทางการเกษตร พื้นที่ริมทาง ปฏิบัติการลดกระทบฝุ่นละอองในพื้นที่เขตเมือง และแผนการดูแลป้องกันผลกระทบสุขภาพในประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี 2566

ปภ.ประชุมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5

ปภ.ประชุมเดินหน้าขับเคลื่อนการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่น PM2.5 เน้นย้ำแผนเผชิญเหตุจังหวัด – บูรณาการข้อมูลทุกหน่วย – เตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องจักรกลสนับสนุนจังหวัด วันนี้ (26 พ.ย.65) เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานการประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ประจำปี 2565-2566 โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดี ปภ. ผู้บริหาร ปภ. ส่วนกลาง ผู้อำนวยการศูนย์ ปภ. เขต 8 กำแพงเพชร เขต 9 พิษณุโลก เขต 10 ลำปาง และเขต 15 เชียงราย และหัวหน้า ปภ.จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เข้าร่วมการประชุมฯ […]

ปภ.แนะประชาชนรับมือหมอกควันและฝุ่น PM 2.5

ปภ.แนะประชาชนรับมือและลดผลกระทบจากหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 อย่างปลอดภัย หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 เป็นปัญหาที่มักเกิดในช่วงฤดูหนาวต่อเนื่องช่วงฤดูร้อน เนื่องจากสภาพอกาศหนาวเย็น แห้งแล้ง สภาพภูมิประเทศที่เป็นแอ่งกระทะ การเผาวัชพืชและตอซังข้าว รวมถึงมลพิษจากแหล่งกำเนิด เช่น รถยนต์ควันดำ โรงงานอุตสาหกรรม เป็นต้น ทำให้สถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละออง PM2.5 ทวีความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นอันตรายต่อสุขภาพ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อความปลอดภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละออง ดังนี้6 วิธีการลดผลหมอกควันและฝุ่น PM2.5

เชียงใหม่ เตรียมพร้อมรับมือ ปัญหาหมอกควันไฟป่า

จังหวัดเชียงใหม่ ระดมทุกภาคส่วน เตรียมความพร้อมรับมือปัญหาหมอกควันไฟป่า กำหนดช่วงเวลาบริหารจัดการเชื้อเพลิง 1 มกราคม – 30 เมษายน 2566 ตั้งเป้าลดจุดความร้อน และพื้นที่เผาไหม้ให้ได้ร้อยละ 20 ของค่าเฉลี่ย 5 ปี ย้อนหลัง วันนี้ (8 พ.ย. 65) ที่ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวย การสำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายกริชสยาม คงสตรี ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ และนายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเปิดเผยถึงแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน ว่าขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีแผนการบริการจัดการไฟป่าเรียบร้อยแล้ว ทั้งในห้วงก่อน ระหว่าง และหลัง ซึ่งในปีนี้ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้ความสำคัญและเร่งผลักดันแผนปฏิบัติการอย่างเต็มศักยภาพ พร้อมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่พิเศษ 8 […]

ยกระดับค่ามาตรฐาน PM2.5

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า เนื่องจากมีการใช้ค่ามาตรฐานฝุ่นละออง PM 2.5 มานานกว่า 10 ปี นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ให้นโยบายการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทย เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ “การแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง” มาตรการที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ ตามที่ ครม.เห็นชอบ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดย คพ. ได้ปรับปรุงค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไป ได้นำเสนอผ่านการประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พร้อมรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และได้นำเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(กก.วล.)ให้ความเห็นชอบและออกเป็นประกาศ ซึ่งเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพอากาศให้เข้มงวดขึ้น เทียบเท่าอยู่ในกลุ่มเดียวกับสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และประเทศกลุ่มอาเซียนลำดับต้นๆ ได้แก่สิงคโปร์ มาเลเซีย รวมถึงไต้หวัน นายอรรถพล กล่าวว่า เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) […]

1 2