(มีคลิป) สถาบันการสร้างชาติ! เปิดโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 10

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ.2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออกและกลุ่มประเทศ GMS (กอเปา) อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ได้พิธีเปิดโครงการเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 10 โดยมี พระโกศัยเจติยารักษ์ ดอกเตอร์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ประธานฝ่ายสงฆ์ ศ. ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ประธานสถาบันการสร้างชาติ น.ส.นิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายนิคม ชุ่มใจ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเด่นชัย นายสุริยน เมืองเอก รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดแพร่ นายอรรณพ จูจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ส.ต.ท.ประดิษฐ์ ศศิภัทรกุล อดีตกำนัน ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ นายสมพล นิรฉัตรสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรุ่น นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 11กล่าวถึงวัตถุประสงค์โครงการฯ โดยถือกำเนิดขึ้นจากแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ ที่มีท่าน ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ […]