8087

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ Startup

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางความร่วมมือการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในภูมิภาค ภาคเหนือ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ณ โรงแรม SYN Boutique Hotel จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอแนวทางความร่วมมือ หรือกลไกในการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ในภูมิภาค ภาคเหนือ ในระยะปี 2566 – 2570

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมพัฒนาการท่องเที่ยวฯ

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการ พัฒนาการท่องเที่ยวฯ วันที่ 19 ธันวาคม 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมี นายจําลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงได้ดำเนินการจัดประชุมดังกล่าว

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา สร้างธุรกิจใหม่ฯ

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา สร้างธุรกิจใหม่ที่จริงใจ จากกรีนคาร์บอน วันที่ 17 ธันวาคม 2565 คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้า จ.เชียงใหม่ ร่วมเป็นวิทยากรการเสวนา “สร้างธุรกิจใหม่ ที่จริงใจ จากกรีนคาร์บอน” ร่วมกับ ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช เลขาธิการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน, คุณภัทร ศาสตร์ขำ ผู้จัดการอาวุโส ส่วนงานพัฒนาอย่างยั่งยืน ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ, คุณธเนศ วรศรัณย์ กรรมการรองเลขาธิการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานคณะกรรมการท่องเที่ยวคุณภาพสูง, คุณรองเพชร บุญช่วยดี คณะทำงานย่อยกลุ่มสนับสนุนการซื้อ-ขายคาร์บอนเครดิต เพื่อรองรับกติกาพลังงานโลก หอการค้าไทย และดร.ดิษฐา นนทิวรวงษ์ เลขานุการคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ด้านพลังงาน ณ ร้านเขียวไข่กา สาขาตลาดจริงใจ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และถ่ายทอดสดผ่าน Zoom และ Facebook Live โดยการเสวนาในคร้ังนี้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการท่องเที่ยว […]

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้บาน วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และนายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด “งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2566 (CHARMING Chiang Mai Flower Festival 2023) ณ สวนเฉลิมพระ เกียรติ 82 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี การจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย ดนตรีในสวน, นิทรรศการสวนไม้ดอกไม้ประดับ, ป่าฝนเขตร้อนแห่งกล้วยไม้นานาพันธุ์, สวนบุปผาแห่งเหมันต์ แหล่งความงามของดอกไม้เมืองหนาวสีสันสดใส, พลังแห่งแสงอาทิตย์ ความสวยงามของดอกไม้เขตร้อน และทุ่งดอกบลูซัลเวีย กิจกรรมนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว (ศูนย์เรียนรู้กล้วยไม้) การสาธิตและให้ความรู้ขั้นตอนการขยายพันธุ์ การแสดงกล้วยไม้ที่หาชมได้ยาก โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ […]

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร

วันที่ 16 ธันวาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้สัญจร มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” ครั้งที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในงานดังกล่าว ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่ โดยงาน “มหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืน” จัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆ ให้สามารถกลับมามีกำลังในการประกอบอาชีพ มีรายได้และศักยภาพในการชำระหนี้ โดยกำหนดแนวทางช่วยเหลือลูกค้าในทุกมิติ ผ่านการให้ความรู้ทางการเงิน การวางแผนและการสร้างวินัยทางการเงิน การช่วยเหลือผ่านมาตรการต่างๆ ของแต่ละสถาบันการเงิน สำหรับงานมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนสัญจร ครั้งที่ 3 ที่กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเชียงใหม่

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมฯ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ฯ อิเล็กทรอนิกส์

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุม “แนวทางการขับเคลื่อนงานภายใต้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 – 2570 ผ่าน Strategic Partners ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการ และนายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน เป็นผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม “แนวทางการขับเคลื่อนงานภายใต้ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์เกี่ยวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566 – 2570 ผ่าน Strategic Partners ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ณ ห้องพลอยไพลิน 2 โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ ซึ่งการขับเคลื่อนแผนดังกล่าว จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสังคม และประชาชน ทั้งจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยการขับเคลื่อนดังกล่าว มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ. […]

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวงาน มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ฯ

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวงาน มนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติ ในงานแถลงข่าว (ครั้งที่ 2 ) งานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2566 (Charming Chiang Mai Flower Festival 2023) ภายใต้แนวคิด “Miracle Flora” แสง สี ศิลป์ มนต์เสน่ห์ดอกไม้งาน ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งาม ประจำปี 2566 (Charming Chiang Mai Flower Festival 2023) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2565 – […]

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุม คกก.ส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฯ

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุม คกก.ส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE วันที่ 6 ธันวาคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและขับเคลื่อนอุตสาหกรรม MICE จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวคิดในการขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชียงใหม่กับยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประกอบด้วย เชียงใหม่เป็นมรดกโลกและศูนย์นานาชาติด้านศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน, เชียงใหม่เมืองนานาชาติแห่งเทศกาลและการประชุมจุดหมายปลายทางของศิลปวิทยาการด้านอาหารระดับสากล, เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางเชิงสุขภาพ เมืองพำนักระยะยาวและอยู่สบาย และส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวธรรมชาติและสันทนาการที่ปลอดภัย เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวเชียงใหม่สู่ความเป็นเมืองวัฒนธรรมระดับสากล สร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพหุภาคีด้านการท่องเที่ยว รวมถึงจัดทำแผนที่นำทางเพื่อพัฒนาเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวระดับโลก รองรับการท่องเที่ยวไทย 4.0 รองรับการฟื้นตัวหลังโควิด-19 และเพื่ออนาคตที่ยังยืน

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการ

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบที่ 1 ภาคเหนือ ณ ห้องนำบุญจิตต์ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน Gift Fair ครั้งที่ 31

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน “นิทรรศการหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก” ครั้งที่ 31 (Gift Fair) ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของหน่วยงาน ตลอดจนเพื่อเผยแพร่สินค้าหัตถกรรม และสนับสนุนด้านการตลาดของกลุ่มผู้ประกอบการผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรม ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และสร้างโอกาสด้านการตลาดให้กับกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup) ซึ่งงาน “นิทรรศการหัตถกรรมของขวัญของที่ระลึก” ครั้งที่ 31 (Gift Fair) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ผู้แทน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานกรรมการ, นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการ, นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC, นายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการ, นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและเลขาธิการ YEC, นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน และ นายนเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 40 ภายใต้ THEME “Connect the dots: Enhancing Thailand Competitiveness” โดยจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี […]

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40

หอการค้าเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ผู้แทน หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานกรรมการ, นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ กรรมการเลขาธิการ, นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธาน YEC, นายมรุต พินิจวัฒนา กรรมการรองเลขาธิการ, นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและเลขาธิการ YEC, นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล กรรมการนายทะเบียน และ นายนเรศ ปลาเงิน กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน เข้าร่วมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 40 ภายใต้ THEME “Connect the dots: Enhancing Thailand Competitiveness” โดยจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน […]

1 2 3 6