สร้างสมเด็จโต ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ

#บุญยกพระ (องค์สมเด็จโต 9.99 เมตร)#ครั้งหนึ่งในชีวิต ✨สร้างสมเด็จโต ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ วันเสาร์ ที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น 🔊 วัดแม่อีด อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญร่วมพิธียกพระ และเป็นเจ้าภาพ#ปิดวาระความสำเร็จยกประกอบองค์ รูปเหมือนสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ” นั่งเทศน์องค์สูง 9.99 เมตร “ ร่วมเป็นเจ้าภาพค่าแรงช่างในการเชื่อมต่อองค์หรือร่วมเป็นเจ้าภาพเหล็กเอชบีม โครงสร้าง เปรียบได้สร้างกระดูกองค์หลวงปู่โต เสริมความแข็งแรงมั่นคง •เหล็กเอชบีม 4 เส้นละ 4,400 บาท จำนวน 20 เส้น•เหล็กเอชบีม 5 เส้นละ 6,400 บาท จำนวน 20 เส้น•เหล็กเอชบีม 6 เส้นละ 8,400 บาท จำนวน 15 เส้น📌 ร่วมบุญจารึก […]