ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาความเดือดร้อน ปชช.อ.แม่จัน

นายก อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ อ.แม่จัน วันที่ 29 ก.ค. 65 เวลา 14.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสมนึก ใจจักร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายระพิน เตมียะ ที่ปรึกษาในคณะทำงาน ลงพื้นที่เยี่ยมและพบปะเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน หมู่บ้านแสนสุขอาข่า ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีนายสนั่น มาหล้า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ กำนันตำบลศรีค้ำ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนบ้านแสนสุขอาข่า ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งเป็นพื้นที่เมื่อถึงฤดูฝน น้ำใต้ดินไม่สามารถใช้อุปโภคบริโภคได้ เกิดตะกอน ไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ได้ ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เกิดความเดือดร้อนไม่มีน้ำสะอาดไว้ใช้ ต่อมาในเวลา 16.00 น. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสมนึก ใจจักร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายระพิน เตมียะ ที่ปรึกษาในคณะทำงาน ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและพบปะเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน บ้านม่วงคำใหม่ หมู่ที่ […]

นายก อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจชาวสวนทุเรียน อ.แม่จัน

นายก อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมชมให้กำลังใจชาวสวนทุเรียน ในพื้นที่ อ.แม่จัน วันที่ 29 ก.ค. 65 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสมนึก ใจจักร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายระพิน เตมียะ ที่ปรึกษาในคณะทำงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ทั้งนี้ นายก อบจ.เชียงราย กล่าวว่า ในอนาคตหากมีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน และร่วมกันสนับสนุน อาจทำให้เกิดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้

อบจ.เชียงรายลงพื้นที่ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย อ.เชียงแสน

วันที่ 26 ก.ค. 65 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายกฤศ โพธสุธน รองนายกองค์การบริหารจังหวัดเชียงราย และนายสมนึก ใจจักร์เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย ทีมงานกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ช่วยเหลือและพบปะพูดคุยกับพี่น้องชาวบ้านเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกับ ท้องที่ ท้องถิ่นซึ่งปัญหาน้ำล้นตลิ่งนั้น เกิดจากน้ำป่าไหลหลาก มีขยะมูลฝอยและผักตบชวา ซึ่งทำให้ลำน้ำตื้นเขิน เป็นเหตุให้เกิดน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนชาวบ้านพื้นที่ดังกล่าว ในเหตุการณ์ครั้งนี้มีหมู่บ้าน ที่ได้รับความเดือดร้อนถึง 6 หมู่บ้าน รวม 126 ครัวเรือน ใน ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จึงได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง ให้กับพี่น้องชาวบ้าน เพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ครั้งนี้

อบจ.เชียงราย เปิดกิจกรรมอบรม ชุมชนท่องเที่ยวปลอดภัย

อบจ.เชียงราย เปิดกิจกรรมอบรมชุมชนท่องเที่ยวปลอดภัย (ลำน้ำแม่สรวย) วันที่ 26 ก.ค. 65 เวลา 09.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมชุมชน ท่องเที่ยวปลอดภัย ลำน้ำแม่สรวย พร้อมกับ นายสมนึก ใจจักร์ เลขานุการฯ ในปัจจุบันมีการท่องเที่ยว ล่องแพเปียกขึ้นในพื้นที่ชุมชน หมู่ที่ 2 และหมู่ 14 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการป้องกันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน และการให้บริการนักท่องเที่ยว กลุ่มรักษ์ลุ่มน้ำแม่สรวย จึงได้มีการจัดทำโครงการชุมชน ท่องเที่ยวปลอดภัยเพื่อสำรวจจุดเสี่ยง และจัดทำป้ายเตือน สร้างความรู้ ความเข้าใจให้ชาวบ้านผู้ให้บริการ แพเปียกได้มีทักษะ การถ่อแพ และปฐมพยาบาล สร้างความปลอดภัย และความมั่นใจ ให้นักท่องเที่ยวและคนในพื้นที่ ทำให้การดำเนินกิจกรรม การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เป็นไปอย่างเรียบร้อย และยั่งยืน

อบจ.เชียงราย ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทสตรี อ.เวียงป่าเป้า

วันที่ 26 ก.ค. 65 เวลา 10.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว จ.เชียงราย “กิจกรรม บทบาทสตรีกับความสงบสุขของครอบครัว” พร้อมกล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี นายจรัญ สิทธิวงค์ ส.อบจ.เชียงราย อ.เวียงป่าเป้า เขต 2, น.ส.นิโลบล ชาติเงิน ผอ.กองสวัสดิการสังคม, นางกนกรัตน์ สิทธิวงค์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรี อ.เวียงป่าเป้า, นางบัวจัน สุยะทา ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.เวียงป่าเป้า ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านป่างิ้ววิทยา อ.เวียงป่าเป้า กลุ่มพัฒนาสตรี เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ใน จ.เชียงราย อบจ.เชียงราย จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และดำเนินโครงการพัฒนาบทบาทสตรีและครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้แก่สตรีในพื้นที่ จ.เชียงราย นำไปสู่การเป็นสตรียุคใหม่ที่มีความพร้อมและความสามารถ ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

MOU นำผลงานวิจัยฯ แก้ไขปัญหาผักตบชวา และสร้างอาชีพ

อบจ.เชียงราย ผนึกกำลังร่วม มก. ลงนาม MOU นำผลงานวิจัยฯ แก้ไขปัญหาผักตบชวา และสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, นายจิราวุฒิ แก้วเขื่อน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, นายรามิล พัฒนมงคลเชฐ, สิบเอกวิมล รู้ทำนอง ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ตำบลห้วยสัก และอำเภอเวียงชัย ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ว่าด้วยการนำผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปแก้ไขปัญหาผักตบชวาและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนในจังหวัดเชียงรายระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การบริหารจังหวัดเชียงราย มีโครงการที่จะดำเนินการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และตามยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการนำผลงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปจัดการและแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาทักษะแรงงาน […]

อบจ.เชียงราย สืบสานประเพณี วันเข้าพรรษา 2565

อบจ.เชียงราย สืบสานประเพณีวันเข้าพรรษา ถวายต้นเทียนพรรษา ประจำปี 2565 วันจันทร์ที่ 11 ก.ค. 65 เวลา 14.00 น. อบจ.เชียงราย สืบสานประเพณีอันดีงามของไทย เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2565 ถวายต้นเทียนพรรษา หลอดไฟ ผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดพระสิงห์ วัดพระแก้ว วัดเจ็ดยอด และวัดฝั่งหมิ่น อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน อบจ ร่วมถวายฯ เพื่อตระหนักถึงคุณค่าและสืบสาน รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงามของไทย อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังค่านิยมอันดีงาม ให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนา เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามสืบต่อไป

เชียงราย ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.นางแล

นายก อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่ให้กำลังใจ และช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ต.นางแล วันที่ 4 ก.ค. 65 เวลา 14.45 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายจิราวัฒน์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ ส.อ.วิมล รู้ทำนอง ผู้อำนวยการกองป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่พร้อมด้วยทีมกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อช่วยเหลือ และให้กำลังใจกับผู้ประสบอุทกภัย และได้มอบกระสอบทรายและน้ำดื่มให้แก่ประชาชน ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ บ้านขัวแตะ หมู่ที่ 12 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย

อบจ.เชียงราย รับการประเมินคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

อบจ.เชียงราย รับการประเมินคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี “ประเภทดีเลิศ” รอบ 3 วันที่ 4 ก.ค. 65 เวลา 12.45 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ ดร.ศราวุธ สุตะวงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะผู้บริหารและครู นักเรียน ร่วมรับรองคณะประเมินผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องดอยหลวง ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รับการประเมินคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี “ประเภทดีเลิศ” รอบที่ 3 ประจำปี 2565 ในปีนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ส่งประกวด นวัตกรรม “ห้องเรียน Online” ตามแนวทาง Thinking School นวัตกรรมดังกล่าวเป็นนวัตกรรมที่ให้ผู้เรียนในพื้นที่ห่างไกล ในจังหวัดเชียงราย และพื้นที่อื่น ที่มีความสนใจ มีโอกาสเข้าถึงการศึกษา และเทคนิคการเรียนรู้ใหม่ที่ทันสมัย เข้าใจง่าย ตามแนวทาง Thinking […]

นายก อบจ.เชียงราย มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้เสียสละช่วยเหลือสังคม

วันที่ 2 ก.ค. 65 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่มูลนิธิสยามรวมใจปู่อินทร์เวียงป่าเป้า อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และนายจตุรนต์ ดวงรัตน์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ให้เป็นองค์กร และผู้มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ ทำคุณประโยชน์เพื่อส่วนรวม รวมทั้งอุทิศตนทำคุณประโยชน์แก่ส่วนรวม ในการช่วยเหลือการกู้ร่างผู้เสียชีวิตกลางป่าบ้านจำบอน ต.แม่เจดีย์ใหม่ อ.เวียงป่าเป้า เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 65 ที่ผ่านมา สมควรแก่การยกองเพื่อเป็นเกียรติประวัติสืบไป

นายก อบจ.เชียงราย มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม

นายก อบจ.เชียงราย มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมเพิ่มทักษะด้านการกู้ภัยทางน้ำ และดำน้ำกู้ภัย วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 15.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมในโครงการเพิ่มทักษะด้านการกู้ภัยทางน้ำ และดำน้ำกู้ภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 และวิทยากรครูผู้ฝึกอบรมฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ สวนไม้งามริมน้ำกก โครงการอบรมเพิ่มทักษะด้านการกู้ภัยทางน้ำ และดำน้ำกู้ภัย เป็นโครงการที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการ มาตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัยของหน่วยงานมูลนิธิ และสมาคมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การดำเนินโครงการประกอบด้วย การเพิ่มทักษะการกู้ภัยทางน้ำ ดำน้ำกู้ภัย และได้ฝึกการใช้อุปกรณ์กู้ภัยทางน้ำอย่างมีระบบแบบแผน สร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งและกว้างขวางในการประสานงาน การปฏิบัติภารกิจร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ต่อไป #อบจเชียงราย#สามพี่น้องท้องถิ่นรวมใจขุมชนและการมีส่วนร่วม#เชียงรายต้องดีกว่าเดิม

นายก อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่บรรเทาสาธารณภัย

นายก อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุกทกภัยในพื้นที่ อ.เทิง อ.ป่าแดด และ อ.พาน วันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 15.00 น. นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงพื้นที่ให้การช่วยเหลือประชาชน ณ บ้านสักใต้ หมู่ 15 ต.งิ้ว อ.เทิง จ.เชียงราย พร้อมด้วยนายจิรวัฒน์ ณ เชียงใหม่ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายบุญตัน เสนคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อ.เทิง เขต 1 ทหารพราน ร้อย 3105 ฉก.ทพ.31 และเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีนายจ้อย ศรีใจวัง นายกเทศมนตรีตำบลงิ้ว พร้อมผู้บริหาร และผู้นำชุมชน รับมอบกระสอบทรายสนับสนุนในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ สืบเนื่องจากฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำท่วมขังและส่งผลให้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ได้รับความเสียหาย ต่อมา เวลา 17.30 น. นายก อบจ.เชียงราย และคณะ […]