อบจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ช่วยเหลือ ปชช.ใน 4 อำเภอ

อบจ.ลงพื้นที่โซนเหนือ ช่วยชาวบ้าน นางวิทยาลักษณ์ สามใจ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่มอบกระสอบทราย ถุงยังชีพและน้ำดื่มให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่อำเภอฝาง อำเภอไชยปราการ อำเภอเชียงดาวและอำเภอแม่อาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในเบื้องต้น ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนแยก (เขตเหนือ) อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ จัดอบรมการทำธุรกิจสมัยใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมให้ความรู้ การทำธุรกิจสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้กับสตรีในจังหวัดเชียงใหม่ ที่สมาคมฮากกา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นาง วิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรม อาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับสตรีจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกลุ่มผู้นำสตรี ในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอสารภี จำนวน กว่า 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีการเชิญวิทยากรที่ทรงความรู้ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาบรรยายให้ความรู้ ในเรื่องการเรียนรู้มุ่งสู่ตลาดออนไลน์ และการทำธุรกิจสมัยใหม่ จากโทรศัพท์มือถือเพียงเครื่องเดียว เพื่อให้กลุ่มสตรีที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และนำไปต่อยอดในกลุ่มขยายความรู้ ให้ขยายวงกว้างมากขึ้น เป็นการขยายโอกาส ในการประกอบอาชีพในยุค 2022 เนื่องจากหลายคนเป็นกลุ่มผู้สูงวัย อาจจะยังไม่มีความชำนาญในการใช้อุปกรณ์ หรือเทคนิคต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี ให้มีคุณภาพดีขึ้น และยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนั้น ยังมีการบรรยายความรู้ บทบาทสตรีกับครอบครัว โดยนาย โกวิทย์ พิริยะอานันต์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนาย จักรพล ตั้งสุทธิธรรม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต 3 จังหวัดเชียงใหม่ มาบรรยายความรู้ บทบาทสตรีกับเมืองเชียงใหม่ […]

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวเปิดการแข่งขันวิ่ง “สปาร์ตันไทยแลนด์”

อบจ.เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวเปิดการแข่งขันวิ่ง “สปาร์ตัน ไทยแลนด์ 2022 เชียงใหม่” วันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ หอทวีคำ ฮอไรซัน วิลเลจ แอนด์รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีแถลงข่าวเปิดการแข่งขันวิ่ง “สปาร์ตัน ไทยแลนด์ 2022 เชียงใหม่” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ทีเส็บ) จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก และสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยฯ โดยการนำลิขสิทธิ์การแข่งขันวิ่งฝ่าด่านหฤโหดระดับโลก มาจัดในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 – 14 สิงหาคม 2565 ณ อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสนามแรกในไทยที่ได้บรรจุในปฏิทินชิงแชมป์ระดับอาเซียน โดยมีผู้เข้าแข่งขันจาก 30 ประเทศทั่วโลก

อบจ.เชียงใหม่ – สารภี พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับอำเภอสารภี จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุอำเภอสารภี ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2565 เพื่อสร้างความตระหนักในการเตรียมความพร้อมสู่สังคมสูงวัย ด้านเศรษฐกิจ สุขภาพสังคม สภาพแวดล้อม และเทคโนโลยี ให้แก่ผู้สูงอายุอำเภอสารภี เสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้กับผู้สูงอายุในการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรม พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตรอำเภอสารภี และประธานสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุ แห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด ทั้งนี้พระสมุห์คเชนทร์เทพ สุเทโว เจ้าอาวาสวัดป่าเป้าได้บรรยายให้ความรู้ในหัวข้ออยู่อย่างไรไกลโรค ณ วัดศรีโพธาราม ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

อบจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

อบจ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ/ปกป้องสถาบันกษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติ กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” ณ พื้นที่บริเวณด้านทิศตะวันออกของหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (วันที่ 11 สิงหาคม 2565) เวลา 11.00 น. ณ นายพิชัย เลิศพงค์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ / ปกป้องสถาบันกษัตริย์และสถาบันสำคัญของชาติกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “รวมใจท้องถิ่นปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ 90 ล้านต้น” โดยมีนายธัชพล อภิรติมัย ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมฯ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา […]

อบจ.เชียงใหม่ลงพื้นที่ ตรวจการกำจัดของเสีย อันตรายจากชุมชน

ณ บริเวณลานหน้าหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายพิชัย เลิศพงค์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดของเสียอันตรายอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในการกำจัดของเสียอันตราย ทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ภาชนะบรรจุสารเคมี ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ หลอดไฟ ซากเครื่องใช้ไฟฟ้า (ขยะอิเล็กทรอนิกส์) กระป๋องสเปรย์ (ที่ไม่ใช่ภาชนะบรรจุสารเคมีป้องกัน และปราบศัตรูพืช)

อบจ.เชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม

อบจ.เชียงใหม่ มอบเงินสนับสนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม บ้านสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว และศูนย์ยืม – คืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายพิชัย เลิศพงค์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเงินสนับสนุนตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมบ้านสำหรับผู้พิการ ผู้สูงอายุที่มีข้อจำกัดในการเคลื่อนไหว และศูนย์ยืม – คืนอุปกรณ์ทางการแพทย์ฯ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมระบบบริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณสุข และหน่วยงานอื่นที่เกียวข้อง เพื่อให้คนพิการ ผู้สูงอายุ เข้าถึงบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ และการดำเนินชีวิตได้ตามศักยภาพและมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

พิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพงานหัตถกรรมพื้นบ้าน

อบจ.เชียงใหม่ ส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านเครื่องปั้นดินเผา นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพงานหัตถกรรมพื้นบ้าน (เครื่องปั้นดินเผา) ร่วมกับเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ระดับนานาชาติ โดยมี นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบและวิธีการสร้างสรรค์งาน เครื่องปั้นดินเผา ระหว่างครูภูมิปัญญาและช่างฝีมือจากเมืองเชียงใหม่ และเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ในต่างประเทศ ประกอบด้วย เมืองทัมบะซาซายาม่า ประเทศญี่ปุ่น, เมืองจิงเต๋อเจิ้น เมืองเหวยฟ่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน, เมืองบาเกียว สาธารณรัฐฟิลิปปีนส์, เมืองจอร์จปูร์ สาธารณรัฐอินเดีย, เมืองคูทาย่า สาธารณรัฐตุรเคีย และเมืองมานิเซส ราชอาณาจักรสเปน ทั้งนี้ เพื่อสร้างแนวทางปฏิบัติอย่างสร้างสรรค์ ในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ และส่งเสริมศักยภาพความสามารถของผู้คนอย่างต่อเนื่องในระดับนานาชาติ ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประชุมเตรียมความพร้อม รับการถ่ายโอนโรงพยาบาลฯ

อบจ.เชียงใหม่ พร้อมแล้วรับการถ่ายโอน รพ.สต.ทั้งจังหวัด นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์เพทาย เตโชฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์ไกร ดาบธรรม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการสถานีอนามัยฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและถือปฎิบัติแนวทางการดำเนินการเมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลังวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 2 อาคารประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อบจ.ประชุมเตรียมเสนอเชียงใหม่ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก

2ส.ค.65 ที่ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่ เพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ ความก้าวหน้าการนำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเชียงใหม่ โดยมี นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม นางสาววรรณศรี ปัญญาประชุม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงความก้าวหน้านำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกเชียงใหม่ ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนเมืองเชียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 จนถึงปัจจุบัน  โดยได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ศึกษา วิจัย ขับเคลื่อนการอนุรักษ์ และพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้เป็นเมืองที่มีคุณค่า ตามแนวทางเมืองมรดกโลก สำหรับความคืบหน้าของการดำเนินโครงการ ล่าสุด  ทางองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ได้นำส่งร่างเอกสาร (Draft Nomination Dossier) ให้แก่กรมศิลปากรแล้ว  และเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเอกสารนำเสนอแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเชียงใหม่ นครหลวงแห่งล้านนาเมืองประวัติศาสตร์ และความเกี่ยวเนื่องกับภูเขาศักดิ์สิทธิ ต่อศูนย์มรดกโลก ณ ห้องประชุมกรมศิลปากร 1 อาคารกรมศิลปากรเทเวศร์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ […]

ร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ช่องNBT

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมรายการเช้านี้ที่ภาคเหนือ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT) เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานเสน่ห์ชาติพันธุ์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ภายใต้โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรมชาติพันธุ์พื้นถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและกลุ่มชาติพันธุ์ เสริมสร้างมูลค่างานหัตถกรรมพื้นบ้าน และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งยังกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และอีก 2 งานที่จะจัดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน ได้แก่ งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 “เชียงใหม่วิชาการ 2565” โดยมีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือเข้าร่วม และงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่กับการส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของพลเมืองเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 9 สิงหาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 […]

อบจ.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพฯ

อบจ.เชียงใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565 วันนี้ (วันที่ 2 สิงหาคม 2565) เวลา 13.30 น. นายแพทย์ เพทาย เตโชฬาร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565 เพื่อขออนุมัติเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพเป็นค่าใช้จ่าย ค่าบริการฟื้นฟูสมรรถภาพที่บ้าน ค่าอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ และโครงการปรับสภาพแวดล้อม 9 อำเภอ 15 หน่วยงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 4 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

1 2 3