อบจ.แพร่ ผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาลนครสวรรค์ฯ 2565

อบจ.แพร่ ผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล เทศบาลนครสวรรค์ คัพ ประจำปี 2565 นายอนุวัธวงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ ผยว่า ตามที่ อบจ.แพร่ ได้ส่งทีมฟุตซอลเข้าร่วมแข่งขันเทศบาลนครสวรรค์ คัพเโดยได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันกีฬาฟุตซอลเทศบาลนครสวรรค์ คัพ ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 25-29 กรกฎาคม 2565 ณ สนามกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ โดยมีผลการแข่งขันแต่ละรอบคือ รอบแรก จำนวน 2 นัด ผลการแข่งขัน ชนะ 3 : 2 โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย รอบแรก จำนวน 2 นัด ผลการแข่งขัน แพ้ 1 : 0 โรงเรียนกีฬานครนนท์วิทยา6 รอบ 16 ทีม ผลการแข่งขัน ชนะ 3 : 2 โรงเรียนปทุมคงคา […]

อบจ.แพร่ โชว์ความสวยงามถ้ำผานางคอย

อบจ.แพร่ โชว์ความสวยงามถ้ำผานางคอย พาคณะชมรมข้าราชการบำนาญ จ.แพร่เยี่ยมชม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จ.อ.รณชัย มณีอินทร์ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ.แพร่ นายวิวัฒน์ ธงชัยเลิศ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ให้การต้อนรับคณะชมรมข้าราชการบำนาญ จังหวัดแพร่ ในการเข้าเยี่ยมชมถ้ำผานางคอย ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ซึ่ง อบจ.แพร่ได้จัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาถ้ำผานางคอยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ให้เป็นที่รู้จักและประทับใจเมื่อมาเที่ยวชม

อบจ.แพร่ ร่วมกับ ทต.ร้องกวาง ปรับเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะ

อบจ.แพร่ ร่วมกับ ทต.ร้องกวาง ปรับเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะ พื้นที่ หมู่ 2 ต.ร้องกวาง ให้ถูกสุขลักษณะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นำเครื่องจักรกลร่วมกับ นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ดำเนินโครงการปรับเกลี่ยฝังกลบปริมาณขยะในบริเวณบ่อขยะ เทศบาลตำบลร้องกวาง บ้านร้องกวาง หมู่ 2 ตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ขนาดความกว้าง 100.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร ในการปรับเกลี่ยฝังกลบบ่อขยะในครั้งนี้เพื่อให้ถูกหลักทางวิชาการ ไม่ให้เกิดปัญหาต่อสภาพแวดล้อม

ประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง อ.เมืองแพร่

เมือวันที่ 5 สิงหาคม 2565 นายภาสกร หม้อกรอง กำนัน ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่ ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมือง อ.เมือง จ.แพร่ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง อ.เมืองแพร่ พร้อมกันนนี้ได้ประชุมเครือข่าย สวัสดิการสมาชิกกองทุนฯลฯ สมาคมฌาปกิจสงเคราะห์ สมาชิกกองทุนฯลฯ อ.เมืองแพร่ ในการประชุมประจำเดือนทุกวันที่ 5 ของเดือน ในการจัดประชุมได้สรุปผลงานในรอบเดือนที่ผ่านมา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการ ตลอดจนข้อคิดเห็นจากสมาชิกที่เสนอผ่านคณะกรรมการเข้ามา การประชุมเป็นไปด้วยบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตร

อบจ.แพร่ ให้ สจ.ต่อนำทีมดูแลโครงการ ขุดลอก รื้อวัชพืชฯ

อบจ.แพร่ ให้ สจ.ต่อนำทีมดูแลโครงการ ขุดลอก รื้อวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำ ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ ต.สบสาย อ.สูงเม่น ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างวัที่ 20 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายกอนุวัธ วงค์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และ สจ.ต่อ นายวิตติ แสงสุพรรณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นางสุขาวดี วังคำ ส.อบจ. แพร่อำเภอสูงเม่น เขต 2 สจ.ปิ้นนายทศนาถ สำเนียง ส.อบจ. แพร่ อำเภอสูงเม่น เขต 3 และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.แพร่ นำเครื่องจักรกล ร่วมกับ นางสาวบุษบา เดือนดาว นายก อบต. สบสาย นายอุทิตย์ จินดา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหาดลี่ ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ดำเนินโครงการขุดลอก […]

อบจ.แพร่ มอบเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาตัว

อบจ.แพร่ มอบเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาตัวที่ รพ.อ.สูงเม่น และอ.วังชิ้น เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 โดย นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ มอบหมายให้ สจ.สุขาวดี วังคำ ส.อบจ.เขต 2 อ.สูงเม่น นางอภิสรา บุตสีทา ผู้อำนวยกา รกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ ช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลให้กับผู้ป่วยยากไร้ อบจ.แพร่ พื้นที่ อ.สูงเม่น คุณแม่ไลวรรณ กองหาญ หมู่ 6 ต.ร่องกาศ โดยมีผู้นำชุมชน ร่วมมอบ นอกจากนั้น นายก อบจ. ยังมอบหมายให้ สจ.กุลชา บัญสว่าง ส.อบจ.เขต 1 อ.วังชิ้น นางอภิสรา บุตสีทา ผู้อำนวยการ กองสวัสดิการสังคม ,น.ส.รุ่งทิวา อัฐวงศ์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือค่าเดินทางไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล ให้กับผู้ป่วยยากไร้ […]

อบจ.แพร่ ร่วมกับ อบต.กาญจนา ลอกรื้อวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ

อบจ.แพร่ ร่วมกับ อบต.กาญจนา ลอกรื้อวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำลำเหมืองหลวงและวางท่อประปา เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ สจ.ปัญจพัฒน์ สิริกรพัฒนกุล ส.อบจ.เขต 6 อ.เมืองแพร่ และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.แพร่ นำเครื่องจักรกลร่วมกับ นางสาวสายสุนีย์ อ่อนจันทร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนา ดำเนินโครงการขุดลอกรื้อวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำลำเหมืองหลวง บริเวณบ้านหนองบ่อ หมู่ 5 และโครงการวางท่อประปา บ้านหัวฝาย หมู่ 8 ตำบลกาญจนา อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เพื่อให้น้ำไหลสะดวกรวดเร็ว เป็นการป้องกันน้ำท่วม และเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และสร้างความชุ่มชื่นให้กับผืนดิน และเพื่อให้มีระบบประปาใช้ในหมู่บ้าน ในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ฝ่ายช่างสุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ดำเนินการเป่าพัฒนาบ่อบาดาลองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแล้ง บ้านผาจั๊บ หมู่ที่ 6 […]

กองทุนฟื้นฟูแพร่ สะสางทะเบียนเกษตรกร

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม อบจ.แพร่ นายไพรัช สีวาโย หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาแพร่ ได้เชิญประธานกลุ่มและสมาชิกที่ได้รับสิทธิ์การจัดการหนี้ และสะสางข้อมูลทะเบียนองค์กรเกษตรและสมาชิก ของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรสมาชิก ที่ได้ขึ้นทะเบียนและที่ค้างชำระหนี้ที่ผิดนัดการชำระหนี้ ตามกฎระเบียบของการชำระหนี้ ต่อสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯในการประชุมครั้งนี้ได้มีประธานกลุ่มและสมาชิกที่ได้รับหนังสือเชิญ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย อ.เมืองแพร่ อ.สูงเม่น อ.หนองม่วงไข่ อ.ร้องกวาง อ.เด่นชัย จำนวน 80 คน เข้าร่วมประชุมและรับฟังการชี้แจงจาก นายไพรัช สีวาโย หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ ว่าจากการที่รัฐบาลได้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ในความรับผิดชอบของ สำนักนายกรัฐมนตรี และมอบหมายให้ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี / รมว.พาณิชย์ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามลำดับ เช่น กรรมการบริหาร กำกับดูแลเกี่ยวกับนโยบายฯ กรรมการจัดการหนี้ กำกับดูแลจัดการหนี้ของเกษตรกร และสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สำนักงานใหญ่ ดูแลกำกับ สำนักงานกองทุนฯ สาขาทั้ง 77 จังหวัด […]

ชาวบ้านปง ขอบคุณกำนันผิน ส.อบจ.แพร่ เขต 5 ช่วยเปิดทางน้ำ

ชาวบ้านปง ขอบคุณกำนันผิน ส.อบจ.แพร่ เขต 5 ช่วยเปิดทางน้ำไหลสะดวก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ขณะที่ฝนกำลังตกมีน้ำไหลจำนวนมาก กำลังเอ่อท่วมสะพานที่บ้านปง หมู่ 12 ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร่ ชาวบ้านจึงแจ้งให้ นายมนัส สุขมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านปง ต.ห้วยม้า และนายมนัส ถ้อยคำ ส.อบต.หมู่ 12 พบว่าบริเวณสะพานมีเศษวัชพืชจำนวนมาก เป็นอุปสรรคที่ขวางทางน้ำไม่ให้น้ำไหลสะดวก หากไม่รับแก้ไขจะทำให้น้ำเอ่อล้นท่วมเข้าไปในหมู่บ้าน ต่อมา นายมนัส สุขมี ผู้ใหญ่บ้านปง หมู่ 12 ต.ห้วยม้า จึงประสานไปยัง กำนันผิน นายผิน สิงห์เทพ ส.อบจ.แพร่ เขต 5 อ.เมืองแพร่ ทราบ และได้ขอความร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่จากชลประทานพิษณุโลกที่นำเครื่องจักรกลมาปฏิบัติงานในพื้นที่ ต.ห้วยม้า นำรถมาขุดเศษวัชพืชเพื่อให้น้ำไหลสะดวก ท่ามกลางสายฝนที่ตกลงมา ทำให้บ้านปง […]

ร่วมชี้แจงงบประมาณ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณร่ายจ่ายฯ

อบจ.แพร่ ทม.แพร่ ร่วมชี้แจงงบประมาณ กับคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณร่ายจ่ายฯ เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายก อบจ.แพร่ นายสหยศ วงศ์บุรี รองนายก ทม.แพร่ ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย ทานะขันธ์ ปลัด อบจ.แพร่ และ จนท.อบจ.แพร่ และ ทม.แพร่ ร่วมชี้แจงงบประมาณกับคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Zoom Meeting ณ ห้องปฏิบัติการนายก อบจ.แพร่ โดยมี นายวราเทพ รัตนากร เป็นประธานคณะกรรมาธิการฯ

อบจ.แพร่ ร่วมกับ อบต.แม่ป้าก เร่งเครื่องขุดลอก รื้อวัชพืชผักตบชวา

อบจ.แพร่ ร่วมกับ อบต.แม่ป้าก เร่งเครื่องขุดลอก รื้อวัชพืชผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ำ ลำห้วยบง เดินหน้าขุดลอกิแสะชิขผักคยชวาคามอำเภอต่างๆระหว่างวันที่ 20-25 กรกฎาคม 2565นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ สจ.โอ นางกุลชา บัญสว่าง ส.อบจ.เขต 1 อ.วังชิ้น และเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.แพร่ นำเครื่องจักรกล ร่วมกับ นายไพรัตน์ บัญสว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ป้าก ดำเนินโครงการขุดลอก รื้อกำจัดผักตบชวาที่กีดขวางทางน้ำ ลำห้วยบง บ้านวังน้ำเย็น หมู่ 10 ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ ขนาดความกว้าง 15.00 เมตร ยาว 300 เมตร ลึก 4.00 เมตร เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม น้ำไหลสะดวกรวดเร็ว เป็นการป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน และเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำในฤดูแล้ง เพื่อการอุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตร และสร้างความชุ่มชื่นให้กับผืนดินและป่า

แพร่ ขอป่าชุมชน 1 แห่ง เพื่อฟื้นฟูพัฒนาเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชน

แพร่ ขอป่าชุมชน 1 แห่ง เพื่อฟื้นฟูพัฒนาเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (คนป่า) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ วุฒิสภา โดยมีนายสังสิต พิริยะรังสรรค์ ประธานคณะกรรมาธิการ และนายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม พร้อมด้วยคณะกรรมการพลิกฟื้นโรงเรียนป่าไม้แพร่ ในการประชุมถึงเรื่องพลิกฟื้นโรงเรียนป่าไม้แพร่ กล่าวถึงป่าชุมชนในจังหวัดแพร่ มี่จำนวน 396 แห่ง นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ได้ขอป่าชุมชน 1 แห่ง เพื่อนำไปฟื้นฟูดูแลพัฒนาเป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาท่องเที่ยวจังหวัดแพร่เพิ่มมากขึ้น และที่ประชุมเห็นชอบมอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ประสานงานกับสำนักจัดการทรัพยกรป่าไม้ที่ 3สาขาแพร่ และสำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 (แพร่)

1 2